Přihlaš se

Informace BRJ

Po dvou měsících pozatavení skautské činnosti byla činnost 11. května obnovena. Výkonná rada průběžně upravuje pravidla pro skautskou činnost, ta jsou nadále průběžně aktualizována a platný stav najdete vždy na www.skaut.cz/koronavirus.

—————————————

Informace k táborům 2020

Zdroje informací:

 • http://crdm.cz/clanky/aktuality/
 • https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/5029-koronavirus-info-pozastaveni-cinnosti
 • https://www.facebook.com/SkautInfo/
 • https://www.facebook.com/crdm.cz/

Dezinfekce rukou na táboře:

 • zajistěte si desinfekci na ruce s antivirovým účinkem
 • spočítejte si spotřebu desinfekce podle počtu dětí a délky tábora – 1 litr desinfekce vyjde až na cca 500 dávek desinfikování rukou
 • desinfekce je běžně k dostání v supermarketech – lze ji dokoupit v průběhu tábora
 • myslete na to, že desinfekci budete potřebovat na více místech (u záchodů, umyvárek, kuchyně, jídelny) – mějte dostatek dávkovačů

Na koho se můžeš obrátit s prosbou o radu či konzultaci:

 • legislativa, povolení a hygienická opatření týkající se táborů: bratr Pešni – Michal Zedníček, michal.zednicek@skaut.cz, 723 378 222
 • v otázkách výchovy: sestra Šmako – Marie Pekárková, smako@centrum.cz, 721 160 576 a nebo bratr Ondřej Letocha, ondral@post.cz, 777 867 210
 • Skautská krizová linka (nonstop): 737 205 520 (více na skaut.cz/krize)

—————————————

Informace BRJ

11. května 2020

Milí členové okresní rady,

pevně věřím, že se vám i členům vašich středisek podařilo projít koronavirovou krizí ve zdraví a že se postupně připravujete na návrat k běžnému životu civilnímu i skautskému.

níže najdete informace k omezené skautské činnosti, k přípravám táborů, dotacím JMK, okresnímu grilování a fungování kanceláře.

 

V případě, že by se k vám zprávy posledních dní nedonesly, přikládám níže odkazy na Křižovatku týkající se přechodu z pozastavené do omezené činnosti a k přípravám táborů:

Zvažoval jsem přiložit výtah konkrétních stanovisek, ale dospěl jsem k závěru, že je třeba si články přečíst v celém kontextu.

Prosím všechny, aby stanoviska Ústředních orgánů a státních institucí respektovali a řídili se jimi.

Od 11. 5. se vrací kancelář ORJ do standardního režimu – v příloze posílám letáček. V případě vašich dotazů se můžete obracet na Ťavu, kancelar@skautibrno.cz.

Jihomoravský kraj pozastavil do září přidělování financí z krajských dotačních titulů. Viz https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=411748&TypeID=2. Připravme se proto prosím na variantu, že krajské dotace z dotačního programu RMTZ letos nebudou.

Okresní grilování, které mělo proběhnout 24. 5., se přesouvá na zatím blíže nespecifikovaný termín. Předběžně by mělo jít o některou neděli na podzim, ale zvažujeme vhodnost pořádání s ohledem na množství akcí, které se na podzim také přesouvají. Je tedy možné, že se grilování letos neuskuteční vůbec. Každopádně vás budeme zavčas informovat.

Kolem 20. 5. očekávejte informace k červnovému plénu. Pokud to situace dovolí, proběhne standardní prezenční formou ve středu 3. 6. ve Skautském institutu.

Děkuji také za vaši službu, ať už v rámci lokální, celobrněnské či celorepublikové pomoci!

Se stiskem levice

David Odehnal – předseda okresní rady

 

18. března 2020

Milí bratři a sestry,

věříme, že mimořádná doba si žádá i mimořádné číslo okresních Aktualit. Pro některé z vás možná informace nebudou úplně nové, ale řadu vedoucích mohlo něco z níže uvedeného minout. Dovolte nám proto, abychom v tomto e-mailu shrnuli to nejpodstatnější, co se týká přímo nás, skautů a skautek z Brna.

Chceme vás ujistit, že vedení okresu celou situaci bedlivě sleduje a v případě potřeby přijímáme potřebné kroky. Ať už na ochranu těch, s nimiž spolupracujeme, nebo na pomoc těm, kdo to potřebují.

O všech dalších novinkách vás budeme informovat. Průběžně můžete sledovat facebookovou skupinu SkautiBrno nebo náš web skautibrno.cz/koronavirus.

Se stiskem levice a přáním pevného zdraví

David Odehnal – předseda okresní rady Junáka Brno-město

➡️ Mimořádné Aktuality ze dne 18. 3. 2020 čtěte zde.

 

16. března 2020

Změna provozu kanceláře BRJ

 

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací jsou do odvolání zrušeny úřední hodiny tajemnice. Svatavu Hradeckou – Ťavu proto na Moravském náměstí nezastihnete. Pracuje v režimu homeoffice, vaše požadavky se vynasnaží vyřídit na dálku přes e-mail či telefon. Kancelář BRJ lze nejlépe kontaktovat e-mailem na kancelar@skautibrno.cz

 

 

11. března 2020

Z rozhodnutí starosty Junáka a v reakci na rozhodnutí přijímaná státními institucemi s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je s platností od 11. března 2020 do odvolání pozastavena všechna běžná skautská činnost (družinové schůzky, oddílové schůzky, výpravy, závody) i akce skautského vzdělávání.

Prosíme všechny, aby toto rozhodnutí respektovali a řídili se pokyny Ústředních orgánů a státních institucí.

O všech případných novinkách vás budeme informovat.

Se stiskem levice

David Odehnal – předseda okresní rady Junáka Brno-město