Předsednictvo okresní rady

David Kolínek

Předseda okresní rady

 • Řízení jednání rady (programy, zápisy – spolu s tajemnicí)
 • Zastupování okresu v Jihomoravské radě dětí a mládeže, vůči Skautskému institutu v Brně, KRJ, Ústředí
 • Koordinace návštěv střediskových rad a velkých střediskových akcí
 • Sestavení, aktualizace, plnění, vyhodnocování plánu činnosti okresu

S čím mám možnost pomoci i mimo náplň ORJ:

 • Využití dronu pro dokumentaci tábořišť a základen

Barbora Zedníčková – Aya

Místopředsedkyně okresní rady, výchovná zpravodajka

 • Spolupořádání setkání výchovného charakteru
 • Postupové závody (Svojsíkův závod, Závod vlčat a světlušek)
 • Kontroly letních táborů

S čím mám možnost pomoci i mimo náplň ORJ:

Svatava Hradecká – Ťava

Tajemnice okresu

 • Kontaktní osoba junáckého okresu
 • Kompletní administrativní zajištění činnosti junáckého okresu Brno-město
 • Informační servis střediskům
 • Tvorba okresních Aktualit
 • Pomoc ostatním činovníkům okresní rady

Jana Godarová – Ellie

Hospodářka

 • Návrh rozpočtu okresu, kontrola jeho čerpání
 • Správa pokladny BRJ
 • Vedení účetnictví BRJ, podklady pro DPFO
 • Vyúčtování dotací BRJ
 • Pořádání hospodářského školeníčka pro táborové hospodáře (před tábory)

S čím mám možnost pomoci i mimo náplň ORJ:

 • Pomoc s nastavením hospodaření na středisku, tvorba a čerpání rozpočtu velké akce, využívání h.skautingu pro tým/středisko
 • Pomoc s nastavením kontrolní činnosti na středisku

Marie Pekárková – Šmako

Výchovná zpravodajka

 • Pořádání setkání brněnských vůdců
 • Pořádání setkání nad výchovnými tématy (výchovná setkání)
 • Koordinace brněnských rádcovských kurzů

S čím mám možnost pomoci i mimo náplň ORJ:

 • Praktické znalosti a dovednosti získané jako střediskový/okresní výchovný zpravodaj
 • Lektorování zdravovědy

Vít Burian – Wabun

Zpravodaj pro komunikaci

 • Správa okresního webu, Facebooku a Instagramu
 • Prezentace okresu v médiích, komunikace s novináři
 • Prezentace činnosti okresu směrem do hnutí
 • Tvorba výročních a tiskových zpráv okresu
 • Podpora středisek v oblasti PR (výroční zprávy, spolupráce s radničními novinami, možnosti prezentace,…)

S čím mám možnost pomoci i mimo náplň ORJ:

 • Skautská i neskautská grafika a vše okolo
 • Architektura, vizualizace a 3D modelování

Martin Hovorka – Maho

Zpravodaj pro projekty

 • Zajištění pořádání okresních setkání – jarní grilování, teambuildingy předsednictva, bowling,…
 • Konzultace dotačních projektů středisek a příprava projektů okresu
 • Vyznamenání – navrhování střediskům, konzultace návrhů, samostatné navrhování

S čím mám možnost pomoci i mimo náplň ORJ:

 • Pomoc s projekty
 • Evropské projekty