Přihlaš se
Historie

RNDr. Igor Slatkovský

Bratr RNDr Igor Slatkovský patřil k mladší generaci skautských činovníků. O existenci Igora jsem se dozvěděl v polovině 80. let v době, kdy jsem vedl „Dvojku“ jako 2. Pionýrskou skupinu na Hrnčířské ulici. Tehdy se v okruhu pionýrských tábornických oddílů začaly prosazovat některé oddíly skupiny Kompas díky dobré práci některých jejich vedoucích. Igor byl jedním z nich.

Během náhodných setkání při činnosti našich oddílů jsem stále více poznával jeho schopnosti připravit kvalitní program – zajímavý a přitom náročný. Při naplňování výchovných cílů dokázal tvořivě uplatnit své zkušenosti středoškolského profesora, disponoval bohatým rejstříkem nejrůznějších typů akcí, uměl vymyslet spoustu zajímavých her i soutěží. Dovedl oslovit mládež od věku vlčat až po rovery.

Činnost s oddílem nikdy nechápal jen jako volnočasovou aktivitu – na své poslání pedagoga především vychovávat nikdy nezapomínal (ono to asi ani nešlo – schopnost nenápadně vychovávat měl vrozenou a činil to naprosto přirozeně). Vždy hledal naplňování vyšších výchovných cílů a proto hned v roce 1990 převedl své svěřence do obnoveného Junáka a založil 15. junácké středisko Kompas, kde zpočátku vedl oddíl i celé středisko. Pro skautskou ideu dokázal zapálit řadu svých studentů. Od počátku činnosti v obnoveném Junáku jeho působnost značně přesahovala 15. středisko. Byl jedním z mála činovníků, kteří se snažili rozběhnout roverskou činnost na celobrněnské úrovni. Jako zkušený a hledající pedagog se snažil co nejblíže proniknout k podstatě skautingu, ještě v roce 1994 absolvoval Jihočeskou Lesní školu, která nyní nese jeho jméno. Při všech těchto činnostech mu byla oporou jeho manželka – sestra Ing. Radka Slatkovská – Medúza. Bohužel, jeho dílo koncem roku 1994 přerušila tragická smrt.

Ing. Roman Dvořák – Rejpal