Přihlaš se

Historie brněnského skautingu

První brněnští chlapci, kteří zkoušeli skautskou výchovu podle A. B. Svojsíka, byli Milota a Velen Fanderlíkovi. Počátky skautingu v Brně se oficiálně datují k 1. lednu 1915. Tehdy knihkupecký příručí Josef Tvrdý založil první brněnskou skautskou…
přečti celý článek

Obnovení činnosti v roce 1968

Ing. Milan Příleský, upraveno Takzvané „Pražské jaro“ vlilo do junáckých činovníků novou naději: 9.1.1968 zazněla po dlouhých letech junácká hymna a „večerka“ na pohřbu bývalého velitele Junáka, prof. Bohuslava Řeháka 29.3.1968 zahájil Junák v Praze…
přečti celý článek

Brněnský skauting v letech 1939 – 1945

Ing. Otakar Garnter, kráceno Na podzim roku 1938 si vláda naší pomnichovské republiky vymohla reorganizaci našeho Svazu. Dnem 1. ledna1939 vznikla jednotná organizace „JUNÁK“ – ústředí skautské výchovy v Praze. Dosavadní „Svaz skautů a skautek…
přečti celý článek

Počátky dívčího skautingu v Brně

Převzato z almanachu 80 let skautingu v Brně, upraveno První oddíl dívčího odboru Baden-Powellových skautů existoval v Brně již 7.3.1920, kdy Josef Nevěčný přednášel v brněnské Vesně „O dívčím skautingu“. Brzy po přednášce vznikl 2.…
přečti celý článek

Ze začátku brněnského skautingu

Ing. František Hanzelka (převzato z časopisu Skaut-Junák, roč. XXIV, 1937-38, č. 6, str. 87) Pokusím se vylíčit, jak skauting v Brně začínal, přihlížeje hlavně ke svým osobním vzpomínkám a památkám z deníku z r. 1915.…
přečti celý článek
12