Přihlaš se

Orgány okresu

Plénum a předsednictvo rady

O činnosti okresu rozhoduje okresní rada neboli tzv. plénum, jež se schází třikrát ročně. Plénum je složeno z předsedy rady, místopředsedy rady a vedoucích všech šestnácti brněnských středisek. V mezidobí řídí agendu okresu předsednictvo okresní rady. Tvoří ho předseda (Martin Hovorka – Maho), místopředseda (Michal Zedníček – Pešni) a zpravodajové, které si pro konkrétní oblasti předseda okresu se souhlasem pléna jmenuje.

Stáhněte si plán činnosti předsednictva okresní rady na roky 2017 – 2019. 

 

Revizní komise

Okresní rada Junáka Brno-město má také svůj kontrolní orgán, kterým je revizní komise. Její členové nesmí být zároveň členy okresní rady, aby tak byla zajištěna nezávislost kontrolního orgánu. Revizní komise okresu má právo kontrolovat jak činnost okresu samotného, tak i jemu podřízených jednotek. V současnosti pracuje revizní komise ve složení:

Milan Kozel – Miláno
Daniel Mátl – Šídlo
Iveta Šelepová – Fifi

 

Jsme tu pro vás!

Martin Hovorka - Maho

hovorka@skaut.cz

Předseda okresní rady

 • Sestavení, aktualizace, plnění, vyhodnocování plánu činnosti okresu
 • Řízení jednání rady (programy, zápisy – spolu s tajemnicí)
 • Zastupování okresu v Jihomoravské radě dětí a mládeže, vůči Skautskému institutu v Brně, KRJ, Ústředí
 • Zajištění pořádání okresních setkání – jarní grilování, teambuilding předsednictva, bowling (v spolupráci se zpravodaji)
 • Kontaktní osoba okresu pro vzdělávání činovníků
 • Vyznamenání – navrhování střediskům, konzultace návrhů, samostatné navrhování

S čím mám možnost pomoci i mimo náplň ORJ:

 • Projekty, evropské projekty

Michal Zedníček - Pešni

michal.zednicek@gmail.com

Místopředseda okresní rady

 • Aktualizace vnitřních předpisů
 • Zastupování okresu v radě Kaprálova Mlýna
 • Agenda kontroly táborů – aktualizace předpisů, školení, kontroly
 • Spolupráce při pořádání brněnských vzdělávacích kurzů, zejména jako lektor organizace a práva a vedoucí ČK Fortis

S čím mám možnost pomoci i mimo náplň ORJ:

 • Stavební projekty a činnosti – stavební povolení, kolaudace, projektová příprava staveb, rozpočty, TDI, vedení stavby, atp.
 • Provoz a financování nemovitostí

Jana Godarová - Ellie

ellie.junak@gmail.com

Hospodářka

 • Návrh rozpočtu, kontrola jeho čerpání
 • Správa pokladny BRJ
 • Vedení účetnictví BRJ, podklady pro DPFO
 • Vyúčtování dotací BRJ
 • Hospodářské školeníčko pro táborové hospodáře (před tábory)
 • Pomoc jednotlivcům i týmům akcí v hospodářské oblasti

 


David Odehnal - Dave

info@davidodehnal.cz

Zpravodaj pro výchovu a vzdělávání

 • Spolupořádání setkání výchovného charakteru
 • Hodnocení kvality (táborů, oddílů, středisek, okresu)
 • Vzdělávání činovníků v okrese

S čím mám možnost pomoci i mimo náplň ORJ:

 • Plánování a jeho zavedení (zejména na střediskové úrovni)
 • Pomoc s realizací webů oddílů, středisek, akcí, …
 • Správa agendy střediska za pomoci nástrojů ICT:
  • Dokumenty, kalendář, úkoly, komunikace, zápisy, další evidence…
  • Možnosti integrace se skautskými Google Apps i jinými řešeními

Marie Pekárková - Šmako

smako@centrum.cz

Výchovná zpravodajka

 • Brněnské rádcovské kurzy
 • Vedoucí RK Helianthus
 • Tematická výchovná setkání (pro výchovné zpravodaje a další zájemce)

Ondra Letocha

ondral@post.cz

Výchovný zpravodaj

•Spolupořádání setkání výchovného charakteru
•Postupové závody (Svojsíkův závod, Závod vlčat a světlušek)
•Kontroly letních táborů

 


Iveta Zieglová - Ivuška

iveta.zieglova@seznam.cz

Zpravodajka pro komunikaci

 •  Tvorba výročních a tiskových zpráv okresu
 • Prezentace okresu v médiích
 • Komunikace s novináři
 • Správa okresního webu
 • Prezentace činnosti okresu směrem do hnutí
 • Podpora středisek v oblasti PR (výroční zprávy, spolupráce s radničními novinami, možnosti prezentace,…)
 • Lektorka oblasti komunikace a PR na některých brněnských kurzech

Svatava Hradecká – Ťava

kancelar@skautibrno.cz

Tajemnice okresu

 • Kontaktní osoba junáckého okresu
 • Kompletní administrativní zajištění činnosti junáckého okresu
  Brno-město
 • Informační servis střediskům
 • Tvorba okresních Aktualit
 • Pomoc ostatním činovníkům okresní rady