Václav Gottwald – Cvok

Vůdce 55. brněnského oddílu Junáka br. Václav Gottwald - Cvok se narodil v Brně v roce 1953. Jeho otec br. František Gottwald - Ozón , skaut od r. 1932, začínal v 22. oddílu katolických skautů,…