Přihlaš se

Kvalitní oddíly

hk_nasivkyBrněnský skautský okres se soustředí na posilování kvality vlastní činnosti i výchovné práce v brněnských oddílech. Již několikátým rokem proto sám vystavuje svou činnost srovnání s celostátními měřítky systému Hodnocení kvality v Junáku. To stejné doporučujeme i našim střediskům a oddílům.

Jde v podstatě o malý „interní audit“, kdy si každý z oddílů, táborů nebo středisek může dobrovolně zhodnotit svoji činnost v uplynulém roce. Poctivost a ochota přiznat si vlastní úspěchy i rezervy je základem tohoto systému. S výstupy hodnocení se snažíme pracovat, abychom oddílům a střediskům lépe pomáhali – pořádali setkání na problémová témata, nabízeli výměny zkušeností s jejich řešením.

Oddíly, které z hodnocení vyjdou nejlépe, mají možnost pochlubit se titulem Kvalitní oddíl roku, jehož znak si mohou členové oddílu přišít i na svůj skautský kroj. Oddílům, které se hodnotí jako slabší, nabízíme pomocnou ruku a příspěvek na vzdělání vedoucích. Největší přínos má ale Hodnocení kvality pro oddíly nebo střediska samotná – uvědomí si vlastní rezervy, aby se na nich v budoucnu pokusili zapracovat.

Kvalitní tábory

Úkolem skautského okresu je mj. garantovat kvalitu letních skautských táborů. Vedle oficiálních orgánů státní správy (např. kontroly hygieniků) proto vyráží navštívit tábory brněnských skautů i okresní činovníci. Kontrolními návštěvami se snažíme předcházet možným problémům, a v přátelském duchu upozorňovat na drobné nedostatky. I díky kontrolním návštěvám je úroveň brněnských skautských táborů vysoce nadprůměrná.

Vyhlášku ke kontrole táborů, hodnotící checklist a další související dokumenty si lze vyžádat u kanceláře okresu nebo svého vedoucího střediska.