Přihlaš se

Výchova & personalistika

Tato webová stránka slouží jako podpora pro střediskové výchovné zpravodaje ze skautského okresu Brno-město. Postupně na ni budeme doplňovat informace o projektu, metodické materiály, výstupy ze setkání a vše ostatní, co nám přijde užitečné. Budeme také rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu k obsahu metodických materiálů, nebo této podstránky.

Metodické materiály

Metodické materiály a výstupy ze setkání výchovných zpravodajů nabízíme veřejně k prohlédnutí nebo stažení.

Kontaktní osoby okresu pro jednotlivé výchovné oblasti

Vzdělávání rádců, Výchovná setkání: Šmako – smako@centrum.cz
Hodnocení kvality, Podpora skautských závodů: Dave – info@davidodehnal.cz
Vzdělávání činovníků, Poděkování a odměňování: Maho – hovorka@skaut.cz

Co je za námi

květen 2017

9. setkání nad tématem „Já a první princip 2“

březen 2017

8. setkání nad tématem „Já a první princip“

prosinec 2016

7. setkání nad tématem „Skautská výchovná metoda v našich oddílech“

duben 2016

6. setkání, tentokrát se zpravodaji VRJ pro program o aktualizaci výchovného programu Junáka: „Progam 2.0“

prosinec 2015

5. setkání výchovných zpravodajů na téma „Jak neztratit a udržet členy starší 15 let.“

květen 2015
4. setkání vých. zpravodajů na téma „Jak s rovery na středisku“

jaro 2015
se v Brně uskutečnila celostátní akce pro vedoucí HelpDesk se zaměřením na personalistiku a výchovné zpravodaje

prosinec 2014
3. setkání vých. zpravodajů na téma „Jak motivovat vedoucí v oddílech a středisku? Jak tomu může pomoc výchovný zpravodaj?“

květen 2014
2. setkání vých. zpravodajů na téma „Jak předat oddíl svému nástupci – co pomáhá a co škodí?“

jaro 2014
zahájení činnosti kruhu vých. zpravodajů, podpora ze strany BRJ, dvě konzultace se středisky

leden 2014
1. setkání vých. zpravodajů „Náplň činnosti a návrh plánování práce vých. zpravodajů“