Přihlaš se
Historie

Prof. Ing. Dr. Milota Fanderlík

Narodil se v Praze 12.7.1905. Po přesídlení rodiny do Brna vystudoval české reálné gymnázium, potom Vysokou školu technickou v Brně, obor chemie, kde složil v roce 1929 druhou státní zkoušku. Zůstal na škole i potom v ústavu fyzikální chemie jako asistent. Po vykonání vojenské služby v roce 1931 se ale rozhodl pro praktické zaměstnání jako fotochemik u Akciové lučební továrny v Táboře. Zde setrval o roku 1934, pak krátce působil u firmy Baťa ve Zlíně a 1.5.1935 přestoupil do Sklářského ústavu v Hradci Králové jako vedoucí chemických laboratoří. Zde pracoval až do odchodu do důchodu v roce 1970. Posledních 20 let zaměstnání byl ředitelem Skmlářského ústavu a vedoucím výzkumu skla v celé republice. 1.1.1950 byl Milota jmenován profesorem sklářství a přednášel na vysokých školách v Praze, Brně i Bratislavě.

1.10.1919 vstoupil Milota do 2. oddílu B-P skautů v Brně. V roce 1923 byl již zástupcem vedoucího a 1.10.1926 převzal vedení 3. oddílu spolu s bratrem VElenem a Vladimírem Krondlem.

Milota v roce 1925absolvoval Ústřední lesní školu u Mnichova Hradiště a v roce 1947 anglický Gilwell, kde dosáhl stupně „Wood Badge“ a později i „Deputy Camp Chief“. Jako instruktor působil v lesních školách, nejdříve v MLŠ a potom v oblasti východočeské (OLŠ). Lesní školy v této oblasti oživil i po roce 1989, zastával funkci zpravodaje L:Š – kurz vedl v r.1991 a spoluvedl s E. Suchardovou v roce 1992.

Milota byl zakládajícím členem družiny Mawadani a účastnil se sestavené organizačního řádu LŠ v roce 1928. Za celoživotní práci v čsl. sklářství obdržel Milota v roce 1968 řád práce. Za vědeckou práci v oboru skla v letech 1977 až 1984 řadu medailí, plaket a cen. Za činnost ve skautském hnutí obdržel v době od 1927 do 1990 řadu vyznamenání, mezi nimi i „Junácký kříž za vlast 1939 – 1945“, stříbrný stupeň.

Zhodnocení průkopnické práce Milotovy ve skautském hnutí je provedeno ze dvou pohledů:

V prvém: vypracování systematiky vedení oddílu (spolu s Velenem a dalšími spolupracovníky z družiny Mawadani) podle vzoru, který byl vytvořen a vyzkoušen ve 3. oddílu vedeném Milotou a vypracování programu, metodiky, vedení a ceremonielu lesních škol. Výsledky této průkopnické práce ovlivnily a usměrnily činnosti skautských oddílů a lesních škol v celé republice. Milota stál nejen u zrodu těchto idejí, ale také se zúčastňoval jejich realizace.

Druhá část Milotova všestranné skautské činnosti mimo Brno, zvláště v Hradci Králové v letech 1935 – 1970, ale i po listopadu 1989 se vyznačuje neúnavnou a úspěšnou organizátorskou prací nejprve ve východočeské Jiráskově župě (pomoc oddílům, organizování nových oddílů a sborů), později v oblasti Jiráskově (Východočeský kraj) a MRJ v Hradci Králové, dále uspořádávání a vedení mnoha lesních škol od zemských až po oblastní a účasti na kurzech Ústřední lesní školy.