Skautské závody

Skautské závody jsou každoročním soutěžním kláním skautských družin s moderními pravidly. Testují připravenost dětí pro praktický život a schopnost spolupracovat v družinovém týmu, ve kterém se na schůzkách scházejí týden co týden po celý rok. Závod se koná vždy jednou za dva roky, ze základních kol postupují nejlepší družiny do kol krajských a posléze do celostátního kola. Pro mladší děti do 11 let se konají Závody vlčat a světlušek, pro děti mezi 11-15 lety pak Svojsíkův závod.