Přihlaš se
Historie

Ing. František Hanzelka – Sup Bělohlav

František Hanzelka se narodil 10.12.1899 v Nové Horce, okres Nový Jičín. Rodina se přestěhovala do Brna, kde František Hanzelka studoval na I. českém státním gymnáziu (dnešní tř. Kpt. Jaroše). Studia nedokončil z důvodu povolání do činné vojenské služby (1917 – 1919). Po návratu studia na gymnáziu dokončil a ve studiích pokračoval na Vysoké škole technické – oboru chemické inženýrství. II. státní zkoušku vykonal v roce 1926. Zaměstnán byl u zemského výzkumného ústavu v Brně, odkud jako ředitel pobočky odešel roku 1960 do důchodu.

Dne 1.1.1915 vstoupil do skautské družiny „Kukaček“. V roce 1919 byl zástupcem kapitána Majdy u BP skautů a od 1919 byl zástupcem místního komisionera. Vedl také první prázdninový tábor čtyř brněnských oddílů 1919 u Mohelna. Byl rovněž členem Sokola, kde po tři roky vedl dvě družstva a současně byl zástupcem vedoucího skautského oddílu u Sokola. Po pětileté dovolené na studia převzal v dubnu 1926 13. oddíl svazových skautů v Brně a absolvoval Ústřední lesní školu u Lukova na Holešovsku.

Od dubna 1928 byl okresním zpravodajem župy Brno-město a roku 1939 byl potvrzen ve funkci oblastního velitele. Stejnou funkci vykonával od roku 1945 do února 1948.

Od roku 1957 se věnoval práci v PO a vedl několik táborů ROH. V roce 1958 připravoval městskou spartakiádu. Od roku 1968 byl znovu ve funkci oblastního velitele 20. oblasti a posléze místonáčelníkem pro Moravu.Přednášel na mnohých lesních školách, posledně v roce 1969.

V roce 1947 obdržel vyznamenání „Junácký kříž – za vlast 1939 – 1945“ – bronzový stupeň.

Ze svého okresu a později ze své župy vybudoval stabilní, řádné jednotky, kde skautské bratrství nebylo jen na papíře a výsledky celoroční práce se jasně projevovaly. V okrese a později v župě byla podporována a vyžadována cílevědomá práce s mládeží v družinách, oddílech, sborech i okresech. Sup Bělohlav vychoval řadu dobrých vůdců i svých zástupců, takže jeho duch a vedení trvaly dále i po jeho odchodu do vyšších funkcí. Okres Brno I. nebo župa Brno – město byly za jeho vedení vzorem skautské a radostné práce. Po pražském okrese a župě, byl brněnský okres a župa Brno – město nejpočetnější. Zemřel 20.3.1977.