Přihlaš se

Okresní projekty

Dům pro dobrovolníky (2014-2015)

V sousedství Kaprálova mlýna vznikla ukázková dřevostavba izolovaná slámou, která bude sloužit komunitě zahraničních dobrovolníků. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů OP Životní prostředí a koncem roku 2014 schválen k podpoře s částkou 3 268 000 korun. Stavba byla slavnostně otevřena 6. září 2015.

Skautský e-learning (2014-2015)

el_logoV rámci společného projektu Junáka, okresu Brno-město a ústředí Slovenského skautingu byla vytvořena výuková videa ke skautskému vzdělávání a e-learningové lekce pro skautské činovníky. Dále byl o další funkcionality rozšířen skautský informační systém SkautIS.

Projekt byl podpořen Operačním programem Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika a jeho celkové náklady činily přibližně 155 tis. EUR.

Skauti na netu (2010-2013)

Projekt “Skauti na netu” realizoval Junák, okres Brno-město v letech 2010-2013 společně s ústředím Slovenského skautingu jako volné pokračování projektu Hledání společných stezek. Cílem projektu byl společný rozvoj členské databáze SkautIS a dalších webových aplikací: v rámci projektu byla zprovozněna nová webová hra Buď připraven a web pro mladé skautské vedoucí (rádce družin) SkautskýRádce.cz. Na webu Skautnet jsou pak k dispozici instruktážní videa první pomoci a skautské praxe. Projekt byl podpořen Operačním programem Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika a jeho celkové náklady činily 409 tis. EUR.

Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn (2009-2012)

logo_kmProjekt “Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn” realizoval Junák, okres Brno-město v letech 2009-2012 v rámci Operační programu Životní prostředí.

Cíle projektu byly následující:

  • Vytvoření vzdělávacího střediska pro mimoškolní výchovu, zejména vedoucích Junáka, které bude zařazeno do mezinárodní sítě ekologických středisek SCENES (Scout Centres of Excellence for Nature and Environment).
  • Vybudování pobytového střediska ekologické výchovy, které bude na národní úrovni (tj. pro školy z celé ČR) poskytovat inovativní kurzy, zejména pro nejvíce opomíjenou cílovou skupinu v oblasti ekologických výukových programů – střední školy.
  • Poskytování jednodenních ekologických výukových programů a to dvěma hlavním cílovým skupinám: střední školy a druhé stupně základních škol.
  • Vzdělávání účastníků víkendových akcí Junáka a dalších neziskových organizací.
  • Vytvoření zázemí pro environmentální vzdělávání učitelů v Jihomoravském kraji, které realizuje zejména pracoviště Lipky, Kamenná – vzdělávací centrum Aleše Záveského.
  • Zajištění informačního bodu pro návštěvníky území – veřejnost a to v oblastech ochrany přírody a využití obnovitelných zdrojů energie.
  • Rekonstrukce a odborné personální zabezpečení základny pro ochranu přírody v jižní části Moravského krasu. Zapojení frekventantů kurzů do praktické ochrany přírody.
Tento projekt má samostatnou webovou stránku www.kapraluvmlyn.cz

Celkové náklady projektu činily 51,5 mil. Kč bez DPH.

Hledání společných stezek (2008-2010)

V letech 2008-2010 realizoval Junák, okres Brno-město společně s ústředím Slovenského skautingu projekt v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika s názvem “Hledání společných stezek”.

Jednalo se o sérii nejrůznějších akcí pro různé cílové skupiny se záměrem hledat a zkoušet možné formy spolupráce.  Téměř každý měsíc se konala společná akce, přičemž v některých případech se jednalo o akci pro jednu stranu tradiční, kterou druhá strana obohatila svojí přítomností. Pro české rádce byla např. zajímavá zkušenost ze slovenského Rádcovského fóra, pro Slováky byla inspirativní zkušenost ze zážitkového Zdravokurzu.  Finanční podpora umožnila zorganizovat tradiční českou akci Ekovíkend v Roháčích.

Další akce byly zorganizovány v rámci projektu poprvé. Společné jarní prázdniny brněnského střediska a trnavského zboru v Terchové nebo splav Malého Dunaje skauty z vodáckého oddílu Luleč a přístavu Tortuga Trenčín jsou pro většinu účastníků nezapomenutelným zážitkem. Při vzájemné komunikaci, výměně materiálů docházelo i k původně neplánovaným přenosům know-how. Slovenský projekt Hodnocení kvality oddílů byl úspěšně po úpravách převzat v Brně (a přes Brno také v Plzni, Hradci Králové a Vsetíne) a jeho pilotní provoz se stal základní zkušeností při přípravě Hodnocení kvality v Junáku. Mj. došlo k dalšímu posílení spolupráce mezi Junákem a Slovenským skautingem, které vyústilo k podání dalšího společného projektu.

Celkové náklady projektu činily přibližně 40 tis. EUR.