Přihlaš se

Pravidelné akce

Betlémské světlo

betlemske_svetloV posledním desetiletí po třetím obnovení Junáka se rozšířila nová vánoční tradice – předávání Betlémského světla přátelům a příznivcům Junáka i lidem dobré vůle. Tato akce má svůj původ v Rakousku, odkud ji skauti velmi rychle rozšířili do celé Evropy. V Rakousku v rámci poděkování dárcům do sbírky na tělesně postižené přišli organizátoři s myšlenkou symbolické odměny v podobě svíčky zapálené v Betlémě. Roznesení se ujali vídeňští skauti a po příznivém ohlasu rozšířili tuto akci na celé Rakousko… více zde

zavody

Skautské závody

Skautské závody jsou každoročním soutěžním kláním skautských družin s moderními pravidly. Testují připravenost dětí pro praktický život a schopnost spolupracovat v družinovém týmu, ve kterém se na schůzkách scházejí týden co týden po celý rok. Závod se koná vždy jednou za dva roky, ze základních kol postupují nejlepší družiny do kol krajských a posléze do celostátního kola. Pro mladší děti do 11 let se konají “Závody vlčat a světlušek”, pro děti mezi 11-15 lety pak Svojsíkův závod.

Vozembouch

vozembouchVozembouch – středověký lidový hudební nástroj; druh tyče s jednou strunou (rozeznívanou smyčcem – zubovicí) a s chřestidly (rozeznívanými potřásáním nástroje). Nebo též každoroční celobrněnská skautská písničková soutěž s tradicí datovanou rokem 1992. V lednu se koná Vozembouch roverský, na němž spolu soutěží hudebníci ve věku 15-99 let. Březen nechá vyniknout i dětským kategoriím – mladší (do 11 let) a starší (do 15 let). Více na webu Vozembouchu.

ufobal

Sportovní turnaje a pochody

Brněnská střediska nabízejí širokou paletu sportovního vyžití, jež je “otevřeno” i jiným střediskům, mládežnickým organizacím a neskautské veřejnosti. S nejdelší tradicí se konají: stokilometrový Pochod z Brna do Brna (září), volejbalový turnaj O zlatou hustilku (březen), ufobalové turnaje v Zamilovaném hájku (květen) nebo činovnický bowlingový turnaj v únoru.

 

Rádcovské kurzy

V Brně jsou každoročně pořádány tři tradiční vzdělávací akce pro začínající vedoucí družin (tzv. rádce). Pořadatelské týmy předávají vedoucím-elévům základy znalostí z pedagogiky, zdravovědy, hospodaření, metodiky práce s dětmi nebo pravidel bezpečnosti. V neposlední řadě slouží kurzy ke vzájemnému poznávání se napříč středisky a posílení motivace pro vedení družin. Rádcovské kurzy Helianthus, Perun a Rozrazil mají své vlastní webové stránky.

Charitativní akce

Posláním Junáka je i pomoc lidem, kteří z různých důvodů neměli to štěstí, aby se narodili zdraví a měli stejné podmínky pro svůj život jako my. Postavme školu v Africe, Český den proti rakovině (Květinový den) a Společně proti leukémii patří mezi charitativní akce, k jejichž úspěchu (nejen brněnský) Junák významným dílem přispívá.