Přihlaš se
Historie

Skautské hnutí na Brněnsku do roku 1939

Dr. Ing. Daniel Kučera, kráceno

První brněnští chlapci co zkoušeli, nebo absolvovali skautskou výchovu podle A.B. Svojsíka, byli Milota a Velen Fanderlíkovi, kteří již r. 1912 prováděli některé části skautské praxe v přírodě podle „Základů junáctví“, vydání 1912, pod vedením svého otce Vladimíra Fanderlíka, později matky, Alžběty Fanderlíkové. Další dva – ještě před založením Baden-Powellových skautů v Brně – byli členové „Moravské družiny skautů“, Petr Mucha, který se v r. 1914 zúčastnil Svojsíkova prázdninového tábora v Potštýně nad Orlicí a Jiří Elger, který absolvoval Svojsíkův tábor u Lipnice v roce 1917.

Prvá skautská družina v Brně byla založena knihkupeckým příručím Josefem Tvrdým 1.1.1915. Dali si název „Kukačky“. Členové družiny byli moji spolužáci z I. českého státního gymnázia na Schmerlingově ulici (dnešní tř. Kapitána Jaroše), Fráňa Kopeček, Stanislav Prachař, Jaromír Dřevo, Dezort, Růžička, Hnilička a další, celkem 8 až 10 spolužáků. Bohužel, činnost trvala jen několik měsíců.

1. ledna 1916 byla založena „Moravská družina skautů“ (to již byl oddíl o dvou družinách), o čemž podává zprávu Ferdinand Stopka: „Když se na podzim 1915 rozneslo po Brně, že redaktor Domin Pavlíček zakládá moravskou družinu skautů, tak se nás poprvé sešlo v klubovně na České ul. 28 (v redakci Lidových novin) více než 25 chlapců z celého Brna. Rozdělili jsme se na dvě družiny – Sovy – to byli gymnazisté a Psi – to byli realisté“. O činnosti Moravské družiny (dále jen MDS) máme již zprávy v časopisech: MDS vykonala prvý výlet do Lelekovic, později třídenní výlet s přenocováním na Babí lom, dále o jiné činnosti např. cvičení v lehké atletice na hřišti v Lužánkách, kde také později MDS měla prvé veřejné vystoupení atd. V r. 1916 uspořádala MDS prvý prázdninový tábor v Lelekovicích, vedl ho vůdce Domin Pavlíček a v jeho nepřítomnosti ho zastupoval Václav Černý. Oddíl ještě tábořil v r.1917 u Jundrova na pravém břehu Svratky, tábor vedl K. Vybíral. MDS byla organizována pod záštitou Českého zemského svazu na podporu tělesné výchovy mládeže na Moravě. Válečné období 1916 – 1917 přináší některá zklamání , protože vlivní činitelé se snažili získat MDS pro válečné služby, ku kterým se většina rodičů stavěla odmítavě. Na jaře roku 1917 došlo v družině k rozkolu a několik členů, právě těch nejaktivnějších, z ní vystoupilo. Od té doby MDS živořila, ale různé skupinky chodily na výlety stále a dočkaly se osvobození v roce 1918. Stopka dále uvádí: „Mimo vůdce Domina Pavlíčka byli členy družiny Petr Mucha, Jiří Elger, Karel Vybíral, Fr. Pospíšil, Miloš Karásek, Ferd. Stopka, Václav Černý, Seidl, bratři Kostřicové a další.“

Ve druhé polovině roku 1919 bylo v Brně založeno několik oddílů Baden-Powellových skautů, vedených většinou činovníky, kteří prošli skautskou průpravou v družině Kukaček a zvláště v Moravské družině skautů. Další oddíly Baden-Powellových skautů i Svojsíkových skautů byly založeny v r. 1920, takže v mezidobí 23.4.1920 – 1.3.1922 byly v Brně oddíly obou organizací.O vstup do B-P skautů do SJSRČS (Svaz Junáků skautů Republiky československé) se nejvíce zasloužil Josef Nebeský, člen Hlavního stanu B-P skautů v Praze a posléze do 1.3.1922 krajský zpravodaj a pověřenec B-P skautů u SJSRČS a posléze i místonáčelník SJSRČS pro Moravu. Poslední brněnské oddíly B-P skautů přestoupily do SJSRČS 1.3.1922. Zajímavé bylo organizační začlenění brněnských skautů v prvé době po vzniku B-P skautů byly v Brně dva sbory (dnes střediska), začleněné do okresu Brno. Ten byl ovšem v důsledku řídkého výskytu oddílů obrovský a sahal na severu až do soudního okresu Žďár nad Sázavou, na jihu do Hrotovic a na východě do Vyškova. Když oddílů přibylo, byl tento okres v květnu 1924 rozdělen na dva okresy, s to Brno město a Brno venkov.