Betlémské světlo

V posledním desetiletí po třetím znovuobnovení Junáka se rozšířila nová vánoční tradice – předávání Betlémského světla přátelům a příznivcům Junáka i lidem dobré vůle. Tato akce má svůj původ v Rakousku, odkud ji skauti velmi rychle rozšířili do celé Evropy. V Rakousku v rámci poděkování dárcům do sbírky na tělesně postižené přišli organizátoři s myšlenkou symbolické odměny v podobě svíčky zapálené v Betlémě. Roznesení se ujali vídeňští skauti a po příznivém ohlasu rozšířili ve spolupráci s rakouskými železnicemi tuto akci na celé Rakousko.

 

V roce 1989 putovalo Betlémské světlo (BS) poprvé za hranice Rakouska díky exilovým skautům z Polska, Maďarska a Československa. Čeští skauti z Vídně přivezli Betlémské světlo před vánocemi do Prahy, kde je již vítal špalír pražských skautů v kroji. V roce 1990 se s touto akcí seznámila družina skautů z brněnského 41. oddílu ze střediska Řehoře Mendla při své účasti na jamboree vídeňských skautů „Vienna 1990“. Na podzim se rozhodli podpořit rozšíření této akce na území Čech, Moravy a Slezska (na Slovensku se toho ujalo ústředí slovenského Junáka).

 

Brněnští skauti navázali kontakty po celé republice, a s pomocí železničářů dokázali již v prvním roce dopravit BS zájemcům ve všech krajích. V dalších letech se snažili v prvé řadě rozšířit síť spolupracovníků v jednotlivých okresech, navázat kontakty s novinářskou obcí a dalšími masmediálními prostředky. Začaly přibývat informace ve skautském tisku, v denících jak regionálních, tak celostátních (dobrá spolupráce v tomto směru byla s brněnskou Rovností a brněnskou redakcí Mladé Fronty Dnes). Významné podpory se tomuto projektu dostalo ze strany České televize, která dokonce v roce 1996 vyslala štáb pracovníků brněnské redakce do Vídně, kde natočili a před vánočními svátky odvysílali relaci o předávání Betlémského světla zahraničním delegacím skautských organizací.

 

To je něco z historie, ale v čem je tajemství takového rychlého a spontánního rozšíření nejen v naší zemi, ale dnes již v celé Evropě. Vždyť Betlémské světlo svítilo o vánočních svátcích 1999 u vánočních stromečků od Londýna po Moskvu, od Říma po Stockholm. Tam všude je skauti dokázali dopravit (tentokrát si přijeli do Vídně i skauti ze Španělska, kteří jej rozšířili po Pyrenejském poloostrově).

 

Je to možnost přinést lidem ve svém okolí trochu radosti v době, kdy se lidská srdce otvírají, je to přijetí odpovědnosti za svůj díl cesty, kdy každý plně odpovídá za to, že předá dál skutečně ten plamínek, který přijal, romantika spojená s přenášením plamínku ve svítilně mnohdy vlastnoručně vyrobené.

 

Je to projekt, který těmito aspekty ve všech směrech přesně zapadá do rámce skautské výchovy. Přejeme proto budoucím skautským generacím, aby jim Betlémské světlo svítilo na skautskou stezku životem ještě mnoho let.

 

Aktuální informace o Betlémském světle najdete na www.betlemskesvetlo.cz.