Přihlaš se
Historie

Václav Gottwald – Cvok

Vůdce 55. brněnského oddílu Junáka br. Václav Gottwald – Cvok se narodil v Brně v roce 1953. Jeho otec br. František Gottwald – Ozón , skaut od r. 1932, začínal v 22. oddílu katolických skautů, po válce byl členem 55. oddílu a činnost tohoto oddílu obnovil i v r. 1968. Vedl oddíl, i když byl sluchově postižený a v oddíle měl i skupinu stejně postižených dětí. Ze svého syna vychoval nejen skauta, ale naučil ho i znakové řeči. Tuto znalost doplnil studiem a dnes v civilním životě pracuje jako lektor sluchově postižených dětí na JAMU a soudní znalec znakové řeči. Rodinná skautská tradice zůstala zachována, Cvokova manželka ses. Pižla vede 11.dívčí oddíl a 5. středisko Junáka „Oheň“ v Husovicích, obě jejich děti skautují. Bratr Cvok složil skautský slib v r. 1968, vůdcovskou zkoušku v r. 1990. Krátké obnovení činnosti Junáka v letech 1968 -70, kdy byl rádcem družiny Racků mu umožnilo poznat radosti skautingu i jeho strasti v době likvidace v r. 1970.

V r. 1990 obnovil činnost 55.oddílu a od té doby jej úspěšně vede. Neustupuje nerozumným vnějším tlakům, není pro něj důležité „kolik nás je“, ale „jací jsme“. Oddíl má vlastní klubovnu a pravidelně táboří na různých místech naší republiky. Má základní materiální vybavení, i když začínal v r. 1990, pokud jde o materiál, z ničeho. Pravidelně se zúčastňuje a občas i vítězí v tradičních vlčáckých závodech „ O totem supa Bělohlava “. Naše oddíly se s ním a s 55.oddílem setkávají v bratrovražedném boji ve vybíjené na jarních závodech vlčat a světlušek, v září občas společně sjíždíme na raftech řeku Jihlavu.

Do brněnských skautských akcí zavedl tradici závodů „Na kolech do vrchu“, které pořádá vždy v říjnu v husovickém parku zřízeném na místě bývalého hřbitova. Závodí se o putovní pohár pro vítězné tříčlenné družstvo vlčat, letos se tento závod konal již po šesté. Málokdo dokáže připravit závody tak poctivě, do posledního diplomu, ceny a výsledkové listiny jako on. Zúčastnil jsem se s oddílem řady závodů, občas se na nich vyskytne vědomá i podvědomá snaha zvýhodnit pořádající družstvo, ale na závodech, které pořádá br. Cvok se něco takového nikdy nestalo. Tradiční akcí 55. Bo je i hra „Bitva u Slavkova“ s písemným scenářem a dobovými obrázky, pořádaná začátkem prosince v den, kdy se koná i rekonstrukce bitvy na louce pod Santonem u Tvarožné.

Neznám v Brně většího vůdce oddílu než je bratr Václav Gottwald – Cvok. Měří přes dva metry a váží hodně přes metrák. Jeho impozantní postava mu získává přirozenou autoritu, umocněnou jeho rozvahou a zkušenostmi z vedení oddílu v posledních deseti letech. Má výtvarné cítění, dobře vyřezává a navíc to umí i naučit. Jako instruktor na táboře naučí vyřezat „duchátko“ i to nejméně šikovné vlče. Je na něho spoleh, co slíbí, to splní, je s ním radost spolupracovat. Skauting pro něho není povídání o skautingu a činovnické funkce, ale dobré vedení oddílu. Článek je i vzpomínkou na jeho otce, který ač sám sluchově postižený dokázal vést oddíl a první do něj zařadil i skupinu stejně postižených dětí. Bratr Cvok pokračuje v této tradici. I dnes je 55. oddíl pro sluchově postižené děti otevřen a mohou se v něm se skautingem seznámit. Jsem rád, že jsem mohl do almanachu napsat článek o aktivním vůdci oddílu, který může být pro začínající vůdce vzorem.