Přihlaš se

Tiskové zprávy

Brno, 4. 4. 2022

Skauti na jižní Moravě staví nové klubovny i pomáhají Ukrajině.
Přibylo jich meziročně nejvíce za posledních 20 let

Na jižní Moravě vzrostl počet členů skautského hnutí meziročně nejvíce za posledních 20 let. Konkrétně o 9,6 procenta. Aktuálně se tak ke skautským hodnotám v Jihomoravském kraji hlásí 11 444 skautů a skautek. V řadě jihomoravských obcí je zájem o skauting setrvale vysoký. Mnoho oddílů hlásí úplné naplnění kapacit a pro nové zájemce vytváří čekací listiny. Jiné oddíly situaci řeší dělením. I díky vysokému počtu nováčků skautům a skautkám přestávají stačit klubovny, případně bojují s jejich špatným stavem.

Skautingu se zároveň daří tam, kde má podporu samosprávy, ať už obce či kraje. Zásadním způsobem totiž mohou pomoci oddílům k dobrému zázemí – klubovnám pro pravidelnou a základnám pro víkendovou činnost a vzdělávací kurzy.

Na novou klubovnu se těší například skauti z brněnských Židenic. V roce 2018 podali návrh do participativního rozpočtu, aby staré klubovny ze 70. let nahradily modernějšími prostory. V únoru letošního roku začaly bourací práce, hotovo by mělo být do podzimu. Zatím se žideničtí skauti a skautky provizorně schází v židenickém Dělnickém domě a dalších náhradních prostorách zapůjčených od městské části či rodičů. S novým školním rokem by se snad už mohli zabydlet v nových klubovnách, kde, jak doufají, najdou díky smlouvě s radnicí místo jak oni, tak i další mládežnické organizace.

V Brně počet skautů a skautek překročil čtyři tisíce, organizace má nyní jen v jihomoravské metropoli 4 182 členů. Skautingu se daří především v místech, kde měla střediska lidské kapacity a prostory na to, aby vznikl nový oddíl. V Brně takových nových skautských oddílů oproti minulému roku přibylo pět. Jedním z nich je například 20. dívčí oddíl v městské části Kohoutovice. “Vzešel z našeho oddílu na Starém Brně, který byl už příliš velký. Měl kolem stovky členek, které se už mezi sebou přestávaly znát, oddílové akce byly problematické a děti se potkávaly jenom na táboře. Založili jsme proto nový oddíl v Kohoutovicích. Navazuje na tradici 20. oddílu, který v této městské části působil před válkou a krátce po ní,” popsal zástupce vedoucího střediska Ignis Brno Petr Pakosta. Oddíl, kam chodí primárně dívky z Kohoutovic a Žebětína, se naplnil prakticky okamžitě, už teď má 69 členek.

V dalších městech a obcích Jihomoravského kraje je situace velmi podobná. Například ve Střelicích počet skautů a skautek za posledních 7 let narostl ze 71 na 166 členů. Když proto v roce 2012 začali plánovat stavbu své nové klubovny, ještě netušili, že za pár let bude třeba, aby byla přinejmenším dvojnásobně velká. V současné době je první etapa výstavby klubovny téměř hotová. Začátkem příštího roku na ní plánují navázat druhou etapou, která rozšíří možnosti stávajících prostor. “Od 90. let jsme se scházeli v prostorách bývalé kaplanky na místní faře. S rostoucí členskou základnou ale rostly i starosti se zajištěním dostatečného množství kluboven. V současné době se tak kromě fary scházíme ještě v několika dalších objektech. Žádný z nich ale není náš, a navíc nám nájem na faře koncem června končí,” vysvětluje vedoucí střelického střediska Marek Švestka. Druhá stavební etapa skautské klubovny, ve které jsou naplánované 4 další místnosti, by tak situaci mohla výrazně zjednodušit. Na stavbu nové klubovny je nicméně poměrně náročné získat financování, a tak skauti shání peníze, kde se dá. Pomáhá jim především obec, drobní dárci a skautská nadace Jaroslava Foglara.

Velký nárůst počtu dětí řeší také skautské středisko v Hodoníně. To navíc loni v červnu díky tornádu přišlo o skautské městečko s několika stálými základnami. S nárůstem členů jim ale klubovny přestávají kapacitně stačit. “Aktuálně jednáme s městem o podobě stavby nové velké základny, která by měla stát na místě těch, které zničilo tornádo. I před tornádem jsme ale zápasili s nedostačujícími prostory a scházeli se hned v několika pronajatých objektech,” říká vedoucí jednoho z hodonínských oddílů Lucie Lněníčková. Dle jejích slov by každý druhý hodonínský oddíl potřeboval další vlastní klubovnu, aby byli schopni zcela uspokojit poptávku po skautingu v jejich městě a okolních obcích, kde je nárůst členů nejpatrnější.

Skautská výchova vede mimo jiné skautky a skauty k tomu, aby žili smysluplný život a byli citliví k potřebám svého okolí. Během pandemie se tak řada členů zapojila do aktivní pomoci svému okolí. Sloužili směny v domovech důchodců, šili roušky a ochranné pláště, rozváželi obědy seniorům a do toho se snažili udržet skautské schůzky alespoň bezkontaktně a na dálku. V současné době se mnoho skautských středisek zase zapojuje do pomoci lidem utíkajícím z napadené Ukrajiny. V Tišnově například pořádali skauti materiální sbírku, v brněnské Lesné poskytují v klubovně ubytování uprchlíkům a sami mají schůzky venku a v asistenčním centru na brněnském výstavišti se coby animátoři podílí na programu pro ukrajinské děti.

Klára Smejkal

Krajská rada Junáka Jihomoravského kraje

Tel.: 775 941 012

——————- 

Brno, 11. 5. 2021

Skauti obsadili transfuzní stanici v Brně. Darovali téměř 17 litrů krve

Brněnští skauti a skautky dnes vyrazili hromadně darovat krev. Bylo jich dokonce tolik, že na dopoledne obsadili transfuzní stanici ve FN Brno. Na odběr jich dorazilo 46 a ti, kteří byli připuštění k odběru, darovali v součtu téměř 17 litrů krve. Akce se letos konala již podruhé.

„V Brně jsme jako okresní rada Junáka pořádali v roce 2018 k výročí republiky velkou dárcovskou kampaň mezi skauty. Cílila na jednotlivce, celkem se během roku dostavilo na odběr 76 dárců z řad skautů a skautek, kteří dohromady darovali 34,2 litrů krve. Zjistili jsme ale, že řada lidí, která by byla ochotná krev darovat, se bojí jít sama, nebo to prostě odkládá. Tím, že akci zorganizujeme a setkají se na ní desítky skautů a skautek, motivujeme řadu prvodárců, aby se k nám připojili,“ vysvětluje mluvčí brněnských skautů Iveta Hovorková.

Na dnešní Skautskou krev, jak organizátoři akci nazvali, dorazilo postupně 46 lidí, z nichž 20 byli prvodárci. Dalších 7 skautů a skautek se nechalo zapsat do registru dárců kostní dřeně a 4 darovali plazmu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za myšlenkou hromadných skautských odběrů stojí v Brně Michal Zedníček, přezdívkou Pešni, sám pravidelný dárce a nositel zlaté Jánského plakety, kterou Český červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce krve. “Na darování krve je nejtěžším okamžikem samotné rozhodnutí jít darovat. Prvodárce neví, co ho čeká, má logicky obavy z neznámého. Spousta lidí byla darovat jednou, dvakrát a pak jim třeba nevyšel jeden krevní obraz a následně přestali chodit. Princip hromadného odběru tyto obavy, myslím, úspěšně odbourává. Jít darovat s partou kamarádů, kteří vše vysvětlí, sdílí stejné ideály a sami mají radost, že se k nim na odběr někdo přidá, je mnohem lepší,” říká Zedníček.

“Rozhodli jsme se vyrazit jako prvodárci spolu s přítelem, bylo pro mě důležité, že jsme se vzájemně podpořili. Mého partnera nakonec na odběr ze zdravotních důvodů nevzali, mě naštěstí ano. Za pár minut bylo hotovo a mám skvělý pocit. Bylo fajn, že nás skautů tady bylo víc,” říká dnešní prvodárkyně Jana Godarová, skautsky Ellie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Letos brněnští skauti domluvili na Transfuzním a tkáňovém oddělení FN Brno celkem tři termíny, v nichž mohou skauti (nejen) z Brna přijít darovat krev. Bilance prvního lednového odběru byla 37 účastníků, z toho 18 prvodárců, 15 opakovaných dárců a 4 dárci plazmy. Zastoupena byla skoro polovina brněnských skautských středisek a dorazili i skauti z jiných měst, kteří to mají do Brna blízko, nebo zde bydlí či studují. “I pro ně je akce otevřená, každá kapka krve se počítá,” uzavírá Zedníček s tím, že další hromadný odběr plánují skauti na 19. října.

Iveta Hovorková

okresní rada Junáka Brno-město

——————- 

Brno, 23. 6. 2020

Koronavirus jihomoravské skauty nezastavil. Chystá se rekordní počet táborů

I za zpřísněných hygienických opatření, která se letos pojí se všemi letními tábory pro děti a mládež, vyrazí skauti z jihu Moravy na rekordních 159 táborů. Víc než zostřená protiepidemická opatření, je na řadě míst trápí kůrovec a sucho.

Kůrovec dal zabrat třeba tábořištím na Vysočině, zejména těm na Třebíčsku. „Smrky v okolí našeho tábořiště sežral kůrovec. K jejich úplnému vykácení bohužel zatím nedošlo, suché stromy stojí všude v okolí tábořiště, praskají a padají. Je to velmi nebezpečné,“ říká vedoucí brněnského skautského střediska Ignis Martin Kyselák.

Zkázu tábořiště ve Valdíkově, kam jezdí skauti ze střediska Ignis už 16 let, mají pomoci odvrátit nově vysazené stromy. „Na jaře jsme vysadili celkem 434 stromů. Jde o kombinaci jasanů, jilmů, buků, smrků, borovic, lip, jedlí a jeřábů. Vyrostou sice až za 20 let, ale je to investice do budoucna,“ věří Kyselák.

Dubnové a květnové sucho málem způsobilo, že nově vysazené stromky zahynuly. Aby se to nestalo, jezdili je skauti každý týden zalévat. V časech, kdy si měli lidé držet kvůli epidemii koronaviru odstup od ostatních, si vypomohli rodinnými brigádami, aby se na tábořišti nepotkávali s ostatními. „Současné deště nám hrají do karet,“ chválí si Kyselák. Další péči o stromky už mohou v případě potřeby skauti zajistit během táborů, které se na louce vystřídají dva, každý v délce tří týdnů.

Sucho pak znesnadňuje skautům tábory již několik posledních let, a to hlavně na tábořištích, kde až donedávna měli jako hlavní zdroj pitné vody vodu ze studánky. “Za normálních okolností se snažíme mít tábor co nejvíce v souladu s přírodou a auta či jiná technická vybavení se snažíme používat jen minimálně. Studánka, za kterou jsme chodili pěšky s kárkou, nám ale před rokem téměř vyschla a my tak pro ni musíme jezdit autem do vesnice,” říká vedoucí jednoho z břeclavských skautských oddílů Richard Hladký a dodává, že doba načerpání 150 litrů vody se z původní půl hodiny zvýšila na hodiny tři. Kromě toho se ale ve studánce začaly díky teplu množit nebezpečné bakterie, takže voda z ní přestala být pitná docela.

I přes ztížené podmínky letos skauti z jižní Moravy pořádají celkem 159 táborů, což je nejvíce za posledních deset let. Radost z pobytu v přírodě i hromada zážitků tak čeká na necelých 5 tisíc dětí, které na táborech stráví dohromady 73 977 dnů. Starat se o ně bude ve svém volném čase přes 1300 vedoucích.

Výrazně vzrostl zejména počet táborů pořádaných brněnskými skauty. S nimi letos za letním dobrodružstvím vyrazí přes 2 000 dětí a táborů se chystá 67 oproti loňským 57. Na táborech děti stráví v součtu 33 218 dnů, dalších 8 603 dnů dobrovolnické práce jim ve svém volném čase věnuje více než pětistovka brněnských skautských vedoucích.

 

COVID zhatil mezinárodní tábory

Naopak o tábory letos přijdou na skautské základně Kaprálův mlýn, kterou skauti provozují nedaleko Ochozi u Brna. Na louky u základny každoročně jezdí tábořit zahraniční skauti. Kvůli koronaviru letos nepřijedou, a tak základna přišla s náhradním plánem. “Nově letos nabízíme příměstské tábory pro děti od 6 do 15 let. Chtěli jsme je začít nabízet už dlouho a letošní rok nám dal příležitost se do jejich přípravy naplno pustit. Letos také výjimečně nabízíme možnost pronájmu mlýna pro firemní akce nebo skupinové rekreace,” uvedl Tomáš Kozel, ředitel základny, která jinak slouží jako středisko ekologické výchovy a mezinárodní skautské centrum.

Foto: Tábořiště Valdíkov, kde skauti vysadili přes čtyři stovky stromků (zdroj: archiv střediska Ignis)

Klára Procházková

Krajská rada Junáka Jihomoravského kraje

Tel.: 775 941 012

——————- 

Brno, 1. 4. 2020

Kaprálův mlýn jede! Brnem v Galerijní tramvaji

Stojí na samém okraji Moravského krasu, v klidném a malebném údolí Říčky. Teď se ale bude prohánět po Brně v tramvaji. Řeč je o Kaprálově mlýnu, který obsadí pro měsíc duben Galerijní tramvaj brněnského dopravního podniku. Jelikož výstavu bude vzhledem ke karanténním opatřením pro veřejnost nejspíš problém shlédnout „naživo“, zveřejní skauti všechny panely i online.

„Výstavou bychom cestujícím rádi představili pestrost aktivit, kterými se dlouhodobě Kaprálův mlýn zabývá. Vzdělávání studentů, skautské tábory, zahraniční dobrovolníci, ale také historie místa, spojená s rodinou Kaprálových. To vše najdete na výstavních panelech,“ řekl nový ředitel Kaprálova mlýna Tomáš Kozel, který od ledna letošního roku navázal na práci svého předchůdce Michala Medka.

Výstava měla veřejnosti přiblížit proměny této skautské základny, která se z chátrajícího objektu stala živým střediskem ekologické výchovy, které si získalo mezinárodní renomé. Bohužel dlouho plánovaný termín výstavy nakonec nešťastně koliduje s karanténními opatřeními v zemi.

„Rozhodli jsme se, že nechceme nikoho o výstavu ochudit. Uvidí ji jak cestující, kteří tramvají pojedou, ale kterých bude nejspíš jen hrstka, tak i kterýkoliv další zájemce, který si může výstavní panely s texty a fotografiemi prohléhnout na internetu, a to na adrese bit.ly/mlynjede,“ uvedla mluvčí brněnských skautů Iveta Zieglová.

Kaprálův mlýn má jméno i v zahraničí

Objekt získali skauti v roce 2007 darem od dědiců původních majitelů Aleše a Zdeny Kaprálových. Na takzvaném Horním mlýně chtěla rodina tehdejšího ředitele továrny Biochema (pozdější Fruta) najít klidné místo před útrapami druhé světové války. Po skončení války odešli Kaprálovi v předtuše dalšího politického vývoje za prací do zahraničí a po roce 1948 už pro ně nebylo možné se vrátit. Z Indie se přestěhovali do Austrálie a nakonec se v roce 1957 usadili ve Spojených státech.

Skauti objekt zrekonstruovali a přeměnili na mezinárodní ekologickou skautskou základnu. Za osm let provozu si Kaprálův mlýn zvládl vydobýt renomé v tuzemsku i zahraničí. Základna už hostila například celosvětový skautský seminář o ekologické výchově či setkání špiček evropských skautských organizací. Kaprálův mlýn je prvním střediskem v postkomunistických zemích, které získalo světovou značku kvality SCENES (Scout Centres of Excellence for Nature and Environment). Na Den země v roce 2018 vysadil americký velvyslanec v ČR Stephen King na mlýně Stromy svobody.

Kaprálův mlýn inspiruje podobné projekty mimo jiné svým modelovým ekologicky šetrným provozem, partnerstvím s univerzitami i svojí aktivitou v rámci světového skautského hnutí, kde se podílí na tvorbě světového programu ekologické výchovy a rozvoje sítě ekologických skautských základen SCENES. Základna poskytuje zázemí nejen pro skautské aktivity, ale i pro školy a mládežnické kolektivy, kterým nabízí výukové programy na téma přírody a ekologie.

Galerijní tramvaj „Kaprálův mlýn jede!“ vyrazí na cesty 1. dubna, výstava bude k vidění minimálně do konce měsíce. Vůz křižuje město na různých linkách, aktuální polohu tramvaje si můžete najít pomocí aplikace http://iris.bmhd.cz/, jde o soupravu č. 1033. Výstava je k vidění také na webové adrese bit.ly/mlynjede, nebo ve facebookové události.

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka Brno-město

——————- 

Brno, 18. 3. 2020

Skauti pomáhají v době krize. Šijí roušky nebo roznáší letáky pro radnici

Patnáct tisíc letáků roznesou do neděle brněnští skauti do domácnosti v městské části Brno-střed. Radnice se na skauty obrátila s prosbou o pomoc, aby se tiskoviny s informacemi o koronaviru dostaly zejména k těm, kteří si neumí nebo nemohou najít informace sami na internetu. Často se jedná o starší občany, kteří jsou virem zároveň nejvíce ohroženi.

„Tato skautská služba v době krize je – stejně jako jiné, které nelze dělat z domova – umožněna pouze plnoletým dobrovolníkům. Mladší členy se snažíme motivovat, aby se zapojili jinak a z domova – třeba šitím roušek,“ vysvětlil předseda skautského okresu Brno-město David Odehnal.

Skauti převzali 15 000 letáků od radnice ve středu odpoledne. Roznést by je měli do konce týdne. Jen za prvních několik hodin od vyhlášení výzvy se přihlásily dvě desítky zájemců ochotných pomoci hned první den, další dny vyrazí do terénu vždy čtyři desítky skautů a skautek. „Bohužel ani my, ani radnice nemůžeme v tuto chvíli nabídnout zapojeným dobrovolníkům účinné ochranné pomůcky. Nabídli jsme jim proto alespoň podomácku vyrobené roušky, které pro ně ušili skauti a skautky,“ popsal jeden z koordinátorů roznosu, skaut Vít Burian.

Skauti z jižní Moravy, ty brněnské nevyjímaje, nabídli své služby některým veřejným institucím a složkám Integrovaného záchranného systému. „Pokud se na nás obrátí s konkrétní potřebou, jsme schopni obratem oslovit naše dospělé dobrovolníky s výzvou k pomoci. Z ohlasů víme, že zájem pomáhat je mezi skauty veliký,“ uzavřel Odehnal.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 13 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 64 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa.

Více na http://www.skaut.cz

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka Brno-město

——————- 

Brno, 24. 6. 2019

Na skautské tábory vyrazí z Brna rekordní počet dětí. Skauty ale trápí kůrovec

Brno – Bezmála dvě tisícovky dětí vyrazí letos v létě prožít to pravé tábornické dobrodružství s brněnskými skauty. Táborů se koná stejný počet jako loni, tedy 57. Řadu skautských oddílů ale trápí kůrovec, který decimuje lesy po celé republice a nevyhýbá se ani okolí skautských tábořišť.

Na tábořiště ve Valdíkově jezdí skauti z brněnského střediska Ignis už 15 let. Na místě se během léta vystřídají dva až tři turnusy. Letní romantika v přírodě ale bere v poslední době za své, a to kvůli kůrovci. „Kůrovec sežral všechny smrky, tedy téměř všechny stromy v okruhu 10 kilometrů od tábora. Tábor se ocitl uprostřed krušnohorské krajiny, jelikož les není vytěžen. Na dalším tábořišti ve Studenci je situace malinko lepší. Ne všechny smrky jsou sežrané, ale za rok to bude horší,“ říká vedoucí střediska Ignis Martin Kyselák. Jelikož majitel lesa, kterým jsou Lesy České republiky, nestíhá kalamitní stav řešit, musí si skauti pomoci sami. „Musíme stromy nastojato odkupovat a těžit sami, abychom zajistili základní bezpečí dětí na táboře,“ vysvětluje Kyselák.

Neblahou zkušenost s kůrovcem mají i skauti ze střediska A je to! Na tábořiště u Šebkovic na Třebíčsku jezdí jejich oddíly čtyři roky, teď se budou muset pohlédnout jinde. „Loni už byly stromy na jednom místě trochu suché, teď jsou suché úplně. Polovinu jich lesáci vykáceli, druhou půlku budou kácet letos v létě. Domluvili jsme se, že po dobu táborů se kácet nebude,“ říká zástupkyně vůdce střediska Ludmila Nepomucká. „Nejspíš si budeme muset najít jiné tábořiště. Nebude tam žádný stín a bude to vypadat jako měsíční krajina,“ dodává.

Skautů ze střediska Hiawatha tábořících na Vysočině nedaleko Humpolce se problém zatím dotýká jen nepřímo. V bezprostřední blízkosti tábořiště se ještě kůrovec nenachází, ale v okolí už ano. Letní táboření jim tak budou “zpříjemňovat” těžební stroje odvážející pokácené stromy k silnici.

Problém se týká celé řady brněnských skautských oddílů a středisek. „Odhadujeme, že se kůrovec dotýká zhruba třetiny našich táborů,“ říká předseda okresní rady Brno-město Martin Hovorka. Má ale i dobré zprávy. „Letos s brněnskými skauty vyjede na letní tábory o 127 dětí víc než loni. Na táborech děti stráví v součtu 31 940 dnů, dalších 8 338 dnů svého volného času věnují letním táborům skautští vedoucí jako dobrovolníci. Máme velkou radost, že je o skautská dobrodružství stále velký zájem. Z naší zkušenosti vyplývá, že děti mají chuť prožívat věci naživo, nikoliv jen za displeji telefonů a počítačů,“ dodává Hovorka.

S kůrovcem skauti pomohou v Krkonoších

V souvislosti s kůrovcovou kalamitou vyhlásil Junák – český skaut jednu z největších akcí zaměřenou na ochranu přírody za poslední léta. Vedení organizace vyzvalo na konci května své členy a členky starší patnácti let, aby zvážili možnost zapojit se do pomoci Krkonošskému národnímu parku, který se vinou přemnožení lýkožrouta smrkového nachází ve vážné situaci. První skupiny skautských dobrovolníků vyrazily již během června.

Více o akci SOS Krkonoše se dočtete zde.

 

Další materiály:

záběry tábora Valdíkov z dronu před kůrovcem https://www.youtube.com/watch?v=edjPAr56EH8

aktuální stav: https://photos.app.goo.gl/LGG7GNKFw9Ngyh9v9

 

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 13 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 64 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa.

Více na www.skaut.cz.

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka Brno-město

——————- 

Brno, 18. 2. 2019

Skautů je v Brně přes tři a půl tisíce, klubovny nestačí

Brno – Přesně 3557 členů hlásí skautské oddíly v Brně. Vyplývá to z výsledků letošní registrace. I když zájemců o skauting neustále přibývá, většina brněnských oddílů je na hranici své kapacity. Oddílům chybějí jak vedoucí, tak i klubovny, kde by se děti mohly scházet.

Brněnské skautské oddíly doslova praskají ve švech. Z průzkumu, který loni na podzim mezi brněnskými středisky provedla skautská okresní rada, vyplývá, že všechna střediska mají alespoň některý ze svých oddílů na samé hranici kapacity, případně už nové členy vůbec nepřijímají.

Příkladem jsou i skauti ze Židenic. „Máme už dva roky stop stav, protože by se naši členové neměli ve větším počtu kde scházet. Už teď nám běží i tři paralelní schůzky, což je na hraně kapacity. Dalším limitem je pro nás nedostatek mladších vedoucích,“ říká vedoucí skautského střediska Mafeking Brno Vilém Řiháček.

Současné klubovny, kde se skauti ze Židenic schází, už nestačí nejen kapacitně, ale jsou tmavé, nezateplené a po letech intenzívního provozu na hranici životnosti. Členku střediska Míšu Foltýnovou proto napadlo, že by na přestavbu objektů, které má ve správě městská část, mohlo přispět město z takzvaného participativního rozpočtu. Skauti se přihlásili a uspěli. S více než dvěma tisíci hlasů se projekt „Mládežnické klubovny pod Bílou horou“ v anketě umístil jako čtvrtý a město ho podpoří částkou tři miliony korun.

„Městská část pronajímá klubovny a další části areálu nejen skautům, ale i dalším volnočasovým spolkům jako je Orel, taneční spolky a podobně. Užitek z přestavby tak budou mít nejen skauti,“ říká Řiháček. „Budou strženy současné dožívající montované klubovny stojící na střeše zděné budovy sálu. Namísto nich budou postaveny nové stavby. Doplňkovými součástmi projektu je nové řešení přístupu po ocelových schodech a posílení elektrického kabelu,“ dodává Řiháček. Minulý týden skauti předali Magistrátu města Brna hotovou projektovou dokumentaci pro územní souhlas. Dokumentaci v hodnotě cca 70 tisíc korun skauti vypracovali dobrovolnicky a ušetřené prostředky tak mohou být investovány do samotné stavby.

Skauting táhne

Podobných příkladů jako je ten ze Židenic, kdy zájem o skautování převyšuje kapacity oddílů, je celá řada. „Před deseti lety bylo v Brně necelé dva tisíce skautů a skautek, letos je nás přes tři a půl tisíce. Rosteme nepřetržitě už víc než dekádu. Jako organizaci, která se věnuje výchově nás to samozřejmě těší. Zároveň si ale uvědomujeme, že nezvládáme všechny zájemce o skautování uspokojit a hledáme cesty, jak kapacity oddílů navýšit,“ říká předseda okresní rady Junáka – českého skauta Martin Hovorka.

Brněnští skauti už v minulosti jednali s městem o možnosti nových prostor pro skautské klubovny. „I když se nám radnice i magistrát snaží vyjít vstříc, není to jednoduché. Zaprvé musí mít nějaký oddíl o klubovnu v nabízení lokalitě zájem a musí mít dostatek vedoucích, kteří by tam mohli působit. Zároveň se řada nabízených objektů neobejde bez větších investic, na které ovšem nemáme finanční prostředky,“ dodává Hovorka.

V Brně aktuálně působí 83 skautských oddílů. Kromě kluboven brněnští skauti zvažují i nábor nových vedoucích, například z řad vysokoškoláků nebo rodičů.

 

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 12 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 60 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se
k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa.

Více na http://www.skaut.cz

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka Brno-město

——————- 

Brno, 26. 10. 2018 

Jedeme v tom spolu, už sto let, připomenou brněnští skauti

Brno – Rozdáváním trikolory kolemjdoucím i účastí na oficiálních vzpomínkových aktech si výročí sto let republiky připomenou i brněnští skauti. Hlavní aktivity spojí se vzpomínkovou akcí u pomníku TGM na brněnském Komenského náměstí, která se koná 28. října od 10:00.

Jedeme v tom spolu. Už sto let. Tak zní nápis na kartičce, která zobrazuje historické milníky našich dějin a kterou pro příležitost sta let od založení samostatného Československa vytvořila trojice skautů z Brna a Kutné Hory. Kartička symbolicky ukazuje, že skauting a naše republika k sobě nesmazatelně patří.

„Chtěli jsme připomenout nejen výročí, ale i celou československou historii. Skauting je s ní významně spjat, protože skauti hráli roli při zakládání republiky a hnutí bylo zakázáno oběma totalitami – jak nacistickou, tak komunistickou. Navíc byli skauti i aktivními účastníky odboje, a tak nám přišlo jako hezký nápad historii republiky na kartičkách připomenout. Bereme to totiž tak, že si nepřipomínáme jen sto let od založení Československa, ale i všechno ostatní, co bylo po tom,“ vysvětluje jedna z autorek Klára Procházková, skautka z Kutné Hory. Jejich nápad se ujal a kartička se v elektronické formě rychle rozšířila mezi skauty z celé republiky.

Jedním z autorů byl i brněnský skaut Jakub Smejkal. Od něj a jeho kamarádů si budou moci tuto papírovou připomínku výročí převzít lidé, kteří dorazí v neděli 28. října dopoledne na vzpomínkový akt na Komenského náměstí v Brně. „V pátek večer budeme ve Svojsíkově srubu v Lužánkách vyrábět trikolory, máme na ně připraveno 200 metrů stuhy a 1000 špendlíků. V neděli se pak zúčastníme oficiálního vzpomínkového aktu u sochy prezidenta Masaryka, kde bude za brněnské skauty položen věnec, a budeme držet čestnou stráž. Následně chceme trikolory rozdávat kolemjdoucím,“ říká Smejkal. Brno se tak připojí k více než stovce měst po celé republice, kde budou skauti a skautky tímto způsobem rozdávat slavnostní náladu.

Další skauti se chystají rozdávat trikolory třeba v brněnských Řečkovicích. Většina brněnských skautů bude ale během státního svátku, který připadá do období pozimních prázdnin, na výpravách mimo Brno. Řada z nich si proto plánuje výročí připomenout třeba rozdáváním trikolory ve vlaku nebo v obcích, kam na výpravu zamířili.

Slaví skauti v celé republice

Nejen trikolory, ale i sázení desítek stromů svobody či dokonce celé aleje, účast na průvodech
a shromážděních nebo také skautská pošta – roznášení dopisů sousedům ve městě. Takové budou oslavy, do kterých se po celém Česku zapojí tisíce skautek a skautů.

„Mám radost, že se skauti a skautky tak aktivně zapojují do oslav vzniku republiky, a to nejen ve svých domovských obcích, ale také třeba na víkendových výpravách. Množství oddílů, které se k oslavám přihlásily, potvrzuje, že ve skautských oddílech má úcta k české státnosti a aktivní občanství pevné místo,“ říká Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

V roce 1918 se skauti a skautky zapojili do pomoci nově vznikajícímu Československu zásadním způsobem. Vykonávali pořadatelskou službu, administrativní práce a starali se o praktický chod institucí. Hlavní náplní jejich práce pak byla tzv. Pošta českých skautů, v rámci níž roznášeli důležité zásilky a zajišťovali tak spolehlivý přenos informací mezi Národním výborem a státními institucemi. Jednalo se o první poštovní službu mladé republiky, rakouské poštovní správě totiž tvůrci nového státu nevěřili.

„Jsem přesvědčen, že by se nemělo jen slavit a vzpomínat, ale výročí založení republiky by mělo být příležitostí k zamyšlení, jakou republiku chceme mít v budoucnu, a co pro to každý z nás udělá. Jako skauti budeme stejně jako v předchozích desetiletích stát na straně demokracie a usilovat o to, aby každý z nás byl aktivní součástí společnosti a neustále se snažil zlepšovat svět okolo sebe,“ dodává Výprachtický.

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka Brno-město

Informace za celou ČR Vám poskytne:

Barbora Trojak, tisková mluvčí | tel. +420 731 403 647 | mail: barbora.trojak@skaut.cz

Pravidelně aktualizovaný přehled všech akcí:

https://www.skaut.cz/oslavy-100-let-republiky-co-chystaji-skauti-a-skautky/

Fotografie pro vaše využití:

https://www.flickr.com/photos/skaut/albums/72157650362019883
(prosíme o uvedení autorů jednotlivých snímků, jméno je v názvu každé fotky)

 

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 12 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 60 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa.

Více na http://www.skaut.cz

——————- 

Brno, 18. 6. 2018 

Děti z Brna stráví na skautských táborech třicet tisíc dnů

Brno – Téměř osmnáct set dětí se chystá na letní tábory, které pořádají brněnští skauti. Dohromady na nich stráví přes třicet tisíc dnů. Vyplývá to ze statistik táborů nahlášených pro letošní léto. Brněnští skauti pro své členy letos pořádají celkem 57 táborů, oddíly nejčastěji jezdí tábořit na Vysočinu, další populární lokality jsou v jižních Čechách a na jižní Moravě.

„Loňský rekordní počet 59 táborů letos nepřekonáme. Je ale vidět, že s rostoucím zájmem o skauting, který se odráží v narůstajícím počtu členů, roste i zájem o účast na letních táborech,“ říká předseda skautského okresu Brno-město Martin Hovorka. Zatímco před pěti lety se v Brně konalo 50 táborů pro 1 342 dětí, letos je jich 57 pro 1 796 malých účastníků.

Dobrodružství, příroda, kamarádi – to jsou společné jmenovatele letních táborů, které jsou vrcholem skautského roku. Co naopak zpravidla chybí, jsou vymoženosti moderní doby: elektřina, televize, počítače, často i telefonní signál. Přesto tábory lákají malé kluky a holky čím dál víc. Kdybychom započítali každý den, který děti na brněnských skautských táborech stráví, dojdeme k číslu 30 065. Oproti období před pěti lety jde o téměř třicetiprocentní nárůst. Dalších 7 879 dnů svého času letos táborům věnují jako dobrovolníci skautští vedoucí.

„Na skautských táborech nabízíme účastníkům opravdové dobrodružství namísto toho virtuálního.  V nesnadných situacích jsou mladí skauti a skautky nuceni překonávat sami sebe, spolupracovat spolu a projevit svůj charakter. Také proto na našich táborech snadno vznikají dlouholetá přátelství,“ dodává Hovorka.

Brněnských skautů a skautek od loňska přibylo téměř o desetinu. Před deseti lety bylo v Brně dva tisíce skautů a skautek, loni 3 086, letos se registrovalo 3 364 členů. Okres roste nepřetržitě už téměř dekádu.

 

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Jeho oddíly každoročně pořádají nejvíc táborů v Česku, v létě se jich pravidelně koná zhruba tisícovka. Letos překročil počet skautů a skautek v Česku 60 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím pro děti a mládež na světě – hlásí se k němu okolo 50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa.

Více na http://www.skaut.cz

Fotografie z prostředí skautských táborů ke stažení na Flickru (zdroj: Junák – český skaut).

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka Brno-město

——————- 

Brno, 19. 4. 2018 

Na Den Země vysadí americký velvyslanec na Kaprálově mlýně Strom svobody

Lípu jako Strom svobody vysadí v neděli 22. dubna americký velvyslanec Stephen B. King na Kaprálově mlýně u Ochozu u Brna. Stane se tak symbolicky na Den Země. Kaprálův mlýn má navíc se Spojenými státy společný velký kus historie. Druhý domov tam našla rodina původních majitelů mlýna, kteří v předtuše poválečného vývoje odešli do zahraničí a zakotvili právě v USA. Kaprálovi mlýn v roce 2007 darovali skautům, kteří objekt zrekonstruovali a přeměnili na mezinárodní ekologickou skautskou základnu.

„Strom svobody, v našem případě lípu, vysadíme u místa, kde dřív rostl veliký strom, který byl po znárodnění mlýna vykácen. Ze vzpomínek rodiny Kaprálových víme, že tohoto velice litovali
a považovali to za symbolický akt neúcty totalitního režimu k historii i k zabavenému majetku,“ říká ředitel Kaprálova mlýna Michal Medek.

Lípu velvyslanec USA v ČR Stephen King zasadí v rámci projektu Nadace Partnerství Stromy svobody. „Je symbolické, že v těchto místech padlo v dubnu 1945 při osvobozování Československa přes 250 vojáků Rudé armády a 50 koní. Vojáci jsou pochováni v Brně na hřbitově, ale koně jsou pohřbeni v místech, kam budou zasahovat kořeny lípy,“ popsal historické souvislosti Medek.

Kus společné historie

Objekt získali skauti darem od dědiců původních majitelů Aleše a Zdeny Kaprálových. Na takzvaném Horním mlýně chtěla rodina tehdejšího ředitele továrny Biochema (pozdější Fruta) najít klidné místo před útrapami druhé světové války. Po skončení války odešli Kaprálovi v předtuše dalšího politického vývoje za prací do zahraničí a po roce 1948 už pro ně nebylo možné se vrátit.
Z Indie se přestěhovali do Austrálie a nakonec se v roce 1957 usadili ve Spojených státech. Životní osudy své rodiny a život na mlýně popsala Zdena Kaprálová v knize Zítra bude líp, kterou vydali brněnští skauti v roce 2012 v reedici.

Osud Kaprálova mlýna by nemusel být neznámý ani americkému velvyslanci. „Velvyslanec King strávil většinu života na Wisconsinu, kde podnikal v chemickém průmyslu. Nedaleko odtam měl dříve podobnou továrnu i Aleš Kaprál, takže je možné, že o sobě oba pánové věděli. Možná se tak dozvíme i něco nového o historii, která s mlýnem souvisí,“ doufá Medek.

Velvyslanec King se v rámci programu zhostí nejen výsadby lípy, ale prohlédne si i celou skautskou základnu. „Vzhledem k tomu, že je sám skautem, by ho mohl provoz evropské skautské základny zajímat. Jsme navíc mezinárodní základna, kde setkávají skauti a skautky z celého světa,“ vysvětluje Medek. 

Kaprálův mlýn má jméno i v zahraničí

Za pět let provozu si Kaprálův mlýn zvládl vydobýt renomé v tuzemsku i zahraničí. Základna už hostila například celosvětový skautský seminář o ekologické výchově či setkání špiček evropských skautských organizací. Kaprálův mlýn je prvním střediskem v postkomunistických zemích, které získalo světovou značku kvality SCENES (Scout Centres of Excellence for Nature and Environment).

Na podzim 2016 převzal ředitel Kaprálova mlýna Michal Medek z rukou švédského krále Karla XVI. Gustava cenu světového skautského programu Messengers of Peace za přínos k ochraně životního prostředí.

Kaprálův mlýn inspiruje podobné projekty mimo jiné svým modelovým ekologicky šetrným provozem, partnerstvím s univerzitami i svojí aktivitou v rámci světového skautského hnutí, kde se podílí na tvorbě světového programu ekologické výchovy a rozvoje sítě ekologických skautských základen SCENES. Základna poskytuje zázemí nejen pro skautské aktivity, ale i pro školy a mládežnické kolektivy, kterým nabízí výukové programy na téma přírody a ekologie. 

Prosíme všechny novináře, kteří mají zájem se zúčastnit vysazování Stromu svobody v neděli 22. 4. od 10:30, aby do pátku 20. 4. do 12:00 potvrdili svoji účast na michal.medek@kapraluvmlyn.cz. 

 

Další informace a akreditace:

Michal Medek – ředitel, Kaprálův mlýn

mob: 604 863 167

e-mail: michal.medek@kapraluvmlyn.cz

——————- 

Moderní historie Kaprálova mlýna

V roce 1949 byl mlýn komunisty vyvlastněn a poté sloužil jako podnikové rekreační středisko. V polovině 80. let byl kvůli havarijnímu stavu úplně uzavřen, vyrabován a ponechán svému osudu.
Po Sametové revoluci byl zdemolovaný mlýn navrácen Zdeně Kaprálové, která ho pronajala skautům. Po smrti Zdeny Kaprálové se její dcery rozhodly objekt skautům darovat. Na paměť tohoto daru skauti přejmenovali Horní mlýn na Kaprálův.

V roce 2010 se podařilo získat na rekonstrukci mlýna evropskou dotaci, díky níž se chátrající budovu povedlo proměnit v moderní ekologické středisko nabité zelenými technologiemi. Přestavba přišla na 43 milionů korun, projekt se tak stal největším v moderní historii Junáka.

Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn funguje od 1. září 2012 a neslouží jen skautům. Loni poskytlo ubytování průměrně 42 nocležníkům denně. Skautské organizace tvořily 37 %, školy 26 %, ostatní organizace dětí a mládeže 19 % a ostatní neziskové organizace 8 % ubytovaných. Celkem strávili účastníci ekovýchovných programů vzděláváním 28 851 hodin, z toho více než 20 000 účastníkohodin připadá pro žáky základních a středních škol. Kaprálův mlýn je zároveň mezinárodní skautskou základnou, kde působí dobrovolníci z různých zemí.

Více o Kaprálově mlýně najdete na www.kapraluvmlyn.cz

O Stromech svobody

Symbolizují vznik Československé republiky a v letech 1918 a 1919 jich lidé vysadili tisíce. Do výsadby se zapojili starostové, žáci, členové místních spolků. Stromy byly ověšené stuhami, domy praporky, zpívala se hymna, ke kořenům se ukládaly pamětní listy. Nadace Partnerství připomíná Stromy svobody projektem ke 100. výročí vzniku republiky.

Více o projektu Stromy svobody na http://www.stromysvobody.cz/

O Junáku

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 10 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 60 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa.

Více na www.skaut.cz

—————————————————————————————————————

Brno, 15. 2. 2018

Brněnských skautů a skautek od loňska přibylo téměř o desetinu

Meziroční nárůst počtu členů o devět procent hlásí brněnští skauti. Vyplývá to z výsledků letošní registrace. Přibylo zejména dětí a mladých pod 18 let. Čísla opět potvrdila mnohaletý trend rostoucího zájmu o skauting. Skautské hnutí s více než stoletou tradicí dnešní mladé stále táhne.

„Před deseti lety bylo v Brně dva tisíce skautů a skautek, loni 3086, letos je nás 3364. Rosteme nepřetržitě už téměř dekádu. Jako organizaci, která se věnuje výchově, nás těší zejména fakt, že nám přibývají především děti a mladí lidé ve věku do 18 let,“ hodnotí předseda okresní rady Junáka – českého skauta Martin Hovorka.

Růst členské základny staví skautské oddíly před nové výzvy: některé řeší nedostatek vedoucích, jiné shánějí prostory pro své klubovny. „Od loňského roku vedeme v tomto ohledu jednání s městem a městskými částmi, které se nám snaží vyjít vstříc.  Jsme rádi, že nás vedení Brna v našem růstu podporuje,“ říká Hovorka a dodává: „Snažíme se pokud možno kopírovat i demografický vývoj v Brně, řada skautských středisek proto začala nedávno působit v místech, kde díky nové výstavbě žije hodně mladých rodin s dětmi.“ V minulých letech tak vznikly nové skautské oddíly například v Medlánkách či Soběšicích. V Brně aktuálně působí 81 skautských oddílů, pravidelné schůzky v klubovnách pořádá na 120 družin.

Díky městu mají skauti od loňského podzimu i vlastní „skautský dům“. Město skautům pronajalo čtyřpatrovou budovu na Moravském náměstí, kde nově sídlí Skautský institut v Brně. „Jde o místo určené nejen skautům. Vytváříme společný prostor, kde se mohou lidé setkávat na zajímavých programech, diskusích, nebo i jen tak nad kávou. Měsíčně nabízíme desítky programů. V přízemí máme čítárnu, v suterénu velký sál na větší akce, ve vyšších patrech jsou pak klubovny. Prostory rádi sdílíme s ostatními i pro neskautské akce,“ popsala vedoucí týmu Skautského institutu v Brně Kateřina Zavřelová.

O Junáku

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 10 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 57 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa.

Více na www.skaut.cz

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka Brno-město

Autor infografiky: Štěpán Balážik

—————————————————————————————————————
Brno, 11. 12. 2017

Skauti přivezou do Česka vánoční plamínek z Betléma

Brněnští skauti a skautky i letos přivezou do Česka Betlémské světlo. Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista – Betlémě – k nám letos dorazí už poosmadvacáté. Betlémské světlo, které putuje napříč Evropou, skauti vyzvednou 16. prosince ve Vídni. Den nato bude světlo předáno na mši svaté v brněnské katedrále do rukou biskupa a zároveň ho skauti rozvezou vlaky po celé České republice.

Cesta Betlémského světla

·         V sobotu 16. 12. 2017 převezou skauti Betlémské světlo do ČR vlakem rj 370 s odjezdem z Vídně v 17:10, příjezd do Brna hl. n. v 18:36.

·         V neděli 17. 12. 2017 za spolupráce dalších skautů bude Betlémské světlo rozvezeno vlaky po celé republice. Seznam vlaků a zastávek naleznete zde.

·         V neděli 17. 12. 2017 bude světlo během mše svaté v 9:00 předáno v brněnské katedrále do rukou brněnského biskupa.

·         23. 12. 2017 budou skauti po celý den světlo rozdávat lidem na brněnské radnici. Zároveň probíhají po celé republice místní akce, kde skauti taktéž rozdávají světlo všem zájemcům.

„Moto pro letošní ročník je „Dívejme se srdcem“ a vysvětluje, že život je mnohem více než konzum a měli bychom se více zaměřit na mír, spravedlnost a šíření radosti,“ vysvětluje vánoční poselství letošního ročníku akce Tereza Švestková, skautským jménem Veverka, která do Vídně pojede poprvé. Spolu s dalšími 160 skauty a skautkami z Jihomoravského kraje převezmou 16. prosince během ekumenické bohoslužby po boku dalších delegací z celé Evropy světlo od rakouských skautů.

„Rakouští skauti si vždy připraví zajímavý program, většinou zaměřený na události, které se udály ve světě a kde bychom my skauti mohli nějakým způsobem pomoci a zapojit se. Taky se těšíme, že poznáme letošní Dítě světla, kterým je dvanáctiletý mladý hasič Tobias Flachner z Hochburgu, města, kde se narodil i skladatel známé vánoční koledy Tichá noc. S Dítětem světla se vždy delegace nechávají vyfotit a doufáme, že tomu bude i letos,“ říká členka organizačního týmu Betlémského světla Brigita Kolářová.

Letošní Betlémské světlo potěší nejen ty, pro které je symbolem Vánoc, ale i poštovní sběratele. „Česká pošta vydala příležitostné razítko, které bude k dispozici na hlavních poštách v Brně, Praze
a Olomouci, a to od 17. do 23. prosince po celý den,“ dodává Kolářová.

Vánoční poselství z Rakouska

Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do řady zemí světa a stala se z ní novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem. K nám se Betlémské světlo dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou skautů a skautek poprvé putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.

Více o projektu naleznete na webu www.betlemskesvetlo.cz

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat:

—————————————————————————————————————

Brno, 9. 6. 2017

Skauti z Brna chystají na šest desítek táborů. Číslo je opět rekordní

Celkem padesát devět letních táborů uspořádají letos pro své členy brněnští skauti. Přihlášeno je na ně přes 1 600 dětí. Nejčastěji jezdí tábořit do jižních Čech a na Vysočinu. Loni bylo brněnských skautských táborů 54 a děti na nich strávily celkem 23 229 dní, dalších 6 913 dnů loni táborům věnovali skautští vedoucí.

Dobrodružství, příroda, kamarádi – to jsou společné jmenovatele letních táborů, které jsou vrcholem skautského roku. Co naopak zpravidla chybí, jsou vymoženosti moderní doby: elektřina, televize, počítače, často i telefonní signál. Přesto (a nebo možná právě proto) tábory lákají malé kluky a holky čím dál víc. Se skauty z Brna jich letos pod stany či tee-pee opět vyjede rekordní počet.

„Mimořádný zájem o celoroční skautování se promítl i do zvýšeného počtu letních táborů, které pořádáme. Při přípravě táborových programů klademe důraz na to, aby se táborníci uměli bez rodičů sami o sebe postarat a zažili věci opravdově, nikoli jen virtuálně,“ vysvětluje předseda skautského okresu Brno-město Martin Hovorka. Za posledních pět let vzrostl počet brněnských skautských táborů zhruba o pětinu.

Děti a mladé lidi na táborech nečeká jen zábava, ale i možnost naučit se postarat sám o sebe, držet partu a vyzkoušet si věci, na které ve městě není dostatek prostoru. Spolu s dětmi vyjedou na tábory i stovky dospělých dobrovolníků, kteří jim věnují nemalou část svých prázdnin či dovolené.

„To, že jsou vedoucí na skautských táborech výhradně dobrovolníci, vnímáme jako svou obrovskou výhodu proti komerčním táborům. Našim cílem není mít z pořádání táborů zisk a motivem vedoucích není si na táboře něco přivydělat. To se logicky odráží v přístupu vedoucích k dětem a atmosféře našich táborů,“ dodává Hovorka.

I díky tomu jsou skautské tábory finančně velmi dostupné, jejich cena bývá o třetinu až polovinu nižší, než u komerčních táborů. Čísla vyplývají z průzkumu, jehož výsledky nedávno zveřejnila Česká rada dětí a mládeže. Zatímco průměrná cena desetidenního tábora pořádaného spolkem dětí a mládeže je zhruba dva a půl tisíce korun, průměrný komerční tábor je o 1 400 Kč dražší. Z průzkumu dále vyplývá, že mezi dětmi jsou stále nejpopulárnější klasické stanové tábory.

Mezi skauty v posledních letech získává na oblibě i formát příměstských táborů. Konají se zpravidla ve druhé půli prázdnin poté, co se skautští vedoucí vrátí z klasických stanových táborů, a jsou otevřené i pro veřejnost. Na příměstských táborech si mohou skautský program vyzkoušet i děti, které do skautského oddílu zatím nechodí.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Jeho oddíly každoročně pořádají nejvíc táborů v Česku, v létě se jich pravidelně koná zhruba tisícovka. Za posledních 10 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 55 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím pro děti a mládež na světě – hlásí se k němu okolo 50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa

Fotografie z prostředí skautských táborů ke stažení na Flickru (zdroj: Junák – český skaut).

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka Brno-město

—————————————————————————————————————

Brno, 25. 5. 2017

Tři stovky skautů a skautek se utkají v závodu o nejlepší skautskou družinu

Až čtyřicet družin skautů a skautek z celého Jihomoravského kraje změří 26. – 27. května na Kaprálově mlýně své síly. Vědomostní a dovednostní úkoly se inspirovaly příběhem rebelů z populární ságy Hunger Games, kterou pořadatelé pro potřeby závodu lehce upravili. Vítězná skupina pak postoupí do finále Svojsíkova závodu – celorepublikového klání o nejlepší skautskou družinu.

  

Jednou za dva roky závodí skauti a skautky ze všech krajů České republiky, aby porovnali své schopnosti, dovednosti a znalosti v široké škále disciplín.  Již od základní kol družiny plní celou řadu úkolů, které se promítají do konečného pořadí. Svojsíkův závod je určen pro skauty a skautky ve věku 11–16 let a je vyvrcholením tradiční postupové soutěže 4–8 členných skautských družin. Probíhá na třech úrovních – základní, krajské a celostátní.

Cílem Svojsíkova závodu však není jen změření sil zúčastněných družin, ale hlavně podpora jejich fungování, spolupráce, setkávání skautek a skautů v regionu i v rámci Česka, obohacení oddílových programů a vedení k praktickému využití skautských dovedností.

Jednotlivá kola závodu jsou téměř vždy provázena zajímavým tématem. Příběh odvážných rebelů z filmové a knižní ságy Hunger Games  inspiroval organizátory závodu pro Jihomoravský kraj a na víkend 26. – 27. května vymysleli skautským družinám řadu výzev a úkolů, na které se kluci a holky připravovaly už průběhu roku.

„Cílem příprav na závod je být co možná nejlépe sehraná parta. Důležité jsou schopnosti a dovednosti každého člena družiny, ale především myšlenka, že společně dokážete všechno. Populární ságu Hunger Games jsme proto v symbolickém rámci pojali jako volnou adaptaci, účastníci akce v závěru víkendu svrhnou tyranskou vládu Kapitolu a svůj svět osvobodí. Chceme, aby i symbolický rámec působil na děti výchovně,“ popisuje přípravy na závod jedna z organizátorek a skautská mediální zpravodajka pro Brno-město Iveta Zieglová. Na uspořádání závodu skautům sponzorským darem přispěly Teplárny Brno, a.s.

Celostátní finále Svojsíkova závodu se uskuteční v září 2017 v Orlovských lesích u Humpolce.

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka Brno-město

—————————————————————————————————————

Brno, 21. 2. 2017

Počet skautů a skautek v Brně přesáhl tři tisíce

Skautů a skautek je v Brně přes tři tisíce. Přesněji řečeno 3 086. Vyplývá to z výsledků letošní registrace. Ještě loni bylo přitom členů Junáka – českého skauta v Brně o 250 méně. Čísla opět potvrdila mnohaletý trend rostoucího zájmu o skauting.

Více než dva tisíce dětí a mladých lidí do osmnácti let se v Brně hlásí k největší skautské organizaci v Česku. Junák – český skaut jich v okrese Brno-město registruje podle nejnovějších čísel 2 186, což je o téměř dvě stovky víc, než loni. Právě děti a mládež tvoří největší přírůstek členské základny brněnských skautů, jejichž počet letos přesáhl tří tisícovou hranici. Před deseti lety přitom bylo brněnských skautů něco málo přes dva tisíce.

„Obrovský zájem o skautování ze strany dětí i rodičů nás nesmírně těší. Vedoucí v oddílech odvádí skutečně dobrou práci, o které si mezi sebou rodiče, známí nebo spolužáci ve třídě řeknou,“ uvedl předseda okresní rady Junáka Martin Hovorka.

Skautům se daří i díky stovkám dospělých dobrovolníků, kteří pravidelně a bez nároku na odměnu věnují svůj volný čas výchově dětí a mladých lidí, nebo zajišťují servis skautských oddílů jako hospodáři či vedoucí jednotek.2017_02_registrace_ofiko

„Boom členské základny ale pomalu začíná narážet na kapacitní možnosti skautských oddílů. Spíš než děti teď v Brně hledáme prostory pro nové skautské klubovny a vedoucí, kteří by chtěli malé skauty a skautky vést,“ dodal Hovorka.

V Brně aktuálně působí 78 skautských oddílů, pravidelné schůzky v klubovnách pořádá 114 družin. Rostoucí zájem dětí a rodičů dokazuje, že skauting umí i po více než sto letech své  existence nabídnout mladým lidem atraktivní program a možnost se všestranně rozvíjet.

Skauting utužuje duševní zdraví, ukázal výzkum

Skauting pro děti není jen smysluplným trávením volného času. Jeho největším přínosem je snaha vést mladé lidi k seberozvoji, který nikdy nekončí. Nedávný britský výzkum mezi dospělými respondenty, kteří strávili dětství ve skautském oddíle, ukázal na menší pravděpodobnost výskytu úzkostí a depresí v pozdějším životě. Potvrdil tak, že pobyt v přírodě, parta kamarádů, osobní rozvoj a přebírání zodpovědnosti v raném věku přispívají k celoživotní duševní pohodě. Profesor Richard Mitchell z Centra pro výzkum prostředí, společnosti a zdraví na univerzitě v Glasgow uvedl pro BBC, že stejný přínos se neprokázal u žádného jiného typu dobrovolnické činnosti.

O dobré zkušenosti se skautingem svědčí stoupající zájem dětí i rodičů po celém Česku. „Rodiče, kteří sami prošli skautskou výchovou, vědí, že skauting je pro děti nejen výborná zábava, ale především skvělá průprava pro život,“ doplňuje Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

 

Počet členů Junáka v okrese Brno-město

Rok                        Počet registrovaných členů

2012                      2261

2013                      2402

2014                      2553

2015                      2656

2016                      2840

2017                      3086

 

Tisková zpráva o britském výzkumu zde.

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka Brno-město

—————————————————————————————————————

Brno, 16. 1. 2017

Brněnští skauti se rozloučili s místostarostou Junáka Jiřím Navrátilem

Zemřel 16. ledna ve věku 93 let, po krátké nemoci a dlouhém životě s rovnou páteří. Od dětství skaut. Vyšetřován gestapem. Komunisty odsouzen na 20 let za velezradu. Jáchymov. Bory. Mírov. Leopoldov. Starosta Junáka – českého skauta v 90. letech, do posledního dne aktivní 1. místostarosta. První držitel nejvyššího světového skautského vyznamenání ze zemí za “železnou oponou”. Člověk hluboce inspirující všechny, kteří se s ním potkali. Člověk s nezlomným demokratickým přesvědčením. Člověk – hrdina.

Bratře Jiří, děkujeme za to, cos pro nás vždy znamenal a nadále znamenat budeš!

Bez názvu


Brno, 6. 12. 2016

Skaut převzal za ekovýchovné aktivity cenu z rukou švédského krále

Ocenění pro všechny, kteří se podíleli na projektu skautské základny Kaprálův mlýn. Tak vnímá ředitel Kaprálova mlýna Michal Medek cenu světového skautského programu Messengers of Peace, které koncem listopadu v Rijádu osobně převzal z rukou švédského krále Karla XVI. Gustava. Světová organizace skautského hnutí  (WOSM) vyjádřila uznání za přínos k ochraně životního prostředí.

„Ačkoliv se jedná o ocenění pro jednotlivce, jsem spíše poslední ze štafety, který měl tu čest protnout cílovou pásku. Za úspěchem Kaprálova mlýna stojí tisíce hodin práce dobrovolníků a předcházejících správců základny. Těší mne, že ze všech 23 oceněných ze 16 zemí  jsem byl vybrán mezi 3, kteří mohli své projekty osobně představit králi Gustavovi, saúdské princezně Sammě a šéfovi světové skautské nadace Siegfriedu Weiserovi. Princezna se sama aktivně podílí na organizaci dobrovolnických projektů, takže jsme rychle našli společnou řeč,“ vzpomíná na předání cen Medek.Michal Medek (uprostřed) při rozhovoru se švédským králem

Skautský program Messengers of Peace se snaží inspirovat mladé lidi po celém světě, aby se zapojovali do společensky prospěšných aktivit. Na webu Světové organizace skautského hnutí každý rok přibývají stovky takových projektů. Ocenění Messengers of Peace Hero však získá jen několik vůdčích osobností.

Michal Medek cenu získal za své aktivity v oblasti ekologické výchovy. Jako jeden z „duchovních otců“ stál u přebudování zchátralého mlýna v údolí Říčky nedaleko Ochozi u Brna na středisko ekologické výchovy. Kaprálův má modelový ekologicky šetrný provoz a poskytuje vzdělávací programy pro školy i neziskové organizace. Navíc je ekonomicky soběstačný a funguje tak jako sociální podnik. Dobrou praxi šíří nejen díky partnerství se třemi univerzitami, ale i v rámci světového skautského hnutí, kde se aktivně podílí na tvorbě světového programu ekologické výchovy a rozvoje sítě ekologických skautských základen SCENES.

„Příběh Kaprálova mlýna je inspirací pro skauty v řadě zemí. V prosinci u nás bude čerpat know-how delegace ze Slovinska, v lednu přijedou z Litvy. Za klíče k našemu úspěchu považuji trvalý důraz na kvalitu a odvahu prosadit se v zahraničí. Myslím, že dobrých projektů tu máme celou řadu, ale někdy se nám zdá, že světová úroveň je příliš daleko. Nejdůležitější na mlýně přitom není areál v přírodě Moravského krasu ani ekotechnologie, ale mladí lidé, kteří zde sbírají dovednosti pro to, aby zanechali svět lepším, než jaký ho našli.“ prozrazuje svoji filozofii Medek.

Kaprálův mlýn už má jméno i v zahraničí

Mlýn získali skauti darem od dědiců původních majitelů, rodiny Kaprálových. Jeho přestavba byla největším projektem v historii Junáka. Kaprálův mlýn byl po rekonstrukci financované za přispění evropských dotací slavnostně otevřen 1. září 2012.

Od té doby poskytuje zázemí nejen pro skautské aktivity, ale i pro školy a mládežnické kolektivy, kterým nabízí výukové programy na téma přírody a ekologie. Zároveň je mezinárodní skautskou základnou, na níž působí dobrovolníci z různých zemí. Kaprálův mlýn je zatím jedinou základnou v postkomunistických zemích z 27, které získaly světovou značku kvality SCENES (Scout Centres of Excellence for Nature and Environment).

Za čtyři roky provozu už si Kaprálův mlýn zvládl vydobýt renomé v tuzemsku i zahraničí. Na světovém setkání skautů – jamboree – v Japonsku vloni zajišťoval ekologické programy a letos v květnu zde probíhal celosvětový skautský seminář o ekologické výchově. Ten se pravidelně koná jednou za tři roky a Kaprálův mlýn ve snaze o jeho pořádání uspěl v konkurenci ze 3 kontinentů.

Více o Kaprálově mlýně najdete na webu www.kapraluvmlyn.cz

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka Brno-město

Kontakty:

Michal Medek – ředitel, Kaprálův mlýn

GSM: 604 863 167, e-mail: michal.medek@kapraluvmlyn.cz

 

———————————————————————————————————–

Brno, 24. 6. 2016

Skauti z Brna míří na rekordní počet táborů. A chystají i příměstské

Padesát čtyři. Přesně na tolik letních táborů letos vyrazí brněnští skauti. Za poslední léta jde o rekordní počet. Loni strávili členové skautských oddílů z Brna na táborech celkem 27 490 dnů. Brněnští skauti taky čím dál častěji pořádají i příměstské tábory. Ty jsou příležitostí zažít skautský program i pro děti, které ještě do skautského oddílu nechodí.

Dva až tři týdny dobrodružství, kdy se děti mohou vžít do rolí elfů, pirátů nebo třeba cestovat časem. Letní tábory jsou vrcholem skautského roku, každý zabalený do zajímavého symbolického rámce v podobě hry, která se jako červená nit táhne celotáborovým programem. Děti a mladé lidi ale na táborech nečeká jen zábava, především se naučí postarat sami o sebe, držet partu a dostanou šanci vyzkoušet si věci, na které ve městě není dostatek prostoru.

„Skautský tábor dává dětem příležitost prožít dva nebo tři týdny s dobrými kamarády v přírodě. Na rozdíl od počítačové hry nebo Facebooku je tu ale všechno opravdové – dobrodružství, přátelství i možnost vyniknout,“ vysvětluje předseda skautského okresu Brno-město Martin Hovorka.

Počet skautů v jihomoravské metropoli v posledních letech vytrvale roste, stejně tak počet táborů, který se od roku 2007 navýšil o rovnou desítku: z tehdejších 44 na letošních 54 táborů. Kluci a holky z Brna míří za táborovým dobrodružstvím nejčastěji do jižních Čech a na Vysočinu.

Vývoj počtu letních táborů pořádaných skauty z Brna

2007 – 44

2008 – 46

2009 – 44

2010 – 46

2011 – 44

2012 – 48

2013 – 50

2014 – 51

2015 – 50

2016 – 54

 

Oblíbené jsou v posledních letech i příměstské tábory, které pořádá řada skautských oddílů a jsou otevřené i pro veřejnost. Konají se zpravidla ve druhé půli prázdnin poté, co se skautští vedoucí vrátí z klasických stanových táborů. Na těch příměstských si pak pod jejich vedením mohou skautský program vyzkoušet i děti, které do skautského oddílu zatím nechodí.

Jeden takový tábor na letošek chystá i skautské středisko Kompas z brněnské části Královo Pole. „Naše středisko letos pořádá letní příměstský tábor vůbec poprvé. Plánujeme ho v termínu 22. až 26. srpna. Děti se mohou těšit na návštěvu ZOO i koupaliště, akční hry či výlety do přírody. Budou mít taky možnost vyrobit si vlastní peněženku z tetrapaku nebo si namalovat obrázek na tričko. Celý program povede tým kvalifikovaných vedoucích. Pro zájemce jsme připravili i webové stránky kompas-primestak.webnode.cz,“ přiblížila za organizátory skautka Eliška Blechová.

Skauti jsou táboroví rekordmani

Skauti pořádají nejvíc táborů v Česku, každé léto se jich koná zhruba tisícovka. Letos na ně vyrazí téměř 30 tisíc kluků a holek. „Skautské tábory schvaluji. Dítě je zpravidla členem oddílu, takže na táboře zažívá to samé, co v průběhu roku a jednotlivé účastníky, děti i vedoucí zná. Je to vhodná volba, zejména jede-li dítě na tábor poprvé,” uvádí doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. z Katedry pedagogiky a psychologie Univerzity Hradec Králové. „Na skautských táborech je důležité také to, že se na něm všichni – přiměřeně svému věku – podílejí. Pomáhají s jeho stavbou, přípravou jídla nebo programu,“ dodává Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

Tiskovou zprávu za celou republiku najdete zde.

Fotografie z prostředí skautských táborů ke stažení na Flickru (zdroj: Junák – český skaut).

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka Brno-město

———————————————————————————————————–

 

Brno, 16. 5. 2016

Na Kaprálově mlýně u Brna se setkají světové špičky ekologické výchovy ve skautském hnutí

Čtyři desítky lidí z celého světa se sejdou 18. května na Kaprálově mlýně na Brněnsku. Skautské středisko ekologické výchovy bude hostit celosvětový skautský seminář o ekologické výchově. Ten se pravidelně koná jednou za tři roky, Kaprálův mlýn ve své snaze o jeho pořádání uspěl v konkurenci skautských ekologických základen z Austrálie, Tchaj-wanu a Dánska.

Dorazí například skautští vedoucí ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Tchaj-wanu, Dánska, Filipín, Kostariky či Pákistánu. Zhruba čtyřicítka účastníků z dvaceti zemí zůstane na Brněnsku až do neděle 22. května. „Hlavním tématem setkání bude inovace světového skautského environmentálního programu. Budeme se bavit o tom, jak program v různých zemích funguje a jak ho například rozvíjet v zemích, kde zatím tak silně zavedený není,“ vysvětlil ředitel Kaprálova mlýna a hlavní pořadatel mezinárodního semináře Michal Medek.

„Kaprálův mlýn je aktivní ve světovém skautském environmentálním programu dlouhodobě. Na loňském světovém Jamboree v Japonsku jsme zajišťovali programy pro skautky a skauty z celého světa, také jsme se zúčastnili předchozích seminářů v zahraničí,“ vyjmenoval Medek důvody, které podle něho vedly Světovou organizaci skautského hnutí k výběru Kaprálova mlýna. „Byli jsme Světovou organizací skautského hnutí dokonce citovaní jako modelový projekt, jak se skautská základna může stát ekologicky šetrnou. Jsme takovou výkladní skříní,“ dodal.

Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn funguje od září 2012. Nabízí zázemí nejen pro skautské aktivity, ale i pro školy a mládežnické kolektivy, kterým nabízí výukové programy na téma přírody a ekologie. Zároveň je mezinárodní skautskou základnou, na níž působí dobrovolníci z různých zemí. Kaprálův mlýn je prvním střediskem v postkomunistických zemích, které získalo světovou značku kvality SCENES (Scout Centres of Excellence for Nature and Environment).

O Kaprálově mlýně

Kaprálův mlýn získali skauti darem od dědiců původních majitelů, rodiny Kaprálových. V roce 2010 se podařilo získat na rekonstrukci mlýna evropskou dotaci, chátrající budova se díky ní proměnila v moderní ekologické středisko nabité zelenými technologiemi. Přestavba přišla na 36 milionů korun, projekt se tak stal největším v moderní historii Junáka – českého skauta.

 

Bližší informace o akci poskytne:

Michal Medek, ředitel, Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn

GSM 604 863 167

e-mail: michal.medek@kapraluvmlyn.cz

 

IMG_1080 IMG_1068 Methods_of_environmental_education_2

 

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Brno, 17. 2. 2016

V Brně skautuje téměř dva tisíce dětí, skautů zase přibylo

Brno – Téměř dva tisíce dětí a mladý ch lidí do osmnácti let se v Brně hlásí k největší skautské organizaci v Česku. Junák – český skaut jich v okrese Brno-město registruje podle nejnovějších čísel 1998. Další stovky dospělých dobrovolníků pak působí jako vedoucí či servis skautských oddílů. Brněnských skautů je podle aktuální statistiky celkem 2840, což je téměř o dvě stovky víc, než loni.

„Přirozeně nás těší, že skautský program láká čím dál víc dětí z Brna a okolí. Pro nás je to důkaz, že ani po sto letech tradice skautského hnutí neztratil nic ze své přitažlivosti,“ uvedl předseda okresní rady Junáka Martin Hovorka. Za poslední dekádu vzrostl počet brněnských skautů víc než o třetinu: zatímco v roce 2006 bylo v Brně 2078 členů Junáka, podle statistiky za letošní rok je jich 2840. Jen od loňska se ke skautům ve městě přidalo 184 lidí. Početní přírůstek tvoří z většiny děti a mladí lidé.

Junák, podobně jako další mládežnické organizace, těží i z demografického vývoje, kdy do základních škol nastupují silné populační ročníky. „Dlouhodobě se nám pestrou činností daří nově oslovovat především školáky z prvních až třetích tříd. Nezřídka ale přicházejí i dvanáctiletí kluci či děvčata, které zlákají atraktivní cíle výprav do přírody, mezinárodní skautská setkání nebo stále populárnější „keškování“,“ dodal Hovorka.

V Brně aktuálně působí 77 skautských oddílů, pravidelné schůzky v klubovnách pořádá 101 družin. I nejmenší skautské středisko, které sdružuje několik oddílů, má téměř osmdesát členů, ta největší střediska jich mají přes tři sta.

Skautům se v Brně daří i díky stovkám dospělých dobrovolníků, kteří pravidelně a bez nároku na odměnu věnují svůj volný čas výchově dětí a mladých lidí, nebo zajišťují servis skautských oddílů jako hospodáři či vedoucí jednotek. Samozřejmostí jsou u skautů kvalifikovaní vedoucí, kteří si své znalosti průběžně rozšiřují: první kurzy se nabízejí už náctiletým rádcům družin, oddíloví vedoucí pak musí složit zkoušku, při které prokáží znalosti například z oborů jako je pedagogika, psychologie, právo, zdravověda či metodika, a která je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. „Skautští vedoucí jsou pro své mladší svěřence často vzorem, který jinde postrádají. Věřím, že především díky jejich každotýdenní práci, dosáhne počet brněnských skautů do dvou let rovných tří tisícovek,“ doufá Hovorka.

Počet členů Junáka v okrese Brno-město

Rok                        Počet registrovaných členů

2012                      2261

2013                      2402

2014                      2553

2015                      2656

2016                      2840

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka Brno-město

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Brno, 15. 12. 2015

Brněnští skauti o Vánocích rozdávají přání, vánočky i světlo z Betléma

Brněnští skauti i o Vánocích myslí na ostatní. Zatímco středisko Řehoře Mendla do Česka každoročně přiváží Betlémské světlo, středisko Hiawatha letos upeče až 250 vánoček pro klienty a personál LDN u Milosrdných bratří. A pozadu nezůstávají ani ostatní skauti a skautky z Brna.

„O Vánocích se většinou myslí na děti a lidé v LDN zůstávají trochu opomenutí. Tak vznikl nápad péct pro ně vánočky,“ popsal vedoucí skautského střediska Hiawatha Michal Zedníček. Skauti a skautky z jejich střediska se zavedené tradice drží, letos budou péct vánočky už pojedenácté. „Pečeme je podle receptu starého téměř sto let,“ dodal Zedníček.

Samotného pečení, na které skautům půjčuje své prostory královopolská cukrárna Pusinka, se účastní šest až osm starších skautů a skautek. Ti v noci z pátku 18. 12. na sobotu 19. 12. upečou až 250 vánoček. „V neděli ráno se s dětmi trénují koledy a pak jdeme do LDN u Milosrdných bratří. Malí skauti zazpívají lidem na pokojích, aby jim zpříjemnili svátky. Klientům i personálu pak rozdáme vánočky a drobné dárky, které děti vyrobily,“ doplnil Zedníček.

Nezištně rozdávají radost i další skauti z Brna. „Tradiční akcí našeho oddílu je zpívání v domově pro seniory. Letošní rok mají v domově nabitý akcemi, takže jsme byly o požádány aspoň o přáníčka, která pro babičky a dědečky vyrobily naše skautky,“ uvedla vůdkyně 97. oddílu Zlatý kvítek. Přáníčka od skautek ze Žabovřesk poputují jen „přes“ kopec, do královopolského domova pro seniory ve Štefánikově ulici.

Zřejmě nejznámější skautskou předvánoční akcí je Betlémské světlo, které skauti z 1. střediska Řehoře Mendla letos po šestadvacáté přivezli do České republiky. Z Brna se bude vlaky šířit do dalších měst. S šířením plamínku po jihomoravské metropoli pomáhají také skauti. Ti z židenického střediska Mafeking ponesou před Štědrým dnem Betlémské světlo do Domova pro seniory Ludmila. Světlo si mohou lidé převzít z rukou skautů i ve Starém Lískovci.

Betlémské světlo jako každý rok zamíří i do tramvaje. Historický vůz bude brázdit brněnské ulice v sobotu 19. prosince. Stejně tak si budou lidé moci pro plamínek přijít 23. prosince mezi 10. a 18. hodinou na brněnskou radnici. Přesné termíny akcí jsou na webu Betlémského světla.

Snaha skautů pomáhat s Vánocemi nekončí. Už v lednu vyrazí někteří skauti včetně těch z 1. střediska, jež se starají právě o Betlémské světlo, znovu do ulic. Tentokrát v kostýmech, aby pomohli s Tříkrálovou sbírkou. Skauti se tak vedle her a programu pro mladé lidi snaží řídit krédem, které razil zakladatel skautingu Robert Baden-Powel: opustit tento svět o něco lepší, než jak jsme ho našli.

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka Brno-město

———————————————————————————————–

Brno, 12. 10. 2015

Mlýn hostí šéfy skautských základen z celé Evropy

Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn bude tento týden hostit šéfy předních skautských základem z celé Evropy. Setkání se koná jednou za dva roky, letos na něj do nejjižnějšího cípu Moravského krasu dorazí čtyři desítky lidí z šestnácti evropských zemí.

Mlýn je na hosty z ciziny zvyklý, ve středisku se už od doby jeho vzniku střídají dobrovolníci z různých koutů světa. Konference šéfů evropských skautských základen je přesto výjimečná. „Jedná se o akci s nejvíc mezinárodní účastí, jakou zatím Mlýn hostil,“ těší se na konferenci vedoucí Kaprálova mlýna Michal Medek.

Setkání se koná jednou za dva roky a podle Medka je o pořadatelství velký zájem. „Pro nás to znamená velké ocenění na evropské úrovni. Většinou se setkání konají na základnách v západní Evropě,“ chválil si Medek.

Cílem konference je upevnit spolupráci mezi skautskými centry. Jejich představitelé se budou zabývat například tím, jak zvýšit ekologickou odpovědnost, zlepšit financování a dojde i na sdílení příkladů úspěšné praxe. Setkání European Guide & Scout Centre Manager’s Conference se koná od 12. do 15. října.

Bližší informace poskytne:

Michal Medek, vedoucí projektu Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn
tel.: 604 863 167, email: michal.medek@kapraluvmlyn.cz

O Kaprálově mlýně:
Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn funguje od 1. září 2012. Nabízí zázemí nejen pro skautské aktivity, ale především pro školy a mládežnické kolektivy, kterým nabízí výukové programy na téma příroda a ekologie. Zároveň je mezinárodní skautskou základnou, kde působí dobrovolníci z různých zemí. Středisko také poskytuje zázemí lesní školce Dobroděj.

Kaprálův mlýn získali skauti darem od dědiců původních majitelů, rodiny Kaprálových. V roce 2010 se podařilo získat na rekonstrukci mlýna evropskou dotaci, chátrající budovu se díky ní povedlo proměnit v moderní ekologické středisko nabité zelenými technologiemi. Přestavba přišla na 43milionů korun, projekt se tak stal největším v moderní historii Junáka.

 

Kaprálův mlýn je prvním střediskem v postkomunistických zemích, které získalo značku SCENES (Scout Centres of Excellence for Nature and Environment).

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka Brno-město

———————————————————————————————

Brno, 24. 6. 2015

Brněnští skauti míří na tábory. A tábory do tramvaje

Na jaké tábořiště se brněnští skauti vracejí už půl století? Jaké jsou táborové tradice a které hry děti a mladé lidi nejvíc baví? Odpovědi přinese od 24. června výstava v takzvané galerijní tramvaji, kterou skautům poskytl brněnský dopravní podnik. Skauti z Brna každoročně pořádají letní tábory pro stovky dětí, letos se jich bude konat rovných padesát.

Zatímco skauti vyrážejí na letní tábory, letní tábory míří do tramvaje. Od 24. června až do konce července mohou Brňané v takzvané galerijní tramvaji nahlédnout pod pokličku největšího skautského dobrodružství. „Každý jeden brněnský tábor skautů je něčím unikátní. Jsme rádi, že máme možnost veřejnosti ukázat ochutnávku toho nejzajímavějšího, co můžeme dětem nabídnout,“ uvedl předseda okresní rady Junáka Brno-město Martin Hovorka.

Výstava ukazuje nejen fotografie ze skautských táborů, ale přináší i zajímavé informace o programu, tradicích nebo místech, kam se skauti rádi vracejí. Lidé se tak dozvědí například to, že na jedno z tábořišť do jižních Čech jezdí skauti už 46 let, jak vypadají stany v tzv. Skalním městě nebo že skautští vedoucí z Brna loni věnovali letním táborům 5 924 dnů své dobrovolnické práce.

Brněnští skauti letos v létě pořádají rovných padesát letních táborů, nejčastěji na Vysočině a v jižních Čechách. Počet skautů v jihomoravské metropoli i po celé republice v posledních letech vytrvale roste, stejně tak počet táborů, který jen za Brno vzrostl od roku 2007 ze 44 na dnešních 50.

Tradiční vrchol skautského roku je pro děti a mladé lidi jedinečné dobrodružství, ale i životní škola. Ať už se odehrává v podsadových stanech nebo indiánském tee-pee, trvá čtrnáct dní nebo i déle, základem je učení se hrou a vedení k samostatnosti a fair play. „Nejde nám jen o zábavné vyplnění volného času dětí, pro které rodiče často hledají tábor s co nejbarevnějším webem a nejadrenalinovější táborovou hrou. Naší ambicí je nabídnout k přitažlivosti táborové zábavy i hlubší smysl a dlouhotrvající přátelství,“ ujistil Hovorka.

Pro děti je výhodou, že neodjíždí do cizího prostředí, ale táboří se stejnou skupinou kamarádů, jako během celého roku. Pro rodiče je příznivá také cena – průměrně za týden skautského tábora zaplatí mezi 1000 až 1500 korunami. Tato výjimečná cenová dostupnost je daná zejména tím, že se jedná o tábory nekomerční a vedoucí na těchto táborech působí jako dobrovolníci, přípravě a pobytu na nich často věnují svou vlastní dovolenou.

Věděli jste, že…

  • děti z Brna loni strávily na skautských táborech celkem 19 809 dnů?
  • skautští vedoucí z Brna loni věnovali letním táborům 5 924 dnů své dobrovolnické práce?
  • za posledních osm let uspořádali brněnští skauti 373 letních táborů?
  • v okrese Brno-město skautuje 2 656 lidí, z toho 1874 dětí a mladých lidí do 18 let?

Skauti jsou táboroví rekordmani

S počtem více než 1000 letních táborů skauti zaujímají celorepublikové prvenství v pořádání letních táborů. Letos je prožijí děti na 1040 místech po celé republice, na tábory pořádané Junákem se jich chystá na 27 000. „Na chodu tábora se všichni – přiměřeně svému věku – také podílejí. Pomáhají s jeho stavbou, přípravou jídla nebo programu. Tábor je prostředí, kde si kluci a holky mohou ověřit získané dovednosti, naučit se věřit sami sobě, ale také kamarádům,“ řekl Josef Výprachtický, starosta Junáka–českého skauta.

Vývoj počtu brněnských skautských táborů:

Rok                 Počet táborů

2007                            44

2008                           46

2009                           44

2010                           46

2011                           44

2012                           48

2013                           50

2014                           51

2015                           50

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka Brno-město

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Brno, 26. 3. 2015

I dětský vedoucí je tak trochu manažerem. Do Brna jich zamíří 130

Jeden z největších seminářů manažerského vzdělávání pro skauty a skautky hostí už tento týden Brno. Na HelpDesk 2015 se sjede na 130 účastníků z celé republiky. Zvolit si mohou z pěti desítek programů. Ty jim umožní lépe poznat oblasti, které jsou zásadní pro vytváření zázemí organizace, jež je v současnosti smysluplnou volnočasovou aktivitou pro více než 30 tisíc dětí a mladých lidí do 15 let.

Psychohygiena, time management, personalistika, efektivní komunikace, ale i novinky v daňové evidenci nebo nový občanský zákoník. Co by mohlo znít jako školení korporátního managementu, je ve skutečnosti určeno vedoucím dětského spolku. I když výchova mladých lidí je základním posláním skautingu, je potřeba pro ni vytvořit to správné zázemí. A právě skautským vedoucím, kteří mají na starosti administrativu, vedení kolektivu nebo hospodaření, je určen víkendový seminář HelpDesk.

„HelpDesk je prostor pro setkání lidí z celé republiky, kteří se ve střediscích věnují podpůrným činnostem, jako je hospodaření či management. Právě oni opraví klubovnu, vymyslí jak podpořit vedoucí dětí v jejich činnosti či vedou účetnictví. Jsou nezbytní pro hladký chod organizace a my jim chceme umožnit vzdělat se, aby jim jejich úkoly šly od ruky a práce je víc bavila,“ říká Hana Bejčková, která zaštiťuje programovou část akce.

HelpDesk v číslech
Akce se koná 27. – 29. 3. 2015 v prostorách ZŠ a MŠ Kotlářská v Brně. Sjede se na ni na 130 účastníků, kterým bude přednášet přes 30 lektorů z různých oblastí. Celkem mají účastníci na výběr z 52 vzdělávacích bloků. Za celý víkend lektoři na HelpDesku odpřednáší téměř 90 hodin.

HelpDesk je určen především činovníkům skautských středisek. Veřejnosti jsou známé hlavně skautské družiny, v nichž se děti a mladí lidé pod vedením staršího vedoucího každý týden scházejí v klubovnách k pravidelnému programu. Družiny zastřešuje skautský oddíl, a i když má jeho vedoucí řadu důležitých povinností, je oddíl především výchovnou jednotkou. Až nad oddíly pak stojí skautská střediska, která mají právní subjektivitu. Právě skauty a skautky působící ve vedení středisek potkává povinnost vést účetnictví, starat se o potřebnou administrativu, ale taky potřeba umět pečovat o svůj tým.

Hostitelství HelpDesku se ujali brněnští skauti. „Vést a organizovat akci takovýchto rozměrů není úkol pro jednoho nebo dva lidi. Proto pro mě bylo největší výzvou i přínosem naučit se motivovat všechny členy týmu, aby zodpovědně a s radostí odvedli svůj díl příprav. A při všem tom shonu nezapomenout, že jde o dobrovolníky, kteří organizují Helpdesk ve svém volném čase bez nároku na mzdu,“ dodává hlavní vedoucí brněnského týmu Pavel Ondráček. Odkazuje tak na jednu z největších předností skautské výchovy – mladým lidem umožňuje učit se nové věci a postupně přebírat zodpovědnost. I díky tomu skauting stále táhne a Junák má ve svých řadách na 17 tisíc dospívajících i dospělých vedoucích, kteří se nebojí přijímat výzvy – ať už jde o to zorganizovat letní tábor pro 30 dětí nebo vzdělávací akci pro stovku lidí.

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka Brno-město

————————————————————————————————————————————————————————————

Brno,  24. 2. 2015

Skautů je v Brně o čtvrtinu víc, než před pěti lety

Brněnských skautů opět přibylo, oproti loňsku o více než stovku. Skautingu se v posledních letech nebývale daří. Zatímco v roce 2010 bylo členů Junáka v okrese Brno-město 2117, nyní je to o čtvrtinu víc. Skauting se dětem snaží přiblížit nejen atraktivním programem, ale i dostupností – nové oddíly vznikají v satelitech a nově budovaných sídlištích, kde dětem často chybí možnost smysluplného trávení volného času.

„Několikaletý růst počtu brněnských skautů nás velmi těší. Obměna programové náplně pro všechny věkové kategorie v minulých letech způsobila, že skautování začíná být mezi mladými čím dál víc “IN”,“ myslí si předseda okresní rady Junáka Brno-město Martin Hovorka.

Zatímco loni překonal počet brněnských skautů hranici dvou a půl tisíc, letos je číslo ještě vyšší: 2656. Oproti roku 2010 je skautů ve městě o 539 víc, což je čtvrtinový nárůst. Přibývá hlavně dětí, přes 70 procent brněnský skautů jsou členové pod 18 let. Na 1874 dětí a mladých lidí pak připadá 782 vedoucích. „Co nejpřitažlivější nabídku programu teď budeme cílit na starší školáky, kterých bychom měli rádi více. Pevně věřím, že když se nám to podařilo s těmi nejmladšími, máme co nabídnout i dětem na druhém stupni,“ dodal Hovorka.

Junák, podobně jako další mládežnické organizace, těží i z demografického vývoje, kdy do základních škol nastupují silné populační ročníky. Dětem se taky snaží co nejvíc přiblížit. Třeba i tím, že svou činnost skauti rozšiřují i na nová sídliště a městské satelity. „Přizpůsobili jsme se tomu, kde dnes v Brně bydlí nejvíc rodin s dětmi. A tam zakládáme nové oddíly. Aby ti, kteří dnes chtějí být skauty a skautkami, nemuseli příliš daleko dojíždět,“ vysvětlil Hovorka. Nové skautské oddíly tak v minulých letech vznikly třeba v Medlánkách, Soběšicích nebo Bosonohách.

Brněnští skauti si letos připomínali sto let od vzniku první skautské družiny ve městě. Akce nabité zážitky, pobyt v přírodě, přátelství a další hodnoty táhnou děti a mladé i lidi i v 21. století.

Vývoj počtu členů junáckého okresu Brno-město

Rok     Počet registrovaných členů

2010                2117

2011                2170

2012                2261

2013                2402

2014                2553

2015                2656

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka Brno-město

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Brno, 29. 12. 2014

V Brně se skautuje už sto let

Brno – Do třetice všeho dobrého: brněnští skauti si po výročí sta let skautingu ve světě a v Česku připomínají sto let skautování v jihomoravské metropoli. Přesně 1. ledna 1915 byla v Brně založena první skautská družina. V současné době má Junák ve městě přes dva a půl tisíce členů.

I když se první pokusy o skautskou praxi objevovaly na jihu Moravy už od roku 1912, první skautská družina jménem Kukačky byla v Brně založena na Nový rok 1915. Jejím zakladatelem byl knihkupecký příručí Josef Tvrdý. Sám dobrodružství chtivým chlapcům a děvčatům prodával v knihkupectví knihu A. B. Svojsíka Základy Junáctví a myšlenky skautingu chtěl sám vyzkoušet v praxi. Právě toto výročí chtějí brněnští skauti symbolicky připomenout.

Družina sdružovala 8 až 10 spolužáků z brněnského gymnázia v dnešní třídě Kapitána Jaroše. Činnost družiny trvala jen několik měsíců. První skautský oddíl pak v Brně vznikl o rok později, 1. ledna 1916. O jeho činnosti se zachovaly zmínky v časopisech. Zajímavostí je, že ještě v roce 1917 hoši tábořili u řeky Svratky v Jundrově – tedy v místě, které je dnes součástí městské zástavby. V té době se jednalo pouze o chlapecký skauting, dívky se v Brně začaly oficiálně organizovat až v roce 1920.

Výročí první skautské družiny si brněnští skauti a skautky připomenou jen symbolicky, výroční plackou. Na červenec pak chystají ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna Galerijní tramvaj o jednom z největších skautských dobrodružství – letních táborech.

Počet členů Junáka v okrese Brno-město v posledních letech vytrvale roste. „Těší nás, že dokážeme zaujmout nabídkou pestrého programu stále více dětí. Dobrá zkušenost s činností brněnských skautských oddílů se stále častěji přenáší mezi rodiči, známými nebo spolužáky ve třídě,“ říká předseda okresní rady Junáka Brno-město Martin Hovorka.

Sto let natřikrát

Velké oslavy sta let skautingu se konaly už v minulých letech. Za počátky skautského hnutí bývá považován rok 1907, kdy zakladatel hnutí Robert Baden-Powell vyrazil s dvacítkou chlapců na první skautský tábor. Toto výročí si sto let poté, v roce 2007, připomínali skauti po celém světě. Praha byla ten rok na několik dní prohlášena Šátkovou metropolí, kam se sjeli skauti a skautky z celého Česka, aby si výročí připomněli. Svůj obří skautský šátek tehdy dostala i Petřínská rozhledna.

Sto let skautingu v českých zemích jsme si připomínali v roce 2012. I u nás to začalo táborem – v roce 1912 vyrazil Antonín Benjamín Svojsík se skauty na první tábor do lesů u Orlovské myslivny. Toto výročí skauti oslavili otevřením zrekonstruované základy Kaprálův mlýn, která se díky evropským dotacím proměnila na středisko ekologické výchovy, jež slouží nejen skautům, ale i školám.

„Skautské hnutí prokazuje, že ani po více než sto letech od svého založení neztratilo nic z atraktivity pro mladé lidi. Akce nabité zážitky, prostředí podněcující opravdové dětské přátelství a upevňující hodnoty obyčejné lidské slušnosti: takové spojení se osvědčuje jako nadčasová a mimořádně přitažlivá nabídka,“ dodal Hovorka.

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka Brno-město

———————————————————————————————————————————-

Brno, 26. 6. 2014

Brněnští skauti jedou na rekordní počet táborů

Brno – Padesát jedna táborů letos uspořádají brněnští skauti. Nejčastěji vyrazí tábořit na Vysočinu a do jižních Čech. Počet skautů v Brně i po celé republice v posledních letech vytrvale roste, stejně tak počet letních táborů, který se v Brně v posledních čtyřech letech zvyšuje.

Tradiční vrchol skautského roku a pro děti jedinečné dobrodružství i životní škola – letní tábor. Ať už se odehrává v podsadových stanech nebo indiánském tee-pee, trvá čtrnáct dní nebo i déle, základem je učení se hrou a vedení k samostatnosti a fair play. „S radostí sledujeme, že se našich letních táborů účastní rok od roku více malých táborníků. Pro nás je to povzbuzení, že i dnes skauting mladé lidi baví,“ řekl předseda okresní rady Junáka Brno-město Martin Hovorka.

Pro děti je výhodou, že neodjíždí do cizího prostředí, ale táboří se stejnou skupinou kamarádů a zažívají podobný program, jako během celého roku. „Oproti komerčním táborům můžeme dětem nabídnout celoroční činností stmelenou partu vrstevníků a program, který je nejen baví, ale také vychovává ke slušnosti,“ dodal Hovorka. Pro rodiče je příznivá také cena – průměrně za týden skautského tábora zaplatí mezi 800 a 1000 korunami. Tato výjimečná cenová dostupnost je daná zejména tím, že se jedná o tábory nekomerční. Vedoucí na nich působí jako dobrovolníci, přípravě a pobytu na nich často věnují svou vlastní dovolenou.

Jen v okrese Brno-město skautuje 2 395 lidí. Loni strávily děti na brněnských skautských táborech celkem 21 011 dní. „Dobrou kvalitu brněnských skautských táborů se snažíme garantovat prostřednictvím pravidelných kontrol. Každý rok se nám podaří zkontrolovat více než třetinu našich táborů. Skautští vedoucí také mají k dispozici sebehodnotící systém, díky kterému mohou sami identifikovat, v jakých oblastech je jejich tábor velmi kvalitní a které oblasti ještě musí dopilovat,“ uzavřel Hovorka.

Vývoj počtu brněnských skautských táborů:

rok             počet táborů

2009                     44

2010                     46

2011                     44

2012                     48

2013                     50

2014             hlášeno 51

 

Skauti jsou táboroví rekordmani

S počtem téměř 1000 letních táborů skauti zaujímají celorepublikové prvenství v pořadatelství letních dětských táborů. Letos je prožijí děti na 992 místech po celé republice, stejně jako každý rok se jich na tábor chystá přes 23 000. „Skautské tábory jsou specifické mimo jiné i tím, že se jich účastní děti, které spolu pracují i během roku. Tráví tak léto se svými kamarády a vedoucími, které znají. Na chodu tábora se – přiměřeně svému věku – také podílejí. Pomáhají s jeho stavbou, přípravou jídla nebo programu. Je to obrovská škola odpovědnosti, samostatnosti a týmových dovedností,“ uvádí Josef Výprachtický, starosta Junáka – svazu skautů a skautek ČR.

Tiskovou zprávu za celou republiku najdete na: http://www.skaut.cz/pro-media/tiskova-zprava/s-poctem-temer-1000-letnich-taboru-skauti-zaujimaji-prvenstvi

 

 

O Junáku

Junák – svaz skautů a skautek ČR sdružuje 50 tisíc dětí a mladých lidí a je tedy největší výchovnou organizací v republice. V roce 2012 uplynulo 100 let od prvního skautského tábora, na který vyrazil s několika chlapci zakladatel české skautské tradice Antonín Benjamin Svojsík. Na čas strávený ve skautském oddíle může jen u Česku vzpomínat téměř milion lidí, kteří skautingem prošli, mezi nimi řada známých osobností jako herečka Anna Geislerová, kněz Tomáš Halík či spisovatel Jáchym Topol.

 

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka Brno-město

—————————————————————————————————————————————

Brno, 1. 6. 2014

Brněnští skauti budou mít jednoho z 12 stříbrných vlků

Brno – Do Brna v sobotu doputuje nejvyšší skautské vyznamenání – Řád Stříbrného Vlka. Získá ho Karel Procházka alias Hockay za svoji dlouholetou práci pro skauting. Hockay byl mimo jiné patnáct let jedním z hlavních organizátorů akce betlémské světlo. Řád Stříbrného Vlka je udělován doživotně a to maximálně 12 lidem. Mezi jeho nositeli jsou i známé osobnosti, například spisovatel Jiří Stránský.

„Hockay se od začátku devadesátých let podílel velkou měrou na znovuobnovení řečkovického skautského střediska. Už jako desetiletý jsem vnímal, že výrazně ovlivňuje život ve středisku tím správným směrem, totiž aby předností a cílem naší činnosti nebyla jen volnočasová zábava pro děti, ale výchova ke skautským ideálům přes prostředky, které jsou skautům blízké,“ vzpomíná na svého bývalého vedoucího dnešní vůdce střediska Duha Jiří Libus – Chem.

Junák v Hockayovi získal cenného nositele skautských myšlenek a ideálů, které předával nejen ve svém domovském středisku, ale byl velmi aktivní i na poli skautské výchovy.

„V Česku může být pouze 12 žijících nositelů Řádu stříbrného vlka. Jsme tím pádem opravdu hrdí na to, že v řečkovickém středisku můžeme mít jednoho z nich,“ dodal Libus.

Slavnostní předání Řádu Stříbrného vlka se uskuteční v sobotu 7. června v 10. hodin v Kostele sv. Vavřince v Brně-Řečkovicích. Více o vyznamenání zde: http://krizovatka.skaut.cz/databaze/vyznamenani/seznam-vyznamenani/detail-3-rad-stribrneho-vlka/

 

Ing.  Karel Procházka – Hockay

–          skautskou stezku nastoupil koncem dubna r. 1945 ve 32. oddíle v Brně – Židenicích. V oddíle zůstal až do jeho rozpuštění v roce 1950

–          v roce 1968 při obnově Junáka v oddíle opět pomáhal

–          po roce 1989 se podílel na obnově 50. oddílu 12. střediska Brno – Královo Pole

–          od roku 1990 působil v 16. středisku DUHA Brno – Řečkovice, a to až do roku 2010

–          za svoji práci ve skautském hnutí byl postupně vyznamenán těmito řády: Medailí díků (1996), 2. stupněm Řádu sv. Václava (1999) a bronzovým stupněm Řádu čestné lilie v trojlístku (2001)

–          více jak patnáct let byl jedním z hlavních organizátorů akce betlémské světlo, jejímž přípravám věnoval mnoho hodin svého osobního času. Za tuto práci obdržel interní vyznamenání 1. střediska Řehoře Mendla v Brně – Řád Betlémského světla, zlatý stupeň.

O Junáku

Junák – svaz skautů a skautek ČR sdružuje 50 tisíc dětí a mladých lidí a je tedy největší výchovnou organizací v České republice. V roce 2012 uplynulo 100 let od prvního skautského tábora, na který vyrazil s několika chlapci zakladatel české skautské tradice Antonín Benjamin Svojsík. Na čas strávený ve skautském oddíle může jen v Česku vzpomínat téměř milion lidí, kteří skautingem prošli, mezi nimi řada známých osobností jako herečka Anna Geislerová, kněz Tomáš Halík či spisovatel Jáchym Topol.

————————————————————————————————————————————-

Brno, 19. 2. 2014

Brněnských skautů je letos přes dva a půl tisíce

Brno – Skauting táhne i v 21. století! Dokazují to výsledky poslední registrace členů Junáka. Počet skautů vytrvale roste, jen v okrese Brno-město letos překročil hranici dvou a půl tisíce skautů a skautek, což je o 151 více, než loni. Přibývá hlavně dětí.

„Těší nás, že dokážeme zaujmout nabídkou pestrého programu stále více dětí. Dobrá zkušenost s činností brněnských skautských oddílů se stále častěji přenáší mezi rodiči, známými nebo spolužáky ve třídě,“ uvedl předseda okresní rady Junáka Brno-město Martin Hovorka.

Že jde o „zdravý“ růst organizace, která pracuje s dětmi a mládeží, ukazují statistiky počtu mladších členů, které neustále rostou. Junák tak nestárne, ale naopak nabírá stále nové členy z řad školáků. Děti a mládež tvoří 70 procent členů, zbylých 30 procent jsou pak dospělí vedoucí. Pokud vycházíme z počtu dětí mezi 6 až 14 lety, které v Brně žijí, je zhruba každé 20. dítě členem Junáka.

„Skautské hnutí tak prokazuje, že ani po více než sto letech od svého založení neztratilo nic z atraktivity pro mladé lidi. Akce nabité zážitky, prostředí podněcující opravdové dětské přátelství a upevňující hodnoty obyčejné lidské slušnosti: takové spojení se osvědčuje jako nadčasová a mimořádně přitažlivá nabídka,“ dodal Hovorka.

 

Vývoj počtu členů junáckého okresu Brno-město

Rok        Počet registrovaných členů

2010                     2117

2011                     2170

2012                     2261

2013                     2402

2014                     2553

 

O Junáku

Junák – svaz skautů a skautek ČR sdružuje 50 tisíc dětí a mladých lidí a je tedy největší výchovnou organizací v republice. V roce 2012 uplynulo 100 let od prvního skautského tábora, na který vyrazil s několika chlapci zakladatel české skautské tradice Antonín Benjamin Svojsík. Na čas strávený ve skautském oddíle může jen u Česku vzpomínat téměř milion lidí, kteří skautingem prošli, mezi nimi řada známých osobností jako herečka Anna Geislerová, kněz Tomáš Halík či spisovatel Jáchym Topol.

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka Brno-město

————————————————————————————————————————————–

Brno, 13. 2. 2014

Kaprálův mlýn získal mezinárodní ocenění za ekologii i značku regionální produkt

Brno – Skautské ekologické středisko Kaprálův mlýn se zařadilo mezi dvacet zařízení, které se pyšní
značkou SCENES. Potvrzení o přijetí do sítě mezinárodních skautských ekologických středisek
SCENES dostal Kaprálův mlýn tento týden. Skautská základna, ležící v oblasti Moravského krasu, je
prvním skautským SCENES centrem v postkomunistických zemích!

„O certifikaci jsme usilovali od roku 2010,“ řekl vedoucí Kaprálova mlýna Michal Medek. „V našem
případě k ní ale vedla nelehká cesta: rekonstrukce celé základny do podoby ekologicky šetrné budovy
a restart provozu v roce 2012. Naší velkou výhodou je krásná příroda Údolí Říčky, kterou také
pomáháme chránit,“ dodal Medek. Do rodiny takto oceněných skautských středisek totiž mohou patřit
pouze ta, která splňují přísná kritéria: ekologicky šetrný provoz, poskytování vzdělávacích programů,
přírodně hodnotné okolí.

Do češtiny bychom zkratku SCENES (Scout Centres of Excellence for Nature and Environment)
mohli doslova přeložit jako Příkladná skautská střediska přírody a ochrany životního prostředí. Těchto
středisek existuje v zahraničí necelá dvacítka: v Kanadě, Portugalsku, Kostarice, Austrálii, Jihoafrické
republice, Švýcarsku, Belgii, Dánsku, Německu, Lucembursku a Rakousku. Kaprálův mlýn se tak stal
jedním z mála SCENES center na světě.

Kaprálův mlýn má i svá partnerská střediska. Počáteční inspiraci pro nastavení provozu poskytlo
Kandersteg International Scout Centre ve Švýcarsku. „V současnosti úžeji spolupracujeme se
střediskem Zellhof v Rakousku a Naesbycentrem v Dánsku, dodal Medek. „Snažíme se přinést do
českého skautingu to, co v zahraničí funguje celá desetiletí – základny, kde se potkávají skauti
z různých zemí, jak při táboření, tak i jako dobrovolní pracovníci,“ doplnil jeho slova Ivo Brzobohatý,
který na mlýn přišel v roce 1994 a tuto základnu zprovoznil. Střediska SCENES jsou jedním ze
základních kamenů Skautského programu ochrany životního prostředí (World Scout Environment
Program – WSEP).

Ve stejné době, kdy Kaprálův mlýn uspěl s přijetím mezi střediska SCENES, získal pro své ubytovací
a stravovací služby i značku Regionální produkt Moravský kras. Ta oceňuje výrobky a služby, které
mají vztah k regionu, v případě ubytovacích služeb opět klade velký důraz na ekologickou šetrnost
provozu. „Všechno to do sebe zapadá. Nádherná příroda v okolí nás zavazuje k tomu, abychom ji
svým provozem nepoškozovali a mohli ji tak využívat k výchově a vzdělávání mladých lidí. Ti pak
dobrovolnicky pomáhají s její ochranou,“ uzavřel Medek.

O Kaprálově mlýně:
Ekologické středisko Kaprálův mlýn funguje od 1. září 2012. Nabízí zázemí nejen pro skautské
aktivity, ale především pro školy a mládežnické kolektivy, kterým nabízí výukové programy na téma
příroda a ekologie. Zároveň je mezinárodní skautskou základnou, na mlýně už proto působili
dobrovolníci z různých zemí. Středisko také poskytuje zázemí lesní školce Dobroděj.
Středisko, které patří skautům, sídlí na Kaprálově mlýně. Budova z počátku 18. století přešla velkou
přestavbou v roce 1939, kdy objekt koupil továrník a tehdejší ředitel podniku Biochema (později
Fruta) Aleš Kaprál. Když rodina emigrovala, mlýn propadl státu a za komunismu chátral. Po revoluci
ho rodina Kaprálových skautům nejprve pronajala a v roce 2007 následně darovala. Na počest
donátorů skauti přejmenovali Horní mlýn na Kaprálův mlýn.

V roce 2010 skauti získali na rekonstrukci mlýna evropskou dotaci, chátrající budovu se tak podařilo
proměnit v moderní ekologické středisko nabité zelenými technologiemi. Přestavba přišla na 43
milionů korun, projekt se tak stal největším v moderní historii Junáka.

Více o projektu na webu www.kapraluvmlyn.cz

Kontakty:
Michal Medek, vedoucí projektu Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn
tel.: 604 863 167, email: michal.medek@kapraluvmlyn.cz

—————————————————————————————————————————————

Brno, 6. 12. 2012

V prosinci budou skauti vidět – na výstavě i v tramvaji

Brno – Na poslední měsíc prvního skautského století přichystali brněnští skauti výstavu v takzvané galerijní tramvaji. V jednom z vozů Dopravního podniku města Brna tak obvyklé reklamy nahradí informace o skautech, jejich historii a další zajímavosti ze světa skautingu. Výstava na stejné téma začne 12. prosince i v pobočce Knihovny Jiřího Mahena ve Starém Lískovci.

„Po celý letošní rok jsme si připomínali sté výročí vzniku skautského hnutí v českých zemích. Výstavou a prezentací v rámci galerijní tramvaje tak symbolicky vstupujeme do druhého skautského století a věříme, že bude pro naši organizaci o poznání klidnější a přívětivější, než bylo to první,“ řekl předseda jihomoravské krajské rady Junáka Pavel Blažík.

Komu se nepodaří potkat galerijní tramvaj, může navštívit výstavu v prostorách Knihovny Jiřího Mahena ve Starém Lískovci. „Naše výstava Krok do dalšího skautského století má za cíl představit veřejnosti minulost i současnost skautingu v Brně a na jižní Moravě a ukázat tak různé stránky skautské činnosti,“ dodal Blažík.

Výstava bude probíhat od 12. 12. 2012 do 14. 1. 2013 v pobočce Knihovny Jiřího Mahena ve Starém Lískovci, Kurská 1. Knihovna je otevřená Po a Čt 10 – 12, 13 – 18 a St 13 – 18.

 

Výstava se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky.

 

Další skautské století

Letos uplynulo 100 let od prvního skautského tábora, na který vyrazil s několika chlapci zakladatel české skautské tradice Antonín Benjamin Svojsík. Během sta let prošlo Junákem na milion lidí, mezi nimi i řada známých osobností. Junák přežil i několikerý zákaz činnosti ze strany nacistů i komunistického režimu, v posledních letech počet dětí v Junáku vytrvale roste. V současnosti je Junák – svaz skautů a skautek ČR největší výchovnou organizací v republice a sdružuje 45 tisíc dětí a mladých lidí.

Iveta Zieglová

okresní rada Junáka, Brno-město

————————————————————————————————————————————

Brno, 1. 9. 2012

Skauti slavnostně otevřeli ekologické středisko Kaprálův mlýn

Brno – Po roce a půl stavebních prací dnes skauti slavnostně otevřeli zrekonstruovaný Kaprálův mlýn u Ochozi u Brna. Stavbu, kterou v údolí Říčky v roce 1939 koupil a přestavěl továrník Aleš Kaprál, věnovaly jeho dcery do majetku Junáka v roce 2007. Dnes se mlýn proměnil v moderní středisko ekologické výchovy nabité zelenými technologiemi. Léta postupného chátrání si vyžádala náklady na stavbu ve výši 43 milionů korun a projekt se tak stal největším v moderní historii Junáka, většinu nákladů pokryly evropské dotace a státní rozpočet.  Kaprálův mlýn bude sloužit nejen skautům, ale i dalším neziskovým organizacím a školám.

V sobotu v 10. hodin dopoledne pozvaní hosté slavnostně, ale po skautsku, sekerou přeťali pásku a otevřeli tak nové středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn. Mezi hosty byli Stanislav Juránek a Ivo Polák, náměstci hejtmana Jihomoravského kraje, který na projekt skautům přispěl 2 miliony korun. „Byla celá řada projektů na zlepšení základen mládežnických organizací a my jsme se rozhodli, že podpoříme tu nejvýznamnější. Je to ale i výzva pro skauty, aby si uvědomili, že dostali peníze za všechny mládežnické organizace, abychom jim mohli pomoci,“ připomněl  Juránek.

Akce se zúčastnila i europoslankyně Zuzana Brzobohatá, senátor Ivo Bárek, zástupci sponzorů a dodavatelů i šéf správy CHKO Moravský Kras Leoš Štefka. A nechyběli ani samotní skauti, kteří slavnostní den zahájili vztyčením státní vlajky, přestřižení pásky proto přihlížel i starosta Junáka Josef Výprachtický.

Mlýn byl odpoledne mimořádné přístupný i pro veřejnost, poté, co nové stavbě požehnal farář a skaut Jiří Veselý. Kromě dne otevřených dveří přichystali skauti pro návštěvníky na mlýně i v jeho okolí doprovodný program.  „Mimo soutěží pro děti se lidé mohli podívat i do nedaleké jeskyně Pekárna, která je známá pravěkými nálezy. Dobrovolníci tam předvedli, jak v jeskyni před 13 000 lety žili magdalénští lovci,“ vysvětlil Ivo Brzobohatý z Junáckého okresu Brno-město.

Základna pro všechny, kdo mají rádi přírodu

Díky evropským dotacím, které pokryly 90 procent nákladů, získali skauti možnost zachránit svoji základnu, která byla v havarijním stavu. Zároveň tím otevřeli Kaprálův mlýn i dalším zájemcům o přírodu. „Rádi u nás uvítáme i další neziskové organice nebo školy. V současnosti nabízí Kaprálův mlýn pět pobytových kurzů zaměřených na různé aspekty ekologické výchovy. Základna navíc leží v krásné přírodě Moravského krasu, takže je ke zkoumání přírody jako dělaná,“ uvedl vedoucí projektu Michal Medek.  S tím souhlasí i šéf správy CHKO Moravský Kras Leoš Štefka. „Jsme v jižní části Moravského krasu , v krásném území. A popravdě řečeno, správa, která se víc věnuje severní části CHKO, vítá, že se tu objevil partner, se kterým počítáme. Od Kaprálova mlýna si hodně slibujeme,“ dodal Štefka.

 

Kaprálův mlýn v číslech

1 koruna – za tento symbolický roční poplatek dcery Zdeny Kaprálové mlýn skautům nejprve na 99 let pronajaly

2,4 tolik kilometrů měří jímací hadice tepelného čerpadla, které mlýn vytápí

14 tolik je ve světě skautských středisek SCENES (Scout Centres of Excellence for Nature and Environment). Existují v Kanadě, USA, Kostarice, Austrálii, Jihoafrické republice, Švýcarsku, Belgii, Dánsku, Německu, Lucembursku a Rakousku. Kaprálův mlýn má ambice být prvním takovýmto střediskem v postkomunistických zemích.

19 roků se skauti o mlýn starají

100 let už působí skauti v Česku, otevřením mlýna vyvrcholily oslavy prvního století skautingu u nás

300  trubic mají vakuové solární kolektory na mlýně

1441 metrů čtverečních plochy bylo rekonstruováno

2 000 000 korun přispěl na projekt Jihomoravský kraj

6 000 000 korun museli skauti kofinancovat zdroje EU

43 000 000 cena za rekonstrukci mlýna

52 000 000 tolik je celková hodnota projektu

 

Kaprálův mlýn – dějiny jednoho století

Kdy přesně byl postaven takzvaný. „Horní mlýn“ v údolí Říčky není jisté, podle dostupných zdrojů ale stál už na počátku 18. století. V roce 1939 koupila Horní mlýn Zdena Kaprálová, manželka Aleše Kaprála, který byl ředitelem továrny Biochema v Modřicích (pozdější Fruta). Rodina doufala, že na samotě v lesích u Ochozi najde klidné místo před útrapami nadcházející druhé světové války. Kaprálovi mlýn od základu rekonstruovali, aby vyhovoval veškerým požadavkům na moderní bydlení své doby. V dubnu 1945 však i údolím Říčky přehnala válečná fronta a klidná usedlost se tak dostala do centra válečné vřavy. Rudá armáda se usadila přímo v areálu mlýna, kde se na několik dní fronta zastavila. Údajně zde padlo přes dvě stě vojáků, v přilehlém sadu jsou pochovány desítky koní. Po skončení války, na sklonku roku 1946, odešli Kaprálovi v předtuše dalšího politického vývoje za prací do Indie. Po únoru 1948 se už rodina do vlasti nemohla vrátit. Z Indie se Kaprálovi přestěhovali do Austrálie a nakonec se v roce 1957 usadili ve Spojených státech. Životní osudy své rodiny a život na mlýně, popsala Zdena Kaprálová v knize Zítra bude líp, kterou na jaře 2012 vydali brněnští skauti v reedici.

V roce 1949 komunisté mlýn vyvlastnili. Poté až do roku 1984 sloužil jako rekreační středisko podniků Kovolit Modřice a Klenoty Brno. V polovině 80. let byl kvůli havarijnímu stavu úplně uzavřen, vyrabován a ponechán svému osudu.

Čtyři roky po pádu totality byly přilehlé pozemky spolu se zdevastovaným mlýnem navráceny Zdeně Kaprálové. Ta ho na dobu 99 let pronajala Junáku – svazu skautů a skautek ČR. Podle dohody o pronájmu se z mlýna stalo místo s celoročním provozem, přístupné skautům i jiným dětským organizacím z celého světa. Dcery Zdeny Kaprálové, která v roce 2005 zemřela, se v roce 2007 rozhodly objekt skautům darovat. Na paměť tohoto daru skauti překřtili Horní mlýn na Kaprálův.

Získáním mlýna do vlastnictví skautů byla odstraněna poslední překážka pro zásadní obnovu areálu. Desetiletí nešetrného zacházení se na mlýnu podepsala do té míry, že stávající budova musela projít zásadní rekonstrukcí. Stavba byla stržena a nově postavena v původních dispozicích, které zachovávají vzhled, genius loci i prvorepublikové prvky původního domova rodiny Kaprálových. Rekonstrukce se navíc vyznačuje ekologickou šetrností provozu, využitím přírodních materiálů a obnovitelných zdrojů energie. Téměř ideální predispozice areálu vedly spolu s inspirací skautskými ekologickými středisky SCENES k vybudování vzdělávacího zařízení, které bude mladým lidem přibližovat přírodní krásy údolí Říčky v Moravském krasu a učit je ekologicky šetrnějšímu přístupu k životu.

Více o projektu na webu www.kapraluvmlyn.cz

 

Kontaktní osoby:

Michal Medek – vedoucí projektu Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn

tel.: 604 863 167,  michal.medek@kapraluvmlyn.cz

Ivo Brzobohatý – zástupce Junáka – svazu skautů a skautek ČR, okres Brno-město

tel.: 724 996 200, ivobrzo@seznam.cz

Iveta Zieglová – zpravodajka Junáka Brno pro komunikaci

tel.: 731 288 933, iveta.zieglova@seznam.cz

—————————————————————————————————————————————

Brno,26. 7. 2012

Skauti z východní Evropy přijeli budovat Kaprálův mlýn

Druhou polovinu července se rozhodly strávit prací v Moravském krasu dva tucty skautů ze sedmi zemí střední a východní Evropy. Pomáhali dokončovat skautskou ekologickou základnu Kaprálův mlýn a dobrovolnickou práci si zpestřili vzdělávacím programem. Seznámili se s environmentálně šetrnými technologiemi, úspěšnými projekty místních samospráv a neziskových organizací. „Nejedná se o jednorázovou akci, ale začátek dlouhodobé mezinárodní spolupráce formou vzdělávacích stáží pro mladé dobrovolníky – právě proto akci podpořil Visegradský fond“, řekl hlavní vedoucí tábora Michal Medek.

Nápad se líbí i účastníkům, jak prozradila Litevka Dovile: „Na Kaprálův mlýn jsem přijela hlavně pomoci s budováním skautského ekocentra, přitáhla mne myšlenka setkávání mladých lidí z našeho regionu.“ Běloruska Jelena si pochvalovala doprovodný program, zaujala ji práce místních neziskových organizací, pasivní ekodomy a zámek ve Slavkově u Brna. „Ještě kdyby nám více přálo počasí.“ Dodala s úsměvem a připojila se tak k tisícovkám skautů, kteří v těchto dnech táboří pod deštivou oblohou.

Jestli se skautům jejich práce povedla, zjistíme první zářijový víkend, kdy proběhne slavnostní otevření Kaprálova mlýna s bohatým programem pro veřejnost.

Původně Horní mlýn stával v údolí Říčky už v 18. století. V roce 1939 koupila mlýn Zdena Kaprálová a manželem, ředitelem továrny Biochema (pozdější Fruta) v brněnských Modřicích. Mlýn zažil jedny z posledních bojů druhé světové války, když se v dubnu 1945 v údolí Říčky zastavila fronta. Na mlýně a v jeho okolí padlo přes 200 vojáků Rudé armády, v tamním sadu je pochováno šest desítek koní. Po válce odešli Kaprálovi do zahraničí a po únoru 1948 se už do vlasti nemohli vrátit. Mlýn byl zestátněn a užíván pro rekreační účely, až byl roku 1984, zcela zdevastovaný, opuštěn. Po revoluci získali Kaprálovi mlýn zpět v restituci, aby ho pronajali a posléze darovali Junáku – svazu skautů a skautek ČR.

 

Kontaktní osoba:
Michal Medek – projektový manažer Junáka, tel.: 604 863 167, michal.medek@kapraluvmlyn.cz
www.kapraluvmlyn.cz

————————————————————————————————————————————

Brno, 19. 7. 2012

Skauti finišují s opravami Kaprálova mlýna. I s pomocí zahraničních dobrovolníků

Brno – Skauti dokončují rekonstrukci Kaprálova mlýna, který se za přispění evropských dotací proměnil v moderní středisko ekologické výchovy. Od září bude poskytovat své služby nejen skautům, ale především školám. S dokončovacími pracemi přijela pomoci i skupina zahraničních dobrovolníků.

„Mezinárodní kemp se koná za podpory International Visegrad Fund. Máme tu 24 brigádníků ze sedmi zemí – z Česka, Slovenska, Polska, Běloruska, Ukrajiny, Litvy a Maďarska,“ řekl projektový manažer Junáka Ivo Brzobohatý.

Skauti takzvaný Horní mlýn získali v roce 2007, už předtím ho měli v pronájmu od původních majitelů – rodiny Kaprálových. Před pěti lety získali objekt do svého vlastnictví, když ho potomci Zdeny Kaprálové skautům darovali. Na památku tohoto daru se skauti rozhodli Horní mlýn přejmenovat na Kaprálův mlýn. Úspěšná žádost o evropskou dotaci přinesla skautům potřebné finance na rekonstrukci. Budova v havarijním stavu musela být kvůli narušené statice stržena, na jejím místě vyrostla kopie původního mlýna. Středisko je postaveno tak, aby co nejvíce využívalo šetrných a ekologických materiálů i technologií.

Celá rekonstrukce vyšla na 52 milionů korun. Pět a půl milionu zaplatili skauti ze svého a to i s pomocí mimořádné dotace od Jihomoravského kraje, který poskytl na projekt 2 miliony korun. Zbytek pokryla evropská dotace.

Kaprálův mlýn bude slavnostně otevřen 1. září, ten den odpoledne otevře své brány i široké veřejnosti. Otevřením Kaprálova mlýna vyvrcholí oslavy sto let od založení českého skautingu.

Původně Horní mlýn stával v údolí Říčky už v 18. století. V roce 1939 koupila mlýn Zdena Kaprálová a manželem, ředitelem továrny Biochema (pozdější Fruta) v brněnských Modřicích. Mlýn zažil jedny z posledních bojů druhé světové války, když se v dubnu 1945 v údolí Říčky zastavila fronta. Na mlýně a v jeho okolí padlo přes 200 vojáků Rudé armády, v tamním sadu je pochováno šest desítek koní. Po válce odešli Kaprálovi do zahraničí a po únoru 1948 se už do vlasti nemohli vrátit. Mlýn byl zestátněn a užíván pro rekreační účely, až byl roku 1984, zcela zdevastovaný, opuštěn. Po revoluci získali Kaprálovi mlýn zpět v restituci, aby ho pronajali a posléze darovali Junáku – svazu skautů a skautek ČR.

 

Kontakty:
Ivo Brzobohatý – projektový manažer Junáka, tel.: 724 996 200

Michal Medek – projektový manažer Junáka, tel.: 604 863 167
www.kapraluvmlyn.cz

————————————————————————————————————————————-

Brno, 20. 4. 2012

Skauti v Česku oslaví sto let svojí existence

Brno – Skauti po celé České republice si v úterý 24. dubna na svátek svého patrona sv. Jiří připomenou 100 let od vzniku skautingu v českých zemích. Stoleté výročí si skauti připomínají po celý rok, nejvíce akcí se ale uskuteční právě 24. dubna. V Brně si skauti připomenou 100 let od založení krátkým happeningem na náměstí Svobody. Průběh happeningu má být překvapením a proto můžeme pouze prozradit, že by se měl odehrát někdy kolem 16,30 a nebude dlouhý.  Jeho závěr bude na Šilingrově náměstí u pamětní desky Velena Fanderlika, kam se skauti přesunou průvodem z nám. Svobody.

Na rozdíl od jiných míst v ČR nechystají brněnští skauti na tento den žádnou větší akcí. Vrcholem oslav na Brněnsku má totiž být až slavnostní otevření zrekonstruovaného Kaprálova mlýna 1. září 2012. Kaprálův mlýn je jeden z největším skautských projektů – rekonstrukce historických budov mlýna v údolí Říčky v Moravském krasu,  ale současně v těsné blízkosti Brna, kde vyrůstá  středisko ekologické výchovy určené středním školám a dětským organizacím. “Otevřením a provozováním střediska ekologické výchovy chceme vykročit vstříc druhému skautskému století, o kterém předpokládáme, že bude podobně složité jako to minulé. Podobně, jako se naši předkové potýkali s totalitními režimy, budou se naši nástupci muset vypořádat s úbytkem neobnovitelných zdrojů a znečištěním životního prostředí.” uvedl  Ivo Brzobohatý, člen projektového týmu Kaprálova mlýna.

Skauting v Česku:

Skauting v naší zemi existuje od roku 1911. Skautskými oddíly od té doby prošlo na půl milionu lidí, mezi nimi i řada významných osobností, jako například bývalý prezident Václav Havel či režisér Jiří Menzel. Dnes má Junák – svaz skautů a skautek ČR 46 tisíc členů a je největší dětskou organizací v zemi. Skautské hnutí má na celém světě přes 40 milionů členů.

Kaprálův mlýn:

Kaprálův mlýn, dříve tzv. Horní mlýn, je původně z 18. století. V roce 1993 jej v restituci získala zpět Zdena Kaprálová, která jej pronajala na 99 let Junáku – svazu skautů a skautek ČR. Dle dohody o pronájmu se z mlýna stalo místo s celoročním provozem, přístupné skautům i jiným dětským organizacím z celého světa. V roce 2007 dcery Zdeny Kaprálové mlýn skautům darovaly. Až do zahájení současné rekonstrukce byl mlýn nejvýznamnější mezinárodní skautskou základnou v ČR, po znovuotevření se zapojí do mezinárodní sítě skautských ekologických základen SCENES.

Další info:

www.kapraluvmlyn.cz – web projektu SEV Kaprálův mlýn

http://www.facebook.com/skaut100za100 -FB stránka 100 let za 100 dnů

http://www.krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/6133-oslavy-100-let-logo-pro-vas/ – logo oslav

————————————————————————————————————————————-

Brno, 19. 4. 2012

Skauti uklidí okolí Svratky, loni nasbírali dvě tatrovky odpadků

Brno – Skauti a skautky z několika brněnských oddílů v sobotu spojí své síly při úklidu břehů řeky Svratky. Stejně jako loni pomohou Povodí Moravy vyčistit úsek kolem jedné z nejrušnějších městských cyklostezek. Úklidová akce začne u pěší lávky od Spielberk Office Center a bude pokračovat směrem po proudu řeky.

“Když jsme loni vyráželi uklízet k řece, nevěděli jsme moc, do čeho jdeme. Ukázalo se, že kolem cyklostezky se sice válí spousta odpadků, ale když se na ně vrhne člověk s kamarády, je mu odměnou nejen hezčí okolí, ale taky spousta zábavy,“ řekl vůdce skautské střediska Dvojka Brno Vojtěch Zavřel.

Loni skauti z brněnského střediska KRÁLOVO POLE naplnili 60 pytlů. Letos spojili síly s dalšími skauty ze své čtvrti a kromě péče o přírodu si naplánovali i společnou zábavu. „Po vlastním úklidu máme naplánované ještě sportovní odpoledne,“ potvrdil Zavřel. „Čeká nás ten samý úsek, tak jsme zvědaví, zda se dostaneme na dvě tatrovky nepořádku jako minule, nebo to tentokrát bude lepší,” uzavřel skautský vedoucí.

Čištění řeky Svratky

Kdo: skauti a skauti ze střediska Dvojka Brno a střediska KRÁLOVO POLE Brno

S kým: ve spolupráci s Povodím Moravy

Kdy: 21. 4. 2012, od 9:00

Kde: kolem řeky Svratky, od pěší lávky do Spielberk Office Center po proudu

Kontaktní osoba: Vojtěch Zavřel, vojtech.zavrel@dvojkabrno.cz, tel.: 604 441 132

————————————————————————————————————————————–

Brno, 3. 11. 2011

U Kaprálova mlýna bude růst strom Anežky České

Brněnští skauti tuto sobotu zasadí lípu na památku 800 let od narození Anežky České. Strom bude v blízkosti Kaprálova mlýna i obce Ochoz u Brna připomínat nejen toto významné výročí, ale i znovuzrození historického mlýna a jeho přeměnu na středisko ekologické výchovy.

„Nápad zasadit na Kaprálově mlýně jednu z lip v rámci projektu Stromy Anežky České vyšel od týmu, který má na starosti rekonstrukci této skautské základny. Myšlenku podpořila i obec Ochoz poskytnutím pozemku k výsadbě, “ popsal člen skautského střediska Královo pole Petr Šabata. Právě královopolští skauti se přihlásili, že lípu u Ochoze zasadí. Obec poskytla k výsadbě pozemek u blízké autobusové zastávky, strom tak bude na očích nejen turistů, ale i široké veřejnosti.

Akce Stromy Anežky České je projekt České rady dětí a mládeže. Jeho cílem je propagace odkazu Anežky České prostřednictvím výsadby stovky kusů lípy srdčité. Díky výsadbě jednotlivých stromů jsou také děti a mládež vedeni k aktivní péči o životní prostředí. ČRDM nabídla zdarma všem sdružením množnost vysadit lípu na jejich oblíbeném místě. „Naše skautské oddíly na Mlýn vždycky rády jezdily, rozhodli jsme se proto jeho znovuzrození touto formou podpořit,“ uvedl Šabata s odkazem na právě probíhající rekonstrukci objektu.

U každého zasazeného stromu bude informační tabule s informacemi o projektu, o Anežce České, partnerech akce i o sdružení, které strom vysadilo. GPS souřadnice místa výsadby budou posléze zaznamenány do interaktivní mapy Kamchodit.cz, která nabízí více než 2500 umístění kluboven, veřejných hřišť a dalších míst pro trávení volného času. Na mapě tak vzniknou nové symboly, které se mohou stát poutními místy připomínající odkaz Anežky České.

V Jihomoravském kraji bude vysazeno celkem 22 stromů, devět z nich zasadí skauti.

Výsadba stromu u autobusové zastávky Ochoz u Brna, Říčky, rozcestí (GPS N 49° 14.7408′, E 16° 43.4733′) proběhne v 5.11. 2011 v 10 hodin. Kontaktní osoba uvedena v záhlaví.

Iveta Zieglová

mediální zpravodajka okresu Brno město

————————————————————————————————————————————–

Brno, 5.10.2011

Brněnští skauti pomůžou stavět školu v Africe

Brněnští skauti se, stejně jako skauti z celé České republiky, i letos zapojí do sbírky Člověka v tísni Postavme školu v Africe. V týdnu od 10. do 16. října si mohou Brňané na stánku na Moravském náměstí koupit rukodělné výrobky nebo fair trade kávu, čímž přispějí na stavbu školy v Etiopii. Letos poprvé budou mít skauti svůj stánek také v nákupním domě Ikea.

„Naše příprava na Postavme školu v Africe se nesoustředí jen na tvorbu výrobků, které se na stáncích prodávají. Snažíme se taky dětem ukázat krásy i strasti současné Afriky. Sbírka tak není jen charitativní, ale i osvětovou akcí,“ popisuje jedna ze skautských vedoucích Iveta Zieglová. Pro svůj oddíl letos přichystala odpolední Afropárty, na které děti vyrobily řadu výrobků pro sbírku. Zároveň si ale také formou her vyzkoušely, jak se žije dětem v Africe. „Děti si mají za úkol popsat svůj běžný den. A pomocí her pak zažijí den dítěte v Africe – chození pro vodu, péče o dobytek, nedostatek jídla. Srovnání je má přivést k zamyšlení nad tím, v jakém prostředí žijí a jak mohou žít jejich vrstevníci jinde na zemi,“ doplnila Zieglová.

Letos poprvé budou mít skauti svůj stánek i v nákupním domě Ikea. „Máme z toho radost, doufáme, že se nám tam podaří vybrat víc peněz než v centru města, kterým lidé spíš proběhnou,“ pochvaluje si jeden z organizátorů brněnské sbírky Petr Klašla. Koupit si náušnice, které vyráběly malé skautky, placku s logem sbírky nebo náramky mohou zájemci v brněnské Ikei od čtvrtka 13. října do neděle 16. října.

Sbírku Postavme školu v Africe pořádá už sedm let obecně prospěšná společnost Člověk v tísni. Za tu dobu se mu povedlo v Etiopii postavit už dvanáct škol, ve kterých získává základní vzdělání téměř tři tisíce dětí z širokého okolí. Téměř každé druhé dítě v Etiopii nechodí do školy. Často prostě proto, že v jeho okolí žádná škola není. Etiopie je jednou z nejchudších zemí světa a míra negramotnosti je tady až 60 %. Budováním škol a vzděláváním místních učitelů se Člověk v tísni snaží lidem dětem pomoci uplatnit se v životě lépe něž jejich rodiče. Se stavbou škol pomáhají místní obyvatelé. Zapojením komunity a místním zdrojů se výrazně snižují náklady stavby.

Od vzniku spolupráce se na projektu Postavme školu v Africe podílelo celkem 234 oddílů, což je asi 23 460 skautů a skautek. Do konce roku 2009 společně dokázali vybrat 16 820 281 Kč.  Více o sbírce na www.skolavafrice.cz

Alena Augustová

spoluorganizátorka brněnské části sbírky

————————————————————————————————————————————-

Brno, 19.6. 2011

2000 skautů obléhalo belgický Boom

Byla mezi nimi i skupina skautů a skautek z brněnského střediska Dvojka, kteří navštívili 44. Intercamp. Mezinárodní setkání letos hostila Belgie, přesněji městečko Boom, ležící mezi Bruselem a Antwerpami. Na dobu od 3. do 6.června sem zavítalo na 150 účastníků z České republiky, asi dvacítka z nich byla přímo z Brna.

Intercamp je mezinárodní setkání skautů a skautek ve věku 11–17 let. Účastní se jej 2000 – 2500 skautů a skautek z Evropy a dalších pozvaných zemí. Setkání se koná každý rok na svatodušní svátky (většinou v květnu, ve výjimečných případech i v červnu). Po čtyři dny si mladí lidé různých národností společně užívali připravený program a na vlastní kůži zažili, co je to mezinárodní rozměr skautingu. Letošním tématem Intercampu byl ECO-scouting.

„A činnost? Kvůli počtu  jsme byli rozděleni do subcampů. Jeden den dopoledne byly hry v družinách, kde se každý mohl připojit ke komu chce, třeba k Holanďanům. Odpoledne následovaly rukodělky. Vyráběli se třeba píšťalky nebo originální pohledy ze dřeva, do kterých se psalo(vypalovalo) pájkou. Vyzkoušet jsme si mohli i lukostřelbu. Druhý den byl malý výlet do okolí s různými manuálními úkoly, i zkouškami pro náš orientační smysl – to byl hike. K tomu navíc ochutnávky cizích kuchyní, výměny nášivek a spoustu dalších aktivit. Akce je skvělou příležitostí k setkání s řadou zahraničních skautů,“ popsal Milan Mareš – Rak.

Bavil nás nejen program celého setkání, ale i cestování. Navštívili jsme Lucemburk – královské město rodu Lucemburků, hlavní město Evropy Brusel, Dirkirch, které je jedním z nejlepších evropských muzeí vojenské techniky i Antwerpy s jejich hrázděnými domy a rodištěm Petra Pavla Rubense. „Úplně geniální Intercamp v Belgii. DOKLÁDY! ROKEC POKEC! NEJVÍC AKCE! Jedním slovem: HUSTODÉMONSKYKRUTOPŘÍSNÝ,“ takto hodnotil akci jeden z účastníků Tomáš Burian – Ušoun.

Příští rok se třeba zase stetkáme a poznáme nové, nepoznané – kde? V Jabmville ve Francii nedaleko Paříže, kde se v roce 1947 konalo první poválečné celosvětové setkání skautů, tzv. Jamboree.

Skauting v naší zemi existuje od roku 1911. Skautskými oddíly od té doby prošlo na půl milionu lidí, mezi nimi i řada významných osobností, jako například bývalý prezident Václav Havel či režisér Jiří Menzel. Dnes má Junák – svaz skautů a skautek ČR 46 tisíc členů a je největší dětskou organizací v zemi. Skautské hnutí má na celém světě přes 40 milionů členů.

Milan Mareš – Rak

————————————————————————————————————————————-

Brno, 6.6. 2011

Dobrovolníci pomáhají dobrovolníkům aneb víkendový Tamjdem na Kaprálově mlýně

Pomoci s rekonstrukcí objektu Kaprálova mlýna v údolí Říčky přijede o víkendu 10.-12. června
skupinka dobrovolníků z České republiky i zahraničí. Akci organizuje sdružení Duha, jejíž
dobrovolnické víkendy Tamjdem pomáhají od roku 2007 neziskovým organizacím po celé republice.
Než se z historické budovy Kaprálova mlýna stane mezinárodní středisko ekologické výchovy
SCENES, čeká brněnské skauty ještě hodně práce. S přípravami na rekonstrukci se jim rozhodli
pomoci i kolegové ze sdružení Duha. Druhý červnový víkend proto do údolí Říčky zamíří putovní
víkendová akce dobrovolníků nazvaná Tamjdem. Akce jsou určeny lidem nad 18 let, kteří si chtějí
vyzkoušet dobrovolnickou činnost. “Tamjdem propojuje lidi, kteří chtějí něco zažít a něco se
dozvědět, s českými neziskovkami s cílem vzájemného obohacení. Jedná se již o 65. akci tohoto
typu,“ uvedla prezidentka Duhy Marta Školkayová.

Víkendový Tamjdem na Kaprálově mlýně je historicky první spoluprací dvou celostátních
organizací pro děti a mládež: Junáka a Duhy. „Od samotného začátku budování Kaprálova mlýna
chceme ukázat, že se jedná o projekt otevřený a stavějící na spolupráci. Dobrovolníkům kromě
pocitu z práce pro dobrou věc, nabídneme i exkurzi po okolní přírodě, seznámení s historií mlýna a
jeho budoucností. Kromě dobrovolníků Duhy může samozřejmě po předchozím přihlášení přijet
pomáhat každý,“ řekl manažer projektu Michal Medek.

Projekt rekonstrukce skautské základny a jeho přeměny na mezinárodní centrum ekologické
výchovy SCENES (Scout Centres of Excellence for Nature and Environment) je z větší části
financován z Operačního programu životní prostředí Evropské unie, důležitou podporu poskytl i
Jihomoravský kraj. Pro získání prostředků na rozjezd tohoto unikátního projektu vyhlásili skauti
veřejnou sbírku a vybudovali zázemí pro skupiny dobrovolníků, kteří chtějí přiložit ruku k dílu.

Iveta Zieglová
mediální zpravodajka okresu Brno-město

Kontakty:

Markéta Votavová, organizátorka Tamjdemu, Duha
e-mail: tamjdem@duha.cz, tel.: 724918728

Michal Medek, manažer projektu Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn
e-mail: michal.medek@kapraluvmlyn.cz, tel.: 604 863 167

Číslo účtu veřejné sbírky pro Kaprálův mlýn: 52 55 52 / 55 00
www.kapraluvmlyn.cz
www.trochujinak.cz

————————————————————————————————————————————–

Brno, 5.5. 2011

Skauti začnou s rozebíráním Kaprálova mlýna

V pátek 6.5. začnou skauti s bouráním historického Kaprálova mlýna v údolí Říčky v Ochozi u Brna. Na likvidaci některých částí objektu se bude podílet přes dvě stě dobrovolníků, kteří se účastní celostátního setkání ObRok, jež právě probíhá nedaleko Blanska. „Dopoledne přijedou dva autobusy se shruba stodvaceti lidmi, odpoledne další dva,“ uvedl projektový manažer Junáka Ivo Brzobohatý. Bourat by se měla garáž, dál se budou trhat podlahy a obložení. Kaprálům mlýn čeká kompletní rekonstrukce a přeměna v moderní středisko ekologické výchovy.

Projekt rekonstrukce skautské základny za 61 milionů korun z velké části zaplatí dotace z Evropské unie. Mlýn bude potřeba téměř celý zbourat a znovu vystavět, znovu ale získá svůj sučasný vzhled. Důvodem je snaha zachovat prvorepublikový ráz budovy, ke které se váže strhující autobiografický příběh Zdeny Králové popsaný v knize “Zítra bude líp”. Při přestavbě vznikne ubytování pro 50 lidí, sál, učebna i klubovna. Rekonstrukce se navíc vyznačuje ekologickou šetrností provozu, využitím přírodních materiálů (slámokarton, dřevo), obnovitelných zdrojů energie (solární panely, biomasa) a nejlepších dostupných technologií (tepelné čerpadlo se zemním výměníkem).

Kaprálův mlýn, dříve tzv. Horní mlýn, je původně asi z 18. století. V roce 1993 jej v restituci získala zpět Zdena Kaprálová, která jej pronajala na 99 let Junáku – svazu skautů a skautek ČR. Dle dohody o pronájmu se z mlýna stalo místo s celoročním provozem, přístupné skautům i jiným dětským organizacím z celého světa. V roce 2007 dcery Zdeny Kaprálové mlýn skautům darovaly. Až do zahájení současné rekonstrukce byl mlýn nejvýznamnější mezinárodní skautskou základnou v České republice.

V případě zájmu kontaktujte Ivetu Zieglovou nebo přímo Jiřího Pospíšila či Michala Medka, kteří budou řídit práce na místě.

 

Harmonogram akce:

Dopolední skupina – 9,00 – 12,00

Odpolední skupina – 13,30 – 16,30

Iveta Zieglová

mediální zpravodajka okresu Brno-město

Kontakty:

Ing. Jiří Pospíšil

Tel. 737717505

Mgr. Michal Medek

Tel. 604863167

                                                     Číslo účtu veřejné sbírky pro Kaprálův mlýn: 52 55 52 / 55 00

www.skauting.cz/brno

www.kapraluvmlyn.cz

————————————————————————————————————————————-

Brno 25. 4. 2012

Týden pro Kaprálův mlýn

Ve dnech 26. až 28. dubna pořádají skauti společně s Nadací Veronica akci na podporu rekonstrukce Kaprálova mlýna. Výtěžek z prodeje v nadačním obchůdku bude tento týden určen na podporu ojedinělého ekologického projektu. „Ještě nikdy se Junák do tak velké investice nepustil,“ uvedl projektový manažer Junáka Ivo Brzobohatý.

Nadace Veronica provozuje v Brně na ulici Pekařská 38 nadační obchůdek, který vrací použité darované věci zpět do života. Prodej v obchůdku probíhá formou veřejné sbírky a výtěžek je garantován na ekologické projekty. Týden po velikonocích bude věnován na podporu vznikajícího Střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn nedaleko Ochozi u Brna, které Junák buduje za pomoci evropských fondů.
V úterý budou mít návštěvníci možnost seznámit se s projektem vznikajícího ekologického střediska, středa bude věnována inspiraci dobrovolnictví a 80-ti leté historii skautské základny ve Švýcarském Kanderstegu, která je partnerem brněnských skutů a budoucího střediska Kaprálův mlýn. Na čtvrtek jsou připraveny příběhy z knihy Zdeny Kaprálové z dob konce druhé světové války doplněné o audiovzpomínky její dcery Evy Kaprál Searle. Setkání proběhnou v obchůdku na Pekařské vždy od 18-ti hodin.
Projekt výstavby Střediska ekologické výchovy je ve fázi těsně před předáním staveniště. Skauti v těchto dnech rozebírají vše, co zde za 17 let vybudovali a bude to možné ještě někdy někde použít. Na pátek 6. května plánují závěrečnou bourací brigádu, kdy na mlýn přijede více jak 200 skautů, kteří se nedaleko Blanska budou účastnit celostátního setkání Obrok. Dokončení rekonstrukce je plánováno na léto příštího roku, kdy bude český skauting slavit 100 let svojí existence. Otevřením Kaprálova mlýna se skauti chystají vykročit do svého druhého skautského století.
Kontakt:
Ivo Brzobohatý – projektový manažer Junáka
Tel. 724996200
Více informací na www.kapraluvmlyn.cz – o projektu Kaprálova mlýna
www.obrok11.cz – o setkání starších skautů 4. – 8. 5. 2011
www.nadacniobchod.cz – o nadačním obchůdku Nadace Veronica

——————————————————————————————————————————

Brno, 8.3. 2011

 

Skauti zahájili veřejnou sbírku. Výtěžek půjde na skautský projekt století.

 

Skauti dnes zahájili veřejnou sbírku, jejíž výtěžek je určen na projekt rekonstrukce Kaprálova mlýna v údolí Říčky u Brna. Skauti budou prodávat propagační samolepky a pohlednice, těžiště sbírky ale leží v benefičních akcích jako je promítání amatérských filmů, ochotnické divadlo a koncerty.

„Vybrané peníze budou použity jak na rekonstrukci Kaprálova mlýna, tak i na nákup vybavení a následnou podporu provozu Střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn,“ uvedl projektový manažer Junáka Ivo Brzobohatý. Skautská základna blízko Ochozi u Brna se má do pár let proměnit v mezinárodní centrum ekologické výchovy. Projekt za 61 milionů korun z velké části zaplatí dotace z Evropské unie. Skauti potřebují stavbu kofinancovat deseti procenty, tedy šesti miliony korun. Krajští zastupitelé na svém posledním zasedání 24. února odsouhlasili na projekt Kaprálův mlýn dvoumilionovou dotaci. „Jde o zcela mimořádný projekt. Kraj běžně podporuje mládežnické organizace, ale projekt této velikosti ještě na území Jihomoravského kraje nikdy v historii nebyl,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Z potřebných peněz se už díky dárcům a krajské dotaci podařilo získat čtyři miliony, se zbytkem pomůže právě veřejná sbírka.

Projekt je teď ve fázi vyhlášení výběrového řízení, které určí generálního dodavatele stavby. “Pokud vše dobře dopadne, mohlo by se začít stavět v květnu,” řekl Brzobohatý. Projekt rekonstrukce zachovává současný vzhled Kaprálova mlýna. Důvodem je snaha zachovat prvorepublikový ráz budovy, ke které se váže strhující autobiografický příběh Zdeny Králové popsaný v knize “Zítra bude líp”. Při přestavbě vznikne ubytování pro 50 lidí, sál, učebna i klubovna. Rekonstrukce se navíc vyznačuje ekologickou šetrností provozu, využitím přírodních materiálů (slámokarton, dřevo), obnovitelných zdrojů energie (solární panely, biomasa) a nejlepších dostupných technologií (tepelné čerpadlo se zemním výměníkem).

Kaprálův mlýn, dříve tzv. Horní mlýn, je původně asi z 18. století. V roce 1993 jej v restituci získala zpět Zdena Kaprálová, která jej pronajala na 99 let Junáku – svazu skautů a skautek ČR. Dle dohody o pronájmu se z mlýna stalo místo s celoročním provozem, přístupné skautům i jiným dětským organizacím z celého světa. V roce 2007 dcery Zdeny Kaprálové mlýn skautům darovaly. Až do zahájení současné rekonstrukce byl mlýn nejvýznamnější mezinárodní skautskou základnou v České republice.

Iveta Zieglová

zpravodajka ORJ pro komunikaci

Kontakty:

Ing. Ivo Brzobohatý, projektový manažer

Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Brno-město

Česká 11, 602 00 Brno

tel. +420 724 996 200

Číslo účtu sbírky: 52 55 52 / 55 00

 www.skauting.cz/brno

www.kapraluvmlyn.cz