Přihlaš se

Předsednictvo okresní rady

O činnosti okresu rozhoduje okresní rada neboli tzv. plénum, jež se schází třikrát ročně. Plénum je složeno z předsedy rady, místopředsedy rady a vedoucích všech šestnácti brněnských středisek. V mezidobí řídí agendu okresu předsednictvo okresní rady. Tvoří ho předseda (Martin Hovorka – Maho), místopředseda (Michal Zedníček – Pešni) a zpravodajové, které si pro konkrétní oblasti předseda okresu se souhlasem pléna jmenuje.

Stáhněte si priority činnosti předsednictva okresní rady na roky 2017 – 2019.  Jsme tu pro vás!

Martin Hovorka - Maho

hovorka@skaut.cz

Předseda okresní rady

 • Sestavení, aktualizace, plnění, vyhodnocování plánu činnosti okresu
 • Řízení jednání rady (programy, zápisy – spolu s tajemnicí)
 • Zastupování okresu v Jihomoravské radě dětí a mládeže, vůči Skautskému institutu v Brně, KRJ, Ústředí
 • Zajištění pořádání okresních setkání – jarní grilování, teambuilding předsednictva, bowling (v spolupráci se zpravodaji)
 • Vyznamenání – navrhování střediskům, konzultace návrhů, samostatné navrhování

S čím mám možnost pomoci i mimo náplň ORJ:

 • Projekty, evropské projekty

Michal Zedníček - Pešni

michal.zednicek@gmail.com

Místopředseda okresní rady

 • Aktualizace vnitřních předpisů
 • Zastupování okresu v radě Kaprálova Mlýna
 • Agenda kontroly táborů – aktualizace předpisů, školení, kontroly
 • Spolupráce při pořádání brněnských vzdělávacích kurzů, zejména jako lektor organizace a práva a vedoucí ČK Fortis

S čím mám možnost pomoci i mimo náplň ORJ:

 • Stavební projekty a činnosti – stavební povolení, kolaudace, projektová příprava staveb, rozpočty, TDI, vedení stavby, atp.
 • Provoz a financování nemovitostí

Jana Godarová - Ellie

ellie@skaut.cz

Hospodářka

 • Návrh rozpočtu, kontrola jeho čerpání
 • Správa pokladny BRJ
 • Vedení účetnictví BRJ, podklady pro DPFO
 • Vyúčtování dotací BRJ
 • Hospodářské školeníčko pro táborové hospodáře (před tábory)
 • Pomoc jednotlivcům i týmům akcí v hospodářské oblasti

 


David Odehnal - Dave

info@davidodehnal.cz

Zpravodaj pro výchovu a vzdělávání

 • Vzdělávání činovníků v okrese
 • Hodnocení kvality (táborů, oddílů, středisek, okresu)
 • Spolupořádání setkání výchovného charakteru

S čím mám možnost pomoci i mimo náplň ORJ:

 • Plánování a jeho zavedení (zejména na střediskové úrovni)
 • Pomoc s realizací webů oddílů, středisek, akcí, …
 • Správa agendy střediska za pomoci nástrojů ICT:
  • Dokumenty, kalendář, úkoly, komunikace, zápisy, další evidence…
  • Možnosti integrace se skautskými Google Apps i jinými řešeními

Marie Pekárková - Šmako

smako@centrum.cz

Výchovná zpravodajka

 • Brněnské rádcovské kurzy
 • Tematická výchovná setkání (pro výchovné zpravodaje a další zájemce)

Ondra Letocha

ondral@post.cz

Výchovný zpravodaj

 • Spolupořádání setkání výchovného charakteru
 • Postupové závody (Svojsíkův závod, Závod vlčat a světlušek)
 • Kontroly letních táborů

Iveta Zieglová - Ivuška

iveta.zieglova@skaut.cz

Zpravodajka pro komunikaci

 •  Tvorba výročních a tiskových zpráv okresu
 • Prezentace okresu v médiích
 • Komunikace s novináři
 • Správa okresního webu a Facebooku
 • Prezentace činnosti okresu směrem do hnutí
 • Podpora středisek v oblasti PR (výroční zprávy, spolupráce s radničními novinami, možnosti prezentace,…)
 • Lektorka oblasti komunikace a PR na některých brněnských kurzech

Svatava Hradecká – Ťava

kancelar@skautibrno.cz

Tajemnice okresu

 • Kontaktní osoba junáckého okresu
 • Kompletní administrativní zajištění činnosti junáckého okresu
  Brno-město
 • Informační servis střediskům
 • Tvorba okresních Aktualit
 • Pomoc ostatním činovníkům okresní rady