Přihlaš se
Historie

Ludmila Štrofová – Lily

Skautovat začala po válce v roce 1945 ve 4.dívčím oddíle v Brně. V té době vedla oddíl sestra Mašková – Opletalová, která byla vždy jejím největším vzorem. Po obnovení Junáka v roce 1968 se stala členkou BRJ. V roce 1969 skládala vůdcovskou zkoušku. Zkoušející byly sestry z náčelnictva z Prahy. V témže roce absolvovala Lesní školu ve Slavoňově. Na této oblastní lesní škole se seznámila s několika členkami Náčelnictva dívčího kmene, zejména se sestrou Vlastou Mackovou. Udržovala nimi spojení i po zrušení Junáka v roce 1970. Aby dále mohla pracovat s dětmi, vedla od roku 1970 do roku 1989 44. dívčí Pionýrský oddíl v duchu skautské výchovy.

Po znovuobnovení Junáka v Roce 1989 pomáhala zahájit činnost BRJ a znovu pokračování činnosti 4.dívčího oddílu Brno, který do roku 1994 vedla.

V roce 1990 se na popud sestry náčelní Vlasty Mackové stala členkou dívčího náčelnictva, v dalších letech pak zastávala funkci místonáčelní. Po zrušení náčelnictev pokračovala v činnosti v ÚRJ až do roku 1997. Do zrušení Federace byla také členkou Českého a Slovenského náčelnictva.

Lesní školu ve Stálkově vedla v létech 1991, 1993 – 1999. V roce 1992 absolvovala DILŠ, kterou vedla sestra Machová, další DILŠ opět ve Stálkově vedla ve spolupráci se sestrou Peškovou v letech 1997 a 1999.

Sestra Štrofová je členkou Svojsíkova oddílu, obdržela Řád čestné lilie v trojlístku a Medaili díků.