Přihlaš se

Pro přihlášené

Pro zobrazení obsahu je nutné se přihlásit do skautISu


Důležité termíny

Leden
1.1. Založení registrace střediska, registrační kategorie SkautIs
25.1. Vyúčtování dotací SmB Magistrát města Brna http://bit.ly/2Dn1tZF
31.1. Předání registrace středisek SkautIs 1 bod nadstavby
Únor
28.2. Registrační odvod střediska na účet č.: 2100088758/2010 1 bod nadstavby
Březen
31.3. Žádost o podporu na zahraniční akci (kraj) podatelna@junak-jmk.cz
Duben
9.4. Žádost o podporu na rádcovské kurzy (kraj) podatelna@junak-jmk.cz druhý termín do 30.9.
15.4. HV ve skautIsu SkautIs
Květen
Červen
5.6. Skutečnost zimních táborů SkautIs POZOR zimní tábor patří mezi Další akce
5.6. Hlášenky letních táborů schválené střediskem SkautIs 1 bod nadstavby
30.6. Zápis inventarizační komise kancelar@skautibrno.cz 1 bod nadstavby
30.6. Revizní zpráva kancelar@skautibrno.cz 100% nadstavby
Červenec
10.7. HV ve skautIsu a účetní závěrka pro střediska s odkladem daňového přiznání SkautIs
31.7. Revizní zpráva kancelar@skautibrno.cz 75% nadstavby
Srpen
31.8. Revizní zpráva kancelar@skautibrno.cz 50% nadstavby
Září
15.9. Revizní zpráva kancelar@skautibrno.cz 25% nadstavby
po 15.9. Revizní zpráva kancelar@skautibrno.cz 0% nadstavby
30.9. Hodnocení kvality oddílů SkautIs, kancelar@skautibrno.cz 1 bod nadstavby
Říjen
31.10. Žádost o dotace na SmB MMB http://bit.ly/2Dn1tZF
Listopad
15.11. Skutečnost táborů SkautIs 1 bod nadstavby
15.11. Vyúčtování provozní dotace  – elektronicky kancelar@skautibrno.cz 1 bod nadstavby
Prosinec
8.12. Vyúčtování provozní dotaceí – papírově kancelář – Moravské nám.12

Seznam dotačních zdrojů

NEINV Dotace Statutární město Brno, Odbor školství

Termín podání žádosti: 31.10. předcházejícího roku
Termín vyúčtování: 25.1. následujícího roku

Pozn.: Možnost podat dva projekty: na provoz a činnost

INV Dotace Statutární město Brno, Odbor školství

Termín podání žádosti: 31.1. aktuálního roku
Termín vyúčtování: 25.1. následujícího roku

NEINV Dotace Statutární město Brno, Odbor životního přostředí

Termín podání žádosti: 31.10. předcházejícího roku
Termín vyúčtování: 25.1. následujícího roku

Pozn.: Dotace na ekologickou výchovu (lze si pod tím představit téměř cokoli v přírodě)

Dotace Jihomoravský kraj

Termín podání žádosti: 28.2. aktuálního roku
Termín vyúčtování: 15.1. následujícího roku

Pozn.: Dva dotační tituly: Rozvoj materiálně-technické základny (MTZ) a Naplňování koncepce mládeže (tři prirotiní osy: tvořivost, participace, zdravý životní styl)

Teplárny Brno

Kdykoli v průběhu roku lze zaslat žádost o finanční příspěvek ve formátu PDF na e-mail: diatkova@teplarny.cz

Fond nemovitostí Junáka

Možnost získat dar, půjčku nebo obojí na nákup/obnovu tábořiště, klubovny, základny

Dotace z MŠMT přes Ústředí Junáka