Přihlaš se
Historie

Mgr. Jiří Ott – Jura

Na skautskou stezku nastoupil jako vlče v Náměšti už v roce 1936. A protože Oslavka patří mezi oblíbené vodácké řeky, nelze se divit, že Jurovi učaroval modrý vodácký kroj. Řeka, která tak poklidně protéká kolem letních táborů, dokáže za velkých vod připravit horké chvíle i zkušeným vodákům. Tady se asi zrodila Jurova láska k „divokým vodám“. Výpis jen význačných bodů na Jurově skautské stezce by si vyžádal mnohem více prostoru, než má tato stať k dispozici, proto jen stručně. Radostné „skautské dětství“ přerušila válka, během níž se skauti v Náměšti pokoušeli ilegálně skautovat, v jejím závěru pak navázala odbojová činnost, spočívající ve spolupráci s partyzány, operujícími na Vysočině.

Nadšená poválečná atmosféra Juru přivedla, stejně jako řadu dalších skautů, k intenzivnímu prožívání skautského mládí. Dosáhl tehdejšího 3. stupně zdatnosti, několika odborek, Tří orlích per… Stal se rádcem, oddílovým rádcem a později vůdcem oddílu. Po neradostném násilném ukončení činnosti Junáka v roce 1948, které jsme si všichni „pro velký úspěch“ zopakovali o 20 let později, se pokusil v obou případech v rámci možností pokračovat v práci s mladými. Jistě, nebylo to už to pravé „skautování“, ale snažil se, aby v jím vedeném kolektivech přetrval skautský duch, čestnost, poctivost, přátelství, mravnost. Po krátkém přerušeném studiu architektury vystudoval tělesnou výchovu. Jeho kantorská působení ho dovedla na Vyškovsko, kde také založil rodinu. Ke své profesionální činnosti si doplnil řadu dalších kvalifikací a aprobací, kterými hodlal obohatit svoji budoucí skautskou výchovnou práci (horolezectví, kanoistika, potápění apod.).

Jeho největší láskou jsou ovšem lesní školy. Sám absolvent oblastní LŠ (1946) i Moravské zemské LŠ pro instruktory (1947) se snažil, aby skautské vzdělávání mělo zachováno svou vysokou úroveň. Svojí zásadou „Nebudeme-li perfektní, nemáme naději na přežití“ se nejen sám řídí, ale vyžaduje její dodržování i od svých spolupracovníků. Není pak žádný div, že ti polovičatí s ním nemohou najít společnou řeč. Jurovy snahy se neomezují jen na technické oblasti skautingu, trvá na dodržování skautské etiky, morálky, vystupování, zachování skautských tradic i důstojnosti našich obřadů. Je nositelem Medaile díků, Skautské lásky a členem čestného Svojsíkova oddílu.