Přihlaš se

Co je to skauting?

Skauting je celosvětové hnutí, které usiluje o výchovu a sebevýchovu dětí a mladých lidí. Dětem nabízí dobrodružství v partě vrstevníků, ať už na výletech, táborech či putovních výpravách. Skauting je zábava, která má smysl a táhne i v 21. století. Skauting nejsou jen uzly a morseovka, ale i práce s GPSkou, umění zorientovat se ve světě, pochopit jeho nástrahy a problémy, žít podle hodnot jako je ohleduplnost a fair play. Jedním ze základních pilířů je pobyt v přírodě, vedení k samostatnosti a zodpovědnosti za sebe, za druhé i za své okolí.

Pokuste se opustit tento svět trochu lepší, než jaký jste ho našli.

Robert Baden-Powell, zakladatel skautského hnutí

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou. Výchovu střídá sebevýchova, potřeba neustále se rozvíjet a posouvat své hranice, brát výzvy jako možnost překonat sebe sama. To vše prostřednictvím her, zážitků a aktivit v partě kamarádů a pod dozorem zkušených vedoucích.

Během sta let své existence ovlivnil skauting životy miliónů lidí na celém světě. Není náhodou, že řada velkých osobností prošla v mládí právě skautingem – můžeme mezi nimi najít prezidenty, lékaře, politiky, herce, vědce, astronauty, dobrodruhy, spisovatele, novináře nebo třeba sportovce.

Co říkají osobnosti o skautingu? Podívejte se zde.

 

Fakta a čísla o skautingu

  • Přes 60 000 členů ve 2 092 oddílech – tolik je v ČR skautů. Junák – český skaut je největší výchovnou organizací v republice
  • každé léto se koná přes 1000 skautských táborů
  • 30 000 dětí každoročně vyjede na letní skautský tábor
  • 13 000 lidí působí v Junáku jako dobrovolníci. Za rok v celém hnutí odpracují přes 1 150 000 dobrovolnických hodin
  • 130 vzdělávacích akcí se každý rok koná pro skautské vedoucí, kteří si tak mohou zvyšovat svoji kvalifikaci
  • 50 milionů lidí na světě je členy skautských organizací
  • skauty najdete v 216 zemích a teritoriích světa
  • v roce 2017 oslavil světový skauting 110 let existence