Přihlaš se
Historie

Brněnský skauting v letech 1939 – 1945

Ing. Otakar Garnter, kráceno

Na podzim roku 1938 si vláda naší pomnichovské republiky vymohla reorganizaci našeho Svazu. Dnem 1. ledna1939 vznikla jednotná organizace „JUNÁK“ – ústředí skautské výchovy v Praze. Dosavadní „Svaz skautů a skautek RČS“ k tomuto dni likvidoval. Ústřední rada Junáka zanikla a byla nahrazena „velitelstvím“. Bezprostředně po nacistické okupaci (15.3.1939) počala být činnost Junáka omezována a dnem 4.11.1940 byl Junák výnosem říšského protektora K.H. Franka zrušena a jeho majetek zabaven.

Brněnský skauting na přelomu druhé republiky a počátku nacistickém okupace Počátkem roku 1939 měla tehdejší župa Velké Brno 48 chlapeckých a dívčích oddílů s 1547 zaregistrovanými členy.V nově vznikající organizační struktuře „JUNÁK“ zůstali tehdejší činovníci v svých funkcích. Ke kmenovým jednotkám přibylo 11 oddílů katolických skautů a Junáci volnosti. Z brněnské župy se stala 17. oblast Velké Brno. Současně se změnily názvy činovnických funkcí – ze zpravodajů se stali oblastní velitelé. Pro chlapecký kmen v Brně to byl br. Ing. František Hanzelka a pro dívčí kmen sestra Emilie Foitová.

V roce 1939 měla oblast Velké Brno celkem 57 jednotek s 1760 členy. V létě se tehdy uskutečnilo 28 táborů za účasti 37 oddílů. Oblastní akce byly tvrdě potlačovány; pouze v dubnu se uskutečnily pololegální III. lukostřelecké závody. Na sraz se dostavilo 37 závodníků z osmi oddílů. V roce 1940 bylo letních táborů méně než v roce předchozím; ty byly dne 10. července Gestapem a příslušníky Hitlerjugend rozehnány.

Rozpuštění Junáka a zabavení jeho majetku neznamenalo konec činnosti. Nastala doba rozhodování a plnění skautského slibu. Nebylo to lehké rozhodování, zvláště pro příslušníky rodin. Prezident Beneš odešel za hranice a mnoho lidí jej následovalo. Teprve v dnešní době se prokázalo, že za naši samostatnost bojovalo v zahraničních armádách na frontách v Evropě, Africe a Asii přes 40000 Čechů a Slováků a ztráty na životech nás řadí na páté místo v počtu padlých (na 1000 obyvatel) na světě. Za svobodu vlasti položilo život i 640 skautů.