Přihlaš se

Informace BRJ

Platná opatření a doporučení Výkonná rada Junáka průběžně aktualizuje na www.skaut.cz/koronavirus.

—————————————

Návrat ke kontaktní skautské činnosti

Končí měsíce trvající celostátní vládní zákaz volnočasových aktivit dětí mládeže a tedy i běžné skautské činnosti. V Jihomoravském kraji bude návrat ke kontaktní skautské činnosti umožněn od 10. 5. Prosíme vedoucí, ale i rodiče a členy, aby věnovali pozornost opatřením a omezením, která se s obnovou naší činnosti pojí (testy, rozestupy, …). Základní shrnutí naleznete zde.

POZOR! Setkávání za daných podmínek se vztahuje pouze na sportovní a volnočasovou činnost osob do 18 let věku. Osoby nad 18 let se mohou účastnit pouze v pozici vedoucích. Prezenční setkávání oddílových rad, týmů vzdělávacích akcí apod. je nadále vládním nařízením zakázané, resp. omezené na nejvýše 2 osoby. Toto nadále platné omezení se vztahuje i na běžnou roverskou činnost osob starších 18 let.

Doporučujeme k restartu skautské činnosti přistupovat s energií, obezřetností a s ohledem na možnosti a síly všech (dětí, vedoucích, rodičů). Více si přečtěte v článku Jak přemýšlet o restartu skautské kontaktní činnosti a jak se na ni připravit. Další odpovědi na otázky poskytl taky místostarosta Junáka Permi ve vysílání SkautInfo TV zde.

Platná opatření a doporučení Výkonná rada Junáka průběžně aktualizuje na www.skaut.cz/koronavirus.

 

Tábory 2021

Letní prázdniny se blíží a po jednání s hlavní hygieničkou (28. 4. 2021), lze předpokládat, že letní tábory a kurzy budou, pokud se situace dramaticky nezhorší. Zatím se dá předpokládat, že opatření budou obdobná nebo mírnější než vloni. Kromě příprav na tábor samotný, radíme nezapomenout na povinnosti spojené s organizováním táborů.

Výjimečný skautský rok = výjimečné přemýšlení o táborech

 • Čím byl skautský rok jiný ve vztahu k táborům?
 • Co s sebou tento zcela jiný mód skautské činnosti přinesl?
 • Jak bychom tedy měli přemýšlet o táborech, o táborovém programu?

Tyto a další zajímavé úvahy a podněty najdete v článku na Křižovatce.

—————————————

Vláda ČR rozhodla 14. prosince na PES 4 a stejně jako v období říjen až listopad je opět výslovně zakázána naše běžná činnost. Tímto jsou od pátku 18.12. zakázány všechny družinové, oddílové a střediskové schůzky, výpravy i podobné aktivity pro osoby ve věku 6 až 18 let. Výkonná rada důrazně doporučuje stejně přistoupit i k aktivitám pro děti mladší šesti let.

Platná opatření a doporučení Výkonná rada Junáka průběžně aktualizuje na www.skaut.cz/koronavirus.

—————————————

Zákaz aktivit pro děti platný od 9. října se vztahuje i na skauting.

Usnesení Vlády ČR (č. 995 a 996) z odpoledne 8. 10. zakazují i naši činnost, nejméně do 25. října. Zakazuje se v nich “provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost.” Podstatné je to slovo “obdobné” ve spojení “činnosti obdobné zájmovým vzděláváním.” My sice neposkytujeme služby dle dané vyhlášky, ale svojí povahou jsou naše aktivity obdobné aktivitám podle dané vyhlášky (např. střediska volného času). Obdobné (nebo totožné) jsou naše aktivity jistě i úrovní epidemického rizika. Zákaz je platný od půlnoci z 8. na 9. října 2020 (tedy okamžitě), prozatím do 25. října. Zákaz nerozlišuje aktivity uvnitř nebo venku, vztahuje se na všechny.

Výkonná rada průběžně aktualizuje informace na www.skaut.cz/koronavirus.

—————————————

Informace k táborům 2020

Zdroje informací:

 • http://crdm.cz/clanky/aktuality/
 • https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/5029-koronavirus-info-pozastaveni-cinnosti
 • https://www.facebook.com/SkautInfo/
 • https://www.facebook.com/crdm.cz/

Dezinfekce rukou na táboře:

 • zajistěte si desinfekci na ruce s antivirovým účinkem
 • spočítejte si spotřebu desinfekce podle počtu dětí a délky tábora – 1 litr desinfekce vyjde až na cca 500 dávek desinfikování rukou
 • desinfekce je běžně k dostání v supermarketech – lze ji dokoupit v průběhu tábora
 • myslete na to, že desinfekci budete potřebovat na více místech (u záchodů, umyvárek, kuchyně, jídelny) – mějte dostatek dávkovačů

Na koho se můžeš obrátit s prosbou o radu či konzultaci:

 • legislativa, povolení a hygienická opatření týkající se táborů: bratr Pešni – Michal Zedníček, michal.zednicek@skaut.cz, 723 378 222
 • v otázkách výchovy: sestra Šmako – Marie Pekárková, smako@centrum.cz, 721 160 576 a nebo bratr Ondřej Letocha, ondral@post.cz, 777 867 210
 • Skautská krizová linka (nonstop): 737 205 520 (více na skaut.cz/krize)

—————————————

Informace BRJ

11. května 2020

Milí členové okresní rady,

pevně věřím, že se vám i členům vašich středisek podařilo projít koronavirovou krizí ve zdraví a že se postupně připravujete na návrat k běžnému životu civilnímu i skautskému.

níže najdete informace k omezené skautské činnosti, k přípravám táborů, dotacím JMK, okresnímu grilování a fungování kanceláře.

 

V případě, že by se k vám zprávy posledních dní nedonesly, přikládám níže odkazy na Křižovatku týkající se přechodu z pozastavené do omezené činnosti a k přípravám táborů:

Zvažoval jsem přiložit výtah konkrétních stanovisek, ale dospěl jsem k závěru, že je třeba si články přečíst v celém kontextu.

Prosím všechny, aby stanoviska Ústředních orgánů a státních institucí respektovali a řídili se jimi.

Od 11. 5. se vrací kancelář ORJ do standardního režimu – v příloze posílám letáček. V případě vašich dotazů se můžete obracet na Ťavu, kancelar@skautibrno.cz.

Jihomoravský kraj pozastavil do září přidělování financí z krajských dotačních titulů. Viz https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=411748&TypeID=2. Připravme se proto prosím na variantu, že krajské dotace z dotačního programu RMTZ letos nebudou.

Okresní grilování, které mělo proběhnout 24. 5., se přesouvá na zatím blíže nespecifikovaný termín. Předběžně by mělo jít o některou neděli na podzim, ale zvažujeme vhodnost pořádání s ohledem na množství akcí, které se na podzim také přesouvají. Je tedy možné, že se grilování letos neuskuteční vůbec. Každopádně vás budeme zavčas informovat.

Kolem 20. 5. očekávejte informace k červnovému plénu. Pokud to situace dovolí, proběhne standardní prezenční formou ve středu 3. 6. ve Skautském institutu.

Děkuji také za vaši službu, ať už v rámci lokální, celobrněnské či celorepublikové pomoci!

Se stiskem levice

David Odehnal – předseda okresní rady

 

18. března 2020

Milí bratři a sestry,

věříme, že mimořádná doba si žádá i mimořádné číslo okresních Aktualit. Pro některé z vás možná informace nebudou úplně nové, ale řadu vedoucích mohlo něco z níže uvedeného minout. Dovolte nám proto, abychom v tomto e-mailu shrnuli to nejpodstatnější, co se týká přímo nás, skautů a skautek z Brna.

Chceme vás ujistit, že vedení okresu celou situaci bedlivě sleduje a v případě potřeby přijímáme potřebné kroky. Ať už na ochranu těch, s nimiž spolupracujeme, nebo na pomoc těm, kdo to potřebují.

O všech dalších novinkách vás budeme informovat. Průběžně můžete sledovat facebookovou skupinu SkautiBrno nebo náš web skautibrno.cz/koronavirus.

Se stiskem levice a přáním pevného zdraví

David Odehnal – předseda okresní rady Junáka Brno-město

➡️ Mimořádné Aktuality ze dne 18. 3. 2020 čtěte zde.

 

16. března 2020

Změna provozu kanceláře BRJ

 

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací jsou do odvolání zrušeny úřední hodiny tajemnice. Svatavu Hradeckou – Ťavu proto na Moravském náměstí nezastihnete. Pracuje v režimu homeoffice, vaše požadavky se vynasnaží vyřídit na dálku přes e-mail či telefon. Kancelář BRJ lze nejlépe kontaktovat e-mailem na kancelar@skautibrno.cz

 

 

11. března 2020

Z rozhodnutí starosty Junáka a v reakci na rozhodnutí přijímaná státními institucemi s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je s platností od 11. března 2020 do odvolání pozastavena všechna běžná skautská činnost (družinové schůzky, oddílové schůzky, výpravy, závody) i akce skautského vzdělávání.

Prosíme všechny, aby toto rozhodnutí respektovali a řídili se pokyny Ústředních orgánů a státních institucí.

O všech případných novinkách vás budeme informovat.

Se stiskem levice

David Odehnal – předseda okresní rady Junáka Brno-město