Třetí obnovení činnosti po listopadu 1989

Již několik měsíců před listopadem 1989 se skautští činovníci scházeli a plánovali „co by, kdyby“. Snažili se zachovat kontinuitu brněnské organizace a dohodli se na tom, že předsedou by měl být zástupce br. Minaříka (který se třetího obnovení činnosti Junáka už nedožil), br. Plchot. Ostatní funkce by byly rozděleny tak, jak je kdo zastával před zákazem. Po setkání skautů v městské knihovně 2.12.1989, kterého se zúčastnilo 5 ze 7 členů přípravného výboru BRJ, byla oficiálně zahájena činnost Junáka. Po devatenáctileté odmlce se hlásilo do organizace mnoho nových nadšenců ochotných pomoci. Vlastní práci a hlavně její organizaci musel převzít přípravný výbor, který se ustavil 1.12.1989 a řídil činnost organizace až do řádných voleb 15.12.1990. Brněnská rada Junáka oficiálně obnovila svoji činnost 28.12.1989 podle organizačních řádů z roku 1969. V lednu proběhlo setkání všech činovníků a zjišťování kdo obnovil jakou činnost. Podle registrace z roku 1990 bylo v brněnském Junáku 1625 dětí a 636 dospělých. Dne 15.12.1990 proběhly řádné volby do BRJ.