Přihlaš se

Orgány okresu

O činnosti okresu rozhoduje okresní rada neboli tzv. plénum, jež se schází třikrát ročně. Plénum je složeno z předsedy rady, místopředsedy rady a vedoucích všech šestnácti brněnských středisek. V mezidobí řídí agendu okresu předsednictvo okresní rady, které je tvořeno předsedou, místopředsedou a zpravodaji, které si pro konkrétní oblasti předseda okresu se souhlasem pléna jmenuje.

Předsednictvo okresní rady

Předseda rady
Martin Hovorka – Maho; hovorka@skaut.cz

Místopředseda rady 
Michal Zedníček – Pešni; michal.zednicek@gmail.com

Hospodářka
Jana Godarová – Ellie; ellie.junak@gmail.com

Zpravodajka pro komunikaci
Iveta Zieglová – Ivuška; iveta.zieglova@seznam.cz

Výchovní zpravodajové
Zuzana Šabatová – Yuyka; zuzka.sabatova@seznam.cz (Návštěvy středisek)
David Odehnal – Dave; info@davidodehnal.cz (Hodnocení kvality, Postupové závody)
Marie Pekárková – Šmako; smako@centrum.cz (Rádcovské kurzy, Výchovná setkání)


Revizní komise

Okresní rada  Junáka Brno-město má také svůj kontrolní orgán, kterým je revizní komise. Její členové nesmí být zároveň členy okresní rady, aby tak byla zajištěna nezávislost kontrolního orgánu. Revizní komise okresu má právo kontrolovat jak činnost okresu samotného, tak i jemu podřízených jednotek. V současnosti pracuje revizní komise ve složení:

Členové revizní komise

Milan Kozel – Miláno
Daniel Mátl – Šídlo
Iveta Šelepová – Fifi