Přihlaš se

Historie

Zakladatel skautingu Robert Baden-Powell

Skautské hnutí založil v roce 1907 britský generál Robert Baden-Powell. Vybral si 20 chlapců, kteří byli nadšení jeho příručkou pro průzkumníky, a vydal se s nimi tábořit na ostrov Brownsea. Chlapci na táboře spolupracovali v malých skupinkách po pěti, v každé pak byl jeden zkušenější a starší člen. Tak byl položen metodický základ k družině – nejdůležitější výchovné jednotce ve skautingu.

Zajímavý program v přírodě, výchova k hodnotám a zábava s vrstevníky brzy přitáhly do skautského hnutí tisíce mladých lidí. Skauting rychle proniká do Evropy i zámoří. V českých zemích zaujal gymnazijního profesora A. B. Svojsíka, který v roce 1912 vydal knihu Základy Junáctví, na které spolupracoval s tehdejšími představiteli vědy a kultury. V červenci téhož roku začíná první skautský tábor nedaleko hradu Lipnice, zúčastnilo se ho třináct chlapců. V roce 1913 se skauti zabydlují v prvních podsadových stanech – světovém unikátu, který dodnes obdivují skautky a skauti z celého světa.

Brzy se ke skautingu přidaly i dívky. V Anglii jejich zapojení propagovala Baden-Powellova žena Olave, v Česku se pak první tábor skautek konal v roce 1915 u Živohoště. V roce 1914 vznikla organizace Junák – Český skaut. K tomu názvu se Junák – svaz skautů a skautek ČR o sto let později vrací, kvůli změnám, které přinesl nový občanský zákoník.

Zatímco na Západě se skauting nerušeně rozvíjel dál, skautování u nás poznamenaly dějinné zvraty. Skauti jako zastánci svobody, cti a dalších hodnot, byli nepohodlní totalitám, které ovládly naši zemi. Poprvé hnutí zakázali v letech 1940-1945 nacisté, následně v letech 1950-1989 komunisté, jejichž tlak polevil jen mezi lety 1968-1970, kdy byl Junák krátce obnoven, načež byl až do sametové revoluce opět zákáz. Nutno říct, že za boj proti oběma režimům zaplatila řada skautů a skautek léty žaláře, pracovních táborů a někteří i životem.

O nepřerušovaném demokratickém vývoji Junáka můžeme hovořit až v období po sametové revoluci, kdy museli čeští skauti dohnat to, na co měli jejich zahraniční kolegové téměř celé století. V současné době má Junák přes 50 tisíc členů a jejich počet vytrvale roste.

Chcete se podívat, jak probíhalo první století skautingu? Přehlednou historii najdete zde.