O okresu

Předsednictvo okresní rady

O činnosti okresu rozhoduje okresní rada neboli tzv. plénum, jež se schází třikrát ročně. Plénum je složeno z předsedy rady, místopředsedů rady a vedoucích všech šestnácti brněnských středisek. V mezidobí řídí agendu okresu předsednictvo okresní rady. Tvoří ho předseda (David Kolínek), místopředseda (Michal Zedníček – Pešni) a zpravodajové, které si pro konkrétní oblasti předseda okresu se souhlasem pléna jmenuje.

David Kolínek

Předseda okresní rady

 • Řízení jednání rady (programy, zápisy – spolu s tajemnicí)
 • Zastupování okresu v Jihomoravské radě dětí a mládeže, vůči Skautskému institutu v Brně, KRJ, Ústředí
 • Koordinace návštěv střediskových rad a velkých střediskových akcí
 • Sestavení, aktualizace, plnění, vyhodnocování plánu činnosti okresu

S čím mám možnost pomoci i mimo náplň ORJ:

 • Využití dronu pro dokumentaci tábořišť a základen

Michal Zedníček – Pešni

Místopředseda okresní rady

 • Aktualizace vnitřních předpisů
 • Zastupování okresu v Radě Kaprálova Mlýna
 • Agenda kontroly táborů – aktualizace předpisů, školení, kontroly
 • Spolupráce při pořádání brněnských vzdělávacích kurzů, zejména jako lektor organizace a práva a vedoucí ČK Fortis

S čím mám možnost pomoci i mimo náplň ORJ:

 • Stavební projekty a činnosti – stavební povolení, kolaudace, projektová příprava staveb, rozpočty, TDI, vedení stavby, atp.
 • Provoz a financování nemovitostí

Revizní komise okresu

Okresní rada Junáka Brno-město má svůj kontrolní orgán, kterým je revizní komise. Její členové nesmí být zároveň členy okresní rady, aby tak byla zajištěna nezávislost kontrolního orgánu. Revizní komise okresu má právo kontrolovat jak činnost okresu samotného, tak i jemu podřízených jednotek. V současnosti pracuje revizní komise ve složení:

Milan Kozel – Miláno (předseda RK)

Lukáš Moravec – Kapr

Jakub Hovězák – Čtverec

Jsi skaut z Brna? Okres nabízí podporu