Přihlaš se

Předsednictvo okresní rady

O činnosti okresu rozhoduje okresní rada neboli tzv. plénum, jež se schází třikrát ročně. Plénum je složeno z předsedy rady, místopředsedů rady a vedoucích všech šestnácti brněnských středisek. V mezidobí řídí agendu okresu předsednictvo okresní rady. Tvoří ho předseda (David Odehnal – Dave), místopředsedové (David Kolínek, Michal Zedníček – Pešni) a zpravodajové, které si pro konkrétní oblasti předseda okresu se souhlasem pléna jmenuje.

 

Jsme tu pro vás aneb s čím vám mohou členové Předsednictva pomoci? Stáhněte si leták!

David Odehnal - Dave

info@davidodehnal.cz

Předseda okresní rady

 • Řízení jednání rady (programy, zápisy – spolu s tajemnicí)
 • Zastupování okresu v Jihomoravské radě dětí a mládeže, vůči Skautskému institutu v Brně, KRJ, Ústředí
 • Vzdělávání činovníků v okrese
 • Hodnocení kvality (táborů, oddílů, středisek, okresu)

S čím mám možnost pomoci i mimo náplň ORJ:

 • Plánování a jeho zavedení (zejména na střediskové úrovni)
 • Pomoc s realizací webů oddílů, středisek, akcí, …
 • Správa agendy střediska za pomoci nástrojů ICT:
  • Dokumenty, kalendář, úkoly, komunikace, zápisy, další evidence…
  • Možnosti integrace se skautskými Google Apps i jinými řešeními

David Kolínek

kolinek.david@gmail.com

Místopředseda okresní rady

 • Koordinace návštěv střediskových rad a velkých střediskových akcí
 • Sestavení, aktualizace, plnění, vyhodnocování plánu činnosti okresu

S čím mám možnost pomoci i mimo náplň ORJ:

 • Využití dronu pro dokumentaci tábořišt a základen

Michal Zedníček - Pešni

michal.zednicek@skaut.cz

Místopředseda okresní rady

 • Aktualizace vnitřních předpisů
 • Zastupování okresu v Radě Kaprálova Mlýna
 • Agenda kontroly táborů – aktualizace předpisů, školení, kontroly
 • Spolupráce při pořádání brněnských vzdělávacích kurzů, zejména jako lektor organizace a práva a vedoucí ČK Fortis

S čím mám možnost pomoci i mimo náplň ORJ:

 • Stavební projekty a činnosti – stavební povolení, kolaudace, projektová příprava staveb, rozpočty, TDI, vedení stavby, atp.
 • Provoz a financování nemovitostí

Jana Godarová - Ellie

ellie@skaut.cz

Hospodářka

 • Návrh rozpočtu, kontrola jeho čerpání
 • Správa pokladny BRJ
 • Vedení účetnictví BRJ, podklady pro DPFO
 • Vyúčtování dotací BRJ
 • Hospodářské školeníčko pro táborové hospodáře (před tábory)
 • Pomoc jednotlivcům i týmům akcí v hospodářské oblasti a střediskům v nastavení kontrolní činnosti (revizní komise)

Marie Pekárková - Šmako

smako@centrum.cz

Výchovná zpravodajka

 • Brněnské rádcovské kurzy
 • Tematická výchovná setkání (pro výchovné zpravodaje a další zájemce)

Ondra Letocha

ondral@post.cz

Výchovný zpravodaj

 • Spolupořádání setkání výchovného charakteru
 • Postupové závody (Svojsíkův závod, Závod vlčat a světlušek)
 • Kontroly letních táborů

Iveta Hovorková - Ivuška

iveta.hovorkova@skaut.cz

Mediální zpravodajka

 • Tvorba výročních a tiskových zpráv okresu
 • Prezentace okresu v médiích, komunikace s novináři
 • Správa okresního webu a Facebooku
 • Prezentace činnosti okresu směrem do hnutí
 • Podpora středisek v oblasti PR (výroční zprávy, spolupráce s radničními novinami, možnosti prezentace,…)
 • Lektorka oblasti komunikace a PR na některých brněnských kurzech

Martin Hovorka - Maho

hovorka@skaut.cz

Zpravodaj pro projekty

 • Zajištění pořádání okresních setkání – jarní grilování, teambuildingy předsednictva, bowling, …
 • Konzultace dotačních projektů středisek a příprava projektů okresu
 • Vyznamenání – navrhování střediskům, konzultace návrhů, samostatné navrhování

S čím mám možnost pomoci i mimo náplň ORJ:

 • Projekty, evropské projekty

Svatava Hradecká – Ťava

kancelar@skautibrno.cz

Tajemnice okresu

 • Kontaktní osoba junáckého okresu
 • Kompletní administrativní zajištění činnosti junáckého okresu Brno-město
 • Informační servis střediskům
 • Tvorba okresních Aktualit
 • Pomoc ostatním činovníkům okresní rady