Rádcovské kurzy

V Brně jsou každoročně pořádány tři tradiční vzdělávací akce pro začínající vedoucí družin (tzv. rádce). Pořadatelské týmy předávají vedoucím-elévům základy znalostí z pedagogiky, zdravovědy, hospodaření, metodiky práce s dětmi nebo pravidel bezpečnosti. V neposlední řadě slouží kurzy ke vzájemnému poznávání se napříč středisky a posílení motivace pro vedení družin. Rádcovské kurzy Helianthus, Perun a Rozrazil mají své vlastní webové stránky.