Přihlaš se

Výchova & personalistika

Tato webová stránka slouží jako podpora pro střediskové výchovné zpravodaje ze skautského okresu Brno-město. Postupně na ni budeme doplňovat informace o projektu, metodické materiály, výstupy ze setkání a vše ostatní, co nám přijde užitečné. Budeme také rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu k obsahu metodických materiálů, nebo této podstránky.

Metodické materiály

Metodické materiály a výstupy ze setkání výchovných zpravodajů nabízíme veřejně k prohlédnutí nebo stažení.

Kontaktní osoby okresu pro jednotlivé výchovné oblasti

Vzdělávání rádců, Výchovná setkání: Šmako – smako@centrum.cz

Vzdělávání činovníků, Hodnocení kvality: Dave – info@davidodehnal.cz

Podpora skautských závodů: Ondra – ondral@post.cz

Poděkování a odměňování: Maho – hovorka@skaut.cz

Co je za námi

listopad 2018

12. setkání výchovných zpravodajů

květen 2018

11. setkání nad tématem “Roveři na středisku”

leden 2018

10. setkání nad tématem “Podpora rádců”

květen 2017

9. setkání nad tématem “Já a první princip 2”

březen 2017

8. setkání nad tématem “Já a první princip”

prosinec 2016

7. setkání nad tématem “Skautská výchovná metoda v našich oddílech”

duben 2016

6. setkání, tentokrát se zpravodaji VRJ pro program o aktualizaci výchovného programu Junáka: “Progam 2.0”

prosinec 2015

5. setkání výchovných zpravodajů na téma “Jak neztratit a udržet členy starší 15 let.”

květen 2015
4. setkání vých. zpravodajů na téma “Jak s rovery na středisku”

jaro 2015
se v Brně uskutečnila celostátní akce pro vedoucí HelpDesk se zaměřením na personalistiku a výchovné zpravodaje

prosinec 2014
3. setkání vých. zpravodajů na téma “Jak motivovat vedoucí v oddílech a středisku? Jak tomu může pomoc výchovný zpravodaj?”

květen 2014
2. setkání vých. zpravodajů na téma “Jak předat oddíl svému nástupci – co pomáhá a co škodí?”

jaro 2014
zahájení činnosti kruhu vých. zpravodajů, podpora ze strany BRJ, dvě konzultace se středisky

leden 2014
1. setkání vých. zpravodajů “Náplň činnosti a návrh plánování práce vých. zpravodajů”