Charitativní akce

Posláním Junáka je i pomoc lidem, kteří z různých důvodů neměli to štěstí, aby se narodili zdraví a měli stejné podmínky pro svůj život jako my. Postavme školu v Africe, Český den proti rakovině (Květinový den) a Společně proti leukémii patří mezi charitativní akce, k jejichž úspěchu (nejen brněnský) Junák významným dílem přispívá.